profil

Blaski i cienie współczesnej Polski.

poleca 85% 682 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ogromną szansa dla mojego kraju było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Przez te 10 miesięcy stopniowo wprowadzane były zmiany związane z przynależnością do wspólnoty państw europejskich. Oczywistym jest, że nie od razu można będzie zaobserwować znaczące różnice i poprawę sytuacji ekonomicznej i gospodarczej państwa. Jednak każdy obywatel, który wyraził w referendum europejskim swoje poparcie, powinien być świadom tego, że sytuacja Polski jest coraz lepsza i kroczymy ku temu, aby korzyści były jak największe.

Jako członek Unii nasz kraj jest odmiennie postrzegany (również przez państwa Unii Europejskiej) jako ten, który uczestniczy w inicjowaniu i podejmowaniu ważnych decyzji międzynarodowych . Otrzymujemy fundusze strukturalne i dotacje z Unii. Zwiększa się liczba inwestycji polskich za granicę oraz napływ kapitałów zagranicznych do Polski. Polacy uzyskali dostęp do europejskich rynków pracy.

Istnieje jeszcze wiele innych czynników, które uległy zmianom, po przystąpieniu Polski do wspólnoty. Unia stała się szansą wybicia, poprawy sytuacji. Uważam ze integracja z Unią Europejską jest blaskiem współczesnej Polski szansą na lepsze życie szczególnie ludzi młodych.
Jako młody Polak pozytywnie oceniam także wspólnotę narodowa mojego kraju, przywiązanie do historii, ziemi i religii. Jak każdy naród i my Polacy stanowimy pewną odrębność. Mamy swój własny, unikatowy język piękne zabytki kulturalne z dziedziny literatury,sztuki, muzyki teatru czy historii. Przepięknym miejscem, ostoją światowej wręcz sztuki i kultury jest miasto Kraków. Wziazane z wielkimi artystami w każdej dziedzinie. Jest miejscem bardzo często odwiedzanym przez obcokrajowców. Uważam, że Kraków jest ośrodkiem kultury i sztuki, który łączy nas Polaków z całą Europą a nawet z całym światem.

Jednak jako państwo mamy także słabe strony, cenie, o których wolelibyśmy nie wiedzieć i nie mówić. Pomimo tego powinniśmy stawić im czoło.

Jednym z największych problemów, z jakimi boryka się nasz kraj jest korupcja Wielu ludzi poprzez wykorzystywanie własnego stanowiska czy urzędu, dokonuje działań niezgodnych z prawem. Jest to obecnie bardzo poważny problem. Wiele osób zarzuca przedstawicielom rządu, dokonywanie takiego nadużycia. Istnienie korupcji szczególnie w rządzie to słaba sytuacja ekonomiczna i gospodarcza całego państwa. Niestety takie są realia.

We współczesnym państwie polskim mamy do czynienia także z bardzo wysokim poziomem bezrobocia (prawie 20%) i ubóstwa. Z braku pieniędzy spada poziom życia ludności. Wielu Polaków żyje w biedzie, czasem bez środków do życia. Wiele czynników wpływa na bezrobocie: problemy gospodarcze, zacofana struktura gospodarki, niedostosowany system edukacji. Jednak jest wiele sposobów walki z tym zjawiskiem. Ludzie gotowi są pracować. Należy podjąć pewne kroki, aby im to ułatwić. Uważam ze problem ten powinien być złagodzony, a przede wszystkim zmniejszony. Jednak tak wysoki poziom bezrobocia, dowodzi o nieumiejętnym kierowaniu państwem i gospodarką narodową.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty