profil

Funkcje Krakowa

poleca 84% 443 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Wojewódzki ośrodek administracyjny:
- urząd wojewódzki (wojewoda i sejmik wojewódzki)
- sąd wojewódzki
- Krajowa Rada Sądownicza
- siedziba organów międzynarodowych
- placówki konsularne
- wojewódzka komenda straży pożarnej i policji
- wojewódzkie oddziały banków, urzędów, towarzystw ubezpieczeniowych
2. Wielki ośrodek przemysłowy:
- przemysł hutniczy (m.in. huta w Nowej Hucie)
- przemysł metali nieżelaznych (huta cynku)
- przemysł maszynowy i metalowy (sprężarki powietrzne, chłodnicze itp.)
- przemysł transportowy (jedyna w Polsce fabryka produkująca lokomotywy)
- przemysł elektrotechniczny (kable, stalowe konstrukcje, podzespoły telekomunikacyjne)
- przemysł gumowy (piłki sportowe, czepki kąpielowe, sprzęt medyczno-sanitarny, membrany, zawory, uszczelki, pasy itp.)
- przemysł chemiczny (zakłady sodowe, mydlarskie, papiernicze, farbiarskie, farmaceutyczne, kosmetyczne)
- przemysł petrochemiczny (Rafineria Trzebinia S.A odział w Krakowie)
- przemysł materiałów budowlanych i wydobywczych (cementownie i kopalnie)
- przemysł szklarski (produkcja szyb i produktów szklanych)
- przemysł drzewny (liczne tartaki)
- przemysł papierniczy (fabryki papieru, odział wydawnictwa PWN)
- przemysł włókienniczy (obrusy, firanki itp.)
- przemysł odzieżowy
- przemysł skórzano-obuwniczy (duże fabryki obuwia)
- przemysł energetyczny (liczne elektrownie)
- przemysł spożywczy (np. cukiernia „Wawel”, cukrownia „Wieluń”)
- przemysł tytoniowy
3. Ważny węzeł komunikacyjny:
- węzeł kolejowy
- węzeł drogowy
- międzynarodowy port lotniczy Balice
- mały port środkowo-lądowy na Wiśle
4. Duży ośrodek naukowy:
- liczne wyższe uczelnie (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Medyczna itp.)
- instytuty naukowo badawcze (obserwatorium astronomiczne)
- biblioteki (np. Jagiellońska)
- liczne wydawnictwa
- rezerwaty przyrody nieożywionej (Bonarka)
- zoo, ogrody botaniczne
5. Duży ośrodek kultury i sztuki:
- teatry (Teatr Stary), filharmonie,
- muzea, galerie, domy, centra, kluby kultury
- kina
- ośrodek TV, duża sieć radiowa (RMF-FM)
6.Ważny ośrodek turystyczny (Stary Kraków jest na Światowej Liście Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO)
- liczne hotele, pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, schroniska młodzieżowe, kempingi, restauracje, bary
- informacje turystyczne
- liczne zabytki (Wawel, Brama Floriańska, gotycka wieża ratusza, Sukiennice, kościół Mariacki, Kaplica Zygmuntowska, apartamenty Zygmunta III Wazy, liczne klasztory itp.)
- nagrobki królów (Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego)
- liczne pomniki (Plac Mariacki – pomnik żaka, pomnik Artura Grottgera, Mikołaja Kopernika, Bohdana Zalewskiego)
7. Ośrodek sportowy:
- liczne stadiony
- studia fitness
- pływalnie
- ośrodki odnowy biologicznej
- liczne kluby sportowe
8. Wielki ośrodek finansowo-handlowy (bardzo dobrze rozwinięty system bankowy itp.)

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty