profil

Polityka zamorska Zygmunta Augusta

poleca 85% 183 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Zygmunt August

Polityka zamorska Zygmunta Augusta

W okresie wojny o Inf. Z.A. próbował stworzyć flotę król. Zatrudniał kaprów (kapitanów okrętów) którzy uzyskiwali pozw. Na rabunek i niszczenie floty nieprzyjaciela. Głównym ich zadaniem było zwalczanie żeglugi do Narwy, a więc działanie przeciwko Rosji. W 1568 r. król powołał Komisję Morską, która miała dbać o spokój i bezp. Pol. Wybrzeża morskiego oraz strzec interesów Pol. Na Bałtyku. Gdańszczanie sprzeciwiali się polityce morskiej Z.A. W 1570 r. ogłoszono konstytucję Karnkowską określającą podległość Gdańska Rzeczpospolitej. W 1572 r. Rz. miała największy w swej hist. dostęp do Bałtyku.. Uprawnienia sejmu: uchwalanie podatków, wyrażanie zgody na zwołąnie posp. ruszenia, ustalanie głównych kierunków w polityce zagr. państwa, kontrola ministrów, prawo do nobilitacji; Ruch egzekucyjny szlachty żądał: zebrania, spisania i przestrzegania praw; reforma skarbu poprzez odebranie bezprawnie nadanych królewszczyzn; uwolnienie od ciężarów na rzecz Kościała; ściślejszego połączenia z Koroną Litwy, Prus Królewskich, Mazowsza i księstw śląskich. W 1562r. Z.A. ogłosił program egzekucji dóbr. W 1578 utworzono Trybunał Koronny, a w 1581 – Trybunał Litewski.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta