profil

Biblia jest zbiorem praw i źródłem kultury europejskiej - rozprawka

poleca 84% 670 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biblia z pewnością jest książką, z której czerpiemy wiedzę na temat kultury i praw naszej Europy. Jednak chciałabym to udowodnić tym, którzy mają pewne wątpliwości.

Od początku swego istnienia człowiek tworzył podwaliny kultury. Powstawały plemiona, które miały swoje obyczaje. Później tworzyły się narody i religie. Każda religia przeplata się wzajemnie z kulturą. Wszystkie wprowadzają jakieś nawyki, obyczaje i przyzwyczajenia, które wpływają na kulturę i odnajdują się w życiu codziennym. Według słownika języka polskiego kultura to- „ogół duchowego i materialnego dorobku ludzkości wytworzony na kolejnych etapach rozwoju historycznego, nieustannie utrwalany i wzbogacany (…)”. Kulturę tworzy każdy człowiek, bo to właśnie on stworzył od podstaw wszystkie dzieła sztuki, architektury czy literatury. Ludzie tworzą religię, ale ona także tworzy nas, naszą duchowość, kształtuje charakter, a tym samym ma duży wpływ na naszą kulturę.

Trzeba mieć świadomość, że Biblia jest księgą świętą, co oznacza, że spisał ją człowiek, ale z inspiracji Boga. Warto pokusić się o poznanie historii twórców Biblii. Byli to ludzie, którzy pragnęli opisać swoje dzieje- dzieje narodu wybranego. Nie chcieli, żeby świat o nich zapomniał, oni pragnęli, by każdy poznał ich obyczaje i życie. Opisywali wszystko, co dobre i co złe. Ich dziełem jest Biblia. Jak jest ona odbierana dzisiaj przez współczesnego człowieka? Czytając Biblię możemy nauczyć się jak miłować i wybaczać. Uczymy się zachowań potrzebnych nam w życiu. Wszystko co przekazuje Biblia i naucza kościół odzwierciedla się w życiu codziennym i wpływa na szeroko rozumianą kulturę. Jej nie tworzy tylko sztuka, ale także nasza duchowość. Obserwując dzieła sztuki sakralnej powstałej na przestrzeni wieków można zauważyć, że Europa ze swą kulturą nie tylko była podporządkowana wpływom biblijnym i chrześcijańskim, ale krzewiła je w najwyższym stopniu.

Pismo Święte nie jest zbiorem przestarzałych praw, które w ogóle nie mają żadnego odzwierciedlenia w naszej codzienności. Dekalog i nauki płynące z Biblii są wciąż aktualne i żywe. Mamy prawo do życia, nie mamy natomiast prawa odbierać go innym osobom. Czy te i wiele innych praw nie ma odzwierciedlenia w konstytucjach praw europejskich? Analizując kodeksy karne można dojść do wniosku, iż są one jedynie rozbudowaną wersją dekalogu. Żadne z nich nie aprobują zabijania, kłamstwa, oszustwa, zdrady, kradzieży. A czy dekalog nie jest po prostu podsumowaniem i receptą na uczciwe życie? Można więc powiedzieć, że prawa do, których powinien stosować się każdy chrześcijanin, jest prawem każdego Europejczyka.

A jak przedstawia się chrześcijaństwo w życiu codziennym? Każdy wie, czym jest sztuka sakralna: jest ona częścią kultury całej Europy. W każdym państwie nie ma miasta, które nie mogłoby poszczycić się przepięknym kościołem, malowidłami świętych, bądź ich wyobrażeniami. Znanym twórcą takiej sztuki był Michał Anioł, który ozdobił kaplicę Sykstyńską przepięknymi malowidłami. W każdym państwie znajdziemy też dzieła historyczne, ale czy religia nie jest naszą odwieczną historią? Każda historia tworzy kulturę, na jej tle rodziły się obyczaje takie jak np. Święta Bożego Narodzenia. Chyba najmilsza rodzinna uroczystość w całej Europie, a stworzona przecież na pamiątkę narodzin Chrystusowych, czyli zaczerpnięta z Pisma Świętego.

Myślę, że tą pracą przekonałam wszystkich, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości, że właśnie Biblia jest źródłem naszej kultury i że to z niej zaczerpnięto podstawy naszych praw i obowiązków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty