profil

Konserwatyzm, liberalizm, romantyzm, ruchy narodowe - ściąga

poleca 84% 1157 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konserwatyzm

Edmunt Burke – publicysta ang, Irlandczyk z pochodzenia
podstawę państwa stanowi tron, religia, kościół
powszechne prawo wyborcze szkodliwe dla państwa
twórca zasady „trzeba pomóc sąsiadom gasić pożar”
Józef de Maistre – minister sardyński, z pochodz Francuz
wyznawca prowidencjonalizmu (rządy boże nad światem)
państwo absolutne pochodzi z woli bożej
człowiek z natury jest zły
rewolucja – bunt przeciw bogu
Ludwik de Bonald – fr filozof i publicysta
demokracji przeciwstawiał chrześcijaństwo
przeciwnik industrializacji
Adam Henryk Muler – austriacki dyplomata
państwo idealne – absolutne i stanowe
państwo musi opierać się na etyce chrześcij
Karol von Haller – prof. z Berna
oparcie się państwa o prawa natury
państwo – rodzina, ojciec – władca
państwo z natury jest patrymonialne
Metternich – rewolucje powstają dlatego że społeczeństwo zatruwają rewolucjoniści
rewolucja jest największym nieszczęściem
Juliusz Stahl – pro prawa w Niemczech, Żyd
władza państwa z woli bożej
W II poł XIX wieku – nowoczesny konserwatyzm
Filozofia Hegla – teza i antyteza tworzą syntezę
Twórca nowego konserwatyzmu – Beniamin Disraeli
Najlepsza forma rządów – monarchia
Kościół i religia spajają społeczeństwo
Konserwatyści muszą jednak podejmować reformy
Zmian nie należy wprowadzać gwałtownie
Liberalizm

Wyrósł z liberalizmu ekonomicznego, twórcą Adam Smith
Zasada lefeseryzmu – wolność ekonomiczna
Benjamin Constant – pisarz, polityk fr
Wolności polit gwarantować ma podział władz
Rodzaje władz: ustawodawcz, gabinet, monarsza, sądowa, samorząd terytorialny
Przeciw cenzurze
Jeremi Bentham – prawnik, filozof ang
Utylitaryzm – dążenie do szczęścia i przyjemności
Indywidualizm – jednostka na I plan – społeczeństwo jest szczęśliwe to każda jednostka jest szczęśliwa
John Stuart Mill – ang, przedstawiciel liberalizmu radykalnego – krytykował utylitaryzm
„O rządzie reprezentacyjnym”
rządzenie ma zabezpieczyć wolność
wolność – przeciwieństwo przymusu i ucisku
państwo może ingerować tam gdzie dzieje się krzywda
dopuszczał ograniczenie wolności
Alexis Tocqeville – fr, przedstaw liberalizmu sceptycznego
„O demokracji w Ameryce”
człowiek jest niewolnikiem swojego środowiska „Dawny ustrój i rewolucja”
państwo powinno być scentralizowane
septyczny co do wolności

Romantyzm
Naród – nowa wspólnota, czynnik spajający państwo, nośnik tradycji

Ruchy narodowe
Nacjonalizm – wyższość jednego narodu nad drugim
Często łączy się z szowinizmem(bezkrytyczne uwielbienie własnego narodu) i antysemityzmem
Idee pannarodowe:
Panslawizm (łączenie narodów słowiańskich)
Pangermanizm(germańskich)
Syjonizm – utworzenie niepodl państwa Izrael na terenie Palestyny

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata