profil

Jakie dobra płyną z wierności małżeńskiej. Dlaczego VI przykazanie obowiązuje także i Ciebie.

drukuj
poleca 85% 232 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Bóg stworzył do wspólnego, harmonijnego życia, dwie odrębne wzajemnie się miłujące istoty ludzkie: mężczyznę i niewiastę. Już w pierwszym rozdziale Biblii Bóg ogłosił swoją wolę: rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Równocześnie Bóg ustanowił wyraźne nieprzekraczalne normy. Do realizacji Bożych planów napełniania ziemi Bóg wyposażył mężczyznę i niewiastę i dlatego w celu ochrony i opieki małżeństwa, a przede wszystkim potomstwa Bóg wprowadził przykazanie: Nie cudzołóż. Pismo Święte mówi wiele i otwarcie o cudzołóstwie i o różnych jego przejawach i formach. Ostrzega nas i informuje o grożących niebezpieczeństwach Złamanie wierności małżeńskiej jest grzechem przeciwko przykazaniu. Współżycie przedmałżeńskie lub pozamałżeńskie Biblia nazywa wszeteczeństwem . Zarówno jedno i drugie będzie przedmiotem surowego sądu Bożego.

Pan Jezus wyostrzył znaczenie tego przykazania zwracając uwagę nawet na nasze myśli mówiąc: "A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim."
W Księdze Kapłańskiej czytamy: "Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica."
Życie człowieka to wzniecony przez Boga płomień pobudzający do działania i bezustannie napełniający ciało i duszę. Ciało zwykle jest poddane rozumowi i czyni, co on nakazuje. Jednak są chwile, kiedy górę zaczynają brać zmysły. Takie sytuacje są niebezpieczne. Człowiek, działając tylko instynktownie, upodabnia się do zwierzęcia i jeśli w porę nie zareaguje, może popełnić grzech. Grzechem jest, gdy uwikłany w doznania zmysłowe, nie chce się opamiętać. Chowa sumienie i rozum, które krzyczą, że takie postępowanie jest złe i niemoralne, w najgłębsze zakamarki duszy. Jest to postępowanie niegodne człowieka, istoty rozumnej stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.
Jezus nauczał: "Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa."

Mężczyzna i kobieta, oboje zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Wierność małżeńska stanowi część miłości, którą mężczyzna i kobieta wiążą się z sobą aż do śmierci. Każda z dwu płci jest obrazem mocy i czułej miłości Boga.
Jedność mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności Stwórcy: "Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem". Między ochrzczonymi więzy małżeńskie są uświęcone przez sakrament małżeństwa. Wierność małżeńska nakłada na małżonków obowiązek podtrzymywania jedności i nierozerwalności małżeństwa. "Co... Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" Wierność oznacza stałość w dochowywaniu danego słowa. Bóg jest wierny. Sakrament małżeństwa wprowadza mężczyznę i kobietę w wierność Chrystusa wobec Jego Kościoła. Przez czystość małżeńską świadczą oni wobec świata o tej tajemnicy.

Szóste przykazanie obowiązuje każdego z Nas. Każdy ochrzczony jest powołany do czystości. Cnota czystości rozwija się w przyjaźni. Czystość jest cnotą moralną. Jest ona również darem Bożym, łaską, owocem działania Ducha Świętego. Czystość przejawia się szczególnie w przyjaźni wobec bliźniego. Przyjaźń rozwijana między osobami tej samej płci bądź różnych płci stanowi wielkie dobro dla wszystkich. Prowadzi do wspólnoty duchowej.

Rozwiązłość, pornografia ,nierząd, prostytucja to grzechy przeciwko VI przykazaniu. Każdemu wyrządzają poważną krzywdę. Deprawują młodzież. Są w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej. Stanowią plagę społeczną. Naruszają porządek moralny. Stanowią wynaturzenie, prymitywną przyjemności i okazję do niedozwolonego zarobku. Przenoszą w świat iluzoryczny.

PROŚMY BOGA WSZECHMOGĄCEGO O SIŁĘ DO GODNEGO PRZEŻYWANIA NASZEGO CZŁOWIECZEŃSTWA.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy