profil

Podstawowe czasy angielskie

poleca 82% 1102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present simple
Forma: czasownik w formie podstawowej, w 3 osobie liczby pojedynczej + s.
Pytania i przeczenia: operator do/does (w 3 os. l.p.).
I agree with her. Do you agree? I do not (don’t) agree. She agrees with me Does she agree? She does not (doesn’t) agree.
Określenia czasu: every day, often, sometimes, never regularly, twice a year, etc.
Użycie: wyrażanie stanu lub czynności charakteryzującej podmiot w sposób stały, prawd ogólnych, czynności powtarzających się, zwyczajowych:

She likes chocolate.
The Sun rises in the east.
I get up at 8 o’clock.

Present continuous
Forma: czasownik be w czasie teraźniejszym (am, is, are) + czasownik z końcówką -ing.
Pytania: inwersja.
He is leaving. Is he leaving? He doesn’t leaving.
Określenia czasu: now, at the moment, currently, at present, etc.
Użycie: wyrażanie czynności odbywającej się w danym momencie, w chwili mówienia o niej; czynności chwilowej, trwającej przez jakiś czas, choć niekoniecznie w chwili mówienia o niej; zaplanowanej i zaaranżowanej czynności w niedalekiej przyszłości:

Why are you sitting at my desk?
I am staying at Mariot Hotel.
He’s flying to Rome next week.
Past Simple
Forma: czasowniki regularne + -ed, czasowniki nieregularne – II forma.
Pytania i przeczenia: operator did
We left. Did he leave? She didn’t leave.
She opened the door. Did she open the door? She didn’t open the door.
Określenia czasu: yesterday, last week, 5 months ago, in 1998, etc.
Użycie: wyrażenie czynności, która odbyła się w przeszłości I nie ma związku z teraźniejszością, dotyczy konkretnego czasu lub sytuacji z przeszłości:

We went to Spain In July.
I lived in London when I was young.
Past Continuous
Forma: czasownik be w czasie przeszłym (was, were) + czasownik z końcówką –ing.
Pytania: inwersja.
He was shouting. Was he shouting? He wasn’t shouting.
Określenia czasu: yesterday at 5 o’clock, when the phone rang, this time last week, etc.
Użycie: wyrażenie czynności odbywającej się w danym momencie w przeszłości, istotna jest czynność, a nie końcowy rezultat (po polsku _ forma niedokonana):
I was cooking when you called. (gotowałem) Por. I cooked dinner.(Ugotowałem)
What were you doing at 7 o’clock last night?

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty