profil

Daty

poleca 85% 615 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Insurekcja kościuszkowska I rozbiór Polski III rozbiór Polski Konfederacja barska

Niżej są umieszczone daty, które powinniśmy znać
Polska
1768-konfederacja barska
1772-I rozbiór polski
1788-1792-obrady Sejmu Wielkiego
3 III 1791-uchwalenie Konstytucji
1793-II rozbiór polski
1794-insurekcja kościuszkowska
1795-III rozbiór polski
1796-utworzenie Legionów Polskich
29 XI 1830-Powstanie Listopadowe
1846-powstanie krakowskie
1848-1849-Wiosna Ludów
22/23 I 1863-Powstanie Styczniowe
1914-1918-I wojna światowa
11 XI 1918- pierwszy dzień niepodległości
17 XI 1918-powołanie pierwszego rządu
27 XII 1918- powstanie wielkopolskie
II 1919-wojna polsko-bolszewicka
13-25 VIII 1920-bitwa warszawska
17 III 1921- uchwalenie Konstytucji marcowej
18 III 1921-podpisanie pokoju z Rosją w Rydze
9 XII 1922-wybór Gabriela Narutowicza na I prezydenta Polski
16 XII 1922-zamach na prezydenta Narutowicza
20 XII 1922-wybór Stanisława Wojciechowskiego na prezydenta Polski
12-15 V 1926-majowy zamach stanu; Józef Piłsudski przejmuje władze
23 IV 1935-uchwalenie Konstytucji kwietniowej
12 V 1935-śmierć Józefa Piłsudskiego
1 IX 1939-agresja Niemiec na Polskę
17IX 1939-agresja ZSRR na Polskę
17/18 IX 1939-rząd polski udaje się na emigrację
28 IX 1939-kapitulacja Warszawy
IV 1943-powstanie w getcie warszawskim
1 VIII-2X 1944-powstanie warszawskie
19 I 1947-wybory do Sejmu Ustawodawczego
19 II 1947-uchwalenie Konstytucji małej
XII 1970-strajki w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu
VI 1976-strajki w Radomiu, Ursusie i Płocku,
VI 1979-pierwsza wizyta Ojca Świętego w Polsce
1983-zniesienie stanu wojennego
6 II-5 IV 1989-obrady Okrągłego Stołu
4VI 1989-wybory parlamentarne
12 IX 1989- I niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim na czele
Xi 1990-pierwsze powszechne wybory prezydenckie
22 XII 1990-zaprzysiężenie Lecha Wałęsy na prezydenta


1VIII 1914-Niemcy wypo. wojnę Rosji
3 VIII 1914-Niemcy wypo. wojnę Francji
4 VIII1914-Wielka Brytania wypo. wojnę Niemcom
1 II 1917-rozpoczęcie przez Niemcy wojny podwodnej
6-7 XI 1917 (24-25X)-rewolucja październikowa w Rosji
3XI 1918-początek rewolucji w Niemczech
11 XI 1918-podpisanie rozejmu w Compiegne
30 I 1933- Hitler zostaje kanclerzem Niemiec
3 IX 1939-Wielka Brytania i Francja wypo. Niemcom wojnę
14 VI 1940-wkroczenie Niemców do Paryża
22 VI 1941-atak Niemiec na ZSRR
7 XII 1941-japońskie lotnictwo zbombardowało Pear Habor;USA wypo. wojnę Japonii
1 I 1942-ogłoszenie Deklaracji Narodów Zjednoczonych
XI 1942-początek bitwy stalingrackiej
30 IV 1945-samobójstwo A. Hitlera
8 V 1945-podpisanie bezwarunkowej kapitulacji przez Niemcy
6 VIII 1945-zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki
2 IX 1945-podpisanie aktu kapitulacji przez Japonię
1949-utworzenie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)
5 III 1953-śmierć Stalina
VIII 1961-budowa muru berlińskiego
1965-początek wojny w Wietnamie
20 VIII 1969-Neil Armstrong na Księżycu
16 X 1978-wybór Karola Wojtyły na papieża
9 XI 1989-zburzenie muru berlińskiego
7 II 1992-podpisanie traktatu o utworzeniu UE
1999-przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty