profil

Zasady porozumiewania się nauczyciela z rodzicami

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Nauczyciel powinien nawiązać kontakt z rodzicami ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego, np.
- zorganizować spotkanie organizacyjne, informujące rodziców o programie nauczania, wymaganiach nauczyciela, itp.
- wysłać list w ostatnim dniu przed wakacjami informującego o tym, jakie zasady będą panować w klasie( strój ucznia, program nauczania, zwyczaje szkoły, itp.) i jakie rzeczy będą potrzebne od nowego roku. Dobrze by było gdyby nauczyciel do takiego listu dołączył kwestionariusze dla rodziców i uczniów. Pomogą one poznać mocne i słabe strony dziecka oraz oczekiwania rodziców i uczniów dotyczące szkoły
- przeprowadzić wizyty domowe, które pozwolą poznać atmosferę domową panującą w domu ucznia. Ma ona często bardzo duży wpływ na zachowanie ucznia i jego wyniki w nauce
- zorganizować piknik, który pozwoli na spotkanie się obu stron w miłych warunkach. Uczniowie i rodzice innych dzieci będą mogli wcześniej się poznać oraz poznać nauczyciela.
2. Nauczyciel powinien systematycznie informować rodziców o pracy szkoły poprzez np.
- pisanie listów o życiu klasy, wynikach nauczania ucznia
- telefoniczne gratulacje na temat dziecka, które coś osiągnęło bądź telefoniczne informowanie rodziców kiedy z dzieckiem dzieje się coś złego
3. Nauczyciel powinien zachęcać rodziców do współpracy – dowiedzieć się czy mogliby poprowadzić jakieś ciekawe zajęcia w klasie, spytać w czym mogliby pomóc, zachęcać ich do brania czynnego udziału w życiu swojego dziecka. Można to osiągnąć poprzez np.:
- organizowanie rodzinnych wieczorów, w których będzie prowadzona rozmowa w miłej atmosferze
- organizowanie dni otwartych, kiedy rodzice mogą przyjść do nauczyciela i porozmawiać na interesujące ich tematy
4. Nauczyciel powinien prowadzić dokumentację informującą rodziców o tym, jak pracuje ich dziecko( np. podpisy pod testami, klasówkami, pracami domowymi, które zostały ocenione niedostatecznie) oraz dokumentację spotkań z rodzicami i wywiadówek ( notować kiedy się spotkał z rodzicami i na jaki temat była prowadzona rozmowa). Prowadzenie takiej dokumentacji pozwala nauczycielowi odeprzeć ewentualne zarzuty rodziców, iż nie wiedzieli, że z dzieckiem dzieje się coś złego bądź też nie byli o tym wcześniej informowani.
5. W czasie prowadzenia indywidualnych rozmów z rodzicami nauczyciel powinien pamiętać, aby:
- nie porównywać dzieci i nie mówić o innych uczniach
- trzymać się tematu i być dobrze przygotowanym do rozmowy
- pilnować czasu
- jeśli rodzice nie mogą przyjść zadzwonić do nich
- na powitanie zawsze wyciągnąć rękę, uśmiechnąć się i nawiązać z rodzicami kontakt wzrokowy
- nie mówić o sobie
- nie poruszać zbyt wielu tematów podczas jednego spotkania
- mówić nie tylko o wadach dziecka, ale podkreślać także jego zalety
- nie pouczać rodziców
- nie okazywać rodzicom wyższości
- być uprzejmym i traktować rodziców z szacunkiem
- zwracać uwagę na takie słowa jak:
a) ja – gdy używasz w czasie rozmowy tego słowa ludzie myślą, że bierzesz odpowiedzialność za to co mówisz
b) ty – wypowiedź rozpoczynająca się od tego słowa może zostać odebrana jako oskarżenie
c) powinien, powinna – często użycie tych słów sugeruje czyjąś głupotę, brzmi jak oskarżenie
- podczas spotkania z rodzicami należy:
a) przywitać ich
b) powiedzieć, jaki jest cel spotkania, i przekazać informacje
c) dać rodzicom czas na komentarz i pytania
d) posumować spotkanie
e) zapisać, co zostało ustalone
f) zakończyć pozytywnym akcentem

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty