profil

Wpływ nawierzchni na bezpieczeństwo ruchu drogowego

poleca 85% 265 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W 2003 roku na drogach jednego z większych miast w Polsce wydarzyły się łącznie 7234 zdarzenia drogowe, w tym 647 wypadków, w których śmierć poniosło 36 osób, a 710 zostało rannych. Zły stan nawierzchni jest to najczęstszy rodzaj wypadków drogowych, do których dochodzi w naszym kraju. W tym roku doszło do ponad 1000 wypadków, w których odnotowano ok. 50 ofiar śmiertelnych.

Spośród wszystkich miejsc udostępnionych dla ruchu 00 najbardziej niebezpieczne są przejścia dla pieszych. Jest to bardzo niepokojące zjawisko i dlatego ostrożność w tak newralgicznym miejscu powinni zachować zarówno kierowcy, jak i piesi. Dotyczy to również przejść, na których ruch sterowany jest sygnalizacją świetlną. Przejścia dla pieszych są to miejsca, w których pieszy powinien bezpiecznie przejść przez jezdnię a nie na każdym kroku omijają dziury w drodze. Jednak lekceważący stosunek do przepisów prawa o ruchu drogowym przez urzędników, powoduje, iż są to miejsca, w których bardzo często dochodzi do ludzkich tragedii. W ubiegłym roku właśnie w takich miejscach ginęło najwięcej ludzi i dzieci.

Taki przypadek wydarzył się na jednej z dróg Szczecina, gdzie osoba kierująca pojazdem chcąc ominąć pewno dziurę w jezdni nie oszacował dokładnej odległości wpadł w nią i stracił panowanie nad kierownicą i wpadł na drzewo(dokładnie to zjawisko przedstawia rysunek wyżej?. Gdyby nie lekceważący stosunek do złej sytuacji na polskich drogach można było uniknąć tego wypadku. Ale jak zwykle brakuje pieniędzy na jako kolwiek naprawę tych dróg tylko, że na tym najbardziej cierpią kierowcy, którzy z trudem muszą omijać takie przeszkody nie wszyscy kierowcy są odpowiednio przygotowani do tak ekstremalnej jazdy po polskich drogach.

Pieszy w kontakcie z samochodem jest z góry na straconej pozycji.
Prędkość ma bezpośredni wpływ na zaistnienie wypadku oraz rozmiar obrażeń ciała pieszego. Z analiz czasowo- przestrzennych bardzo często wynika, iż kierujący jadąc z dopuszczalną prędkością i należycie reagując na powstałe zagrożenie mają możliwość skutecznego zahamowania lub ominiecie przeszkody. W większości ofiarami wypadków są osoby starsze, które mają problemy z oszacowaniem prędkości poruszania się pojazdu oraz drogi zatrzymania.

Na przejściu dla pieszych piesi czują się zbyt pewnie. Wchodząc na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, nie dając żadnych szans kierującemu do zatrzymania się. Pieszy użytkownik dróg musi wiedzieć, iż kierujący jadący z prędkością około 40 km/h potrzebuje około 35 metrów do bezpiecznego zatrzymania się w celu ustąpienia mu pierwszeństwa. Dlatego wchodząc na przejście musi upewnić się, iż nie spowoduje zagrożenia w ruchu drogowym. W przypadku sygnalizacji świetlnej musimy stosować zasadę ograniczonego zaufania, gdyż nie wiemy czy kierujący pojazdem dojeżdżając do przejścia dla pieszych nas zauważył i czy odpowiednio wcześniej zareaguje rozpoczynając hamowanie.

Te dane wskazują jak ciężko jest odpowiednio szybko zahamować przed jak kolwiek przeszkodą znajdującą się na drodze.
Wiele osób na polskich drogach,(ale nie tylko w Polsce) nie jest sobie w stanie wyobrazić sobie jak ważne jest zapięcie pasów. Współczesne samochody osobowe są konstruowane przede wszystkim z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Dąży się przede wszystkim do tego, aby zapobiec powstawaniu wypadków, a jak już nastąpi wypadek, by zminimalizować jego skutki.

Dobre zabezpieczenie w czasie podróży jest rzeczą bardzo ważną, o ile nie najważniejszą. Jednak chodźby najlepsze zabezpieczenia nie uchronią nas od wypadków. Wiele kierowców ufa swojemu samochodowi i lekceważy stosunek do bezpieczeństwa na drodze. Jednak niejednokrotnie może się tak zdarzyć, że na zdrowie i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego będziesz miał właśnie ty. Istnieje także prawdopodobieństwo, że będziesz świadkiem jakieś kolizji to właśnie pierwsza pomoc przyczynia się w większym stopniu do uratowania czyjegoś życia.

Niewiele z nas wie jak się w takich sytuacjach zachowasz.

JAK POMAGAĆ I CO ZROBIĆ PODCZAS KOLIZJI NA DRODZE?
Obowiązek pomocy nałożony jest zarówno na kierującego, jak i inne osoby uczestniczące w wypadku (pasażer, pieszy). W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy osoba jest przytomna, czy oddycha i czy jest zachowana czynność serca. Jeżeli oddycha, trzeba sprawdzić, czy nie ma krwotoku lub innej rany wymagającej opatrzenia, czy nie ma złamania kości lub wstrząsu urazowego. Przystępujemy do opatrzenia ran i usztywniamy złamane kończyny. Następnie należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe i policję. Na miejscu wypadku drogowego nie wolno podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku. Chodzi przede wszystkim o nieprzemieszczanie przedmiotów, które się oderwały od pojazdu w czasie wypadku, np. zderzaka, akumulatora, odłamków szkła, itp. Obowiązkiem uczestnika wypadku drogowego jest niedopuszczenie również do zatarcia śladów przez inne osoby. Do czasu przyjazdu policji miejsce wypadku ma pozostać w takim stanie, w jakim było bezpośrednio po wypadku. Zły stan nawierzchni jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na drodze, ale cóż my możemy zrobić tylko jedno być ostrożnym i dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

Takie są skutki złej nawierzchni, niefrasobliwości kierowców oraz jazda pod wpływem różnych środków uzależniających.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty