profil

Witrzenie, działalność wiatru, wód deszczowych, rozpuszczalnych w skałach, płynących, fal, prądy morskie, lodowce i ruchy masowe

poleca 84% 1492 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze