profil

Rzeczpospolta państwem demokratycznym

poleca 85% 1596 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Moją pracę należałoby rozpocząć od wyjaśnienia znaczenia demokracji. Demokracja jest władzą ludu, społeczeństwa. Jest to ustrój, w którym uznaje się wolę większości obywateli i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne.

Demokracja narodziła się w starożytnych Atenach. Ateńczycy wymyślili zasady demokracji bezpośredniej. Gromadzili się na rynku, aby dyskutować o sprawach politycznych i w głosowaniu podejmować decyzje. Ateńczycy powoływali urzędników, którzy w ich imieniu sprawowali rządy. O wszystkim, zatem decydowała wola większości.

XVI-wieczna Polska była krajem kwitnącej demokracji. Król musiał uzgadniać swoje najważniejsze decyzje z przedstawicielami szlachty, którzy regularnie zbierali się w sejmach. Gdy wygasła dynastia jagiellońska zdecydowano się na wybór króla w wolnej elekcji, w której wziąć udział mogła cała szlachta. Nowo wybrany władca musiał przestrzegać pewnych reguł. Tak w Rzeczpospolitej powstała demokracja szlachecka. Ustrój dawnej Polski tak nazwano, ponieważ pełnią praw politycznych cieszyli się jedyni ci, którzy należeli do stanu szlacheckiego. Mieszczanie nie mieli żadnego wpływu na podejmowane w państwie decyzje, chłopi byli pozbawieni wszelkich praw. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero w XVIII wieku, co znalazło wyraz w Konstytucji 3 maja.

Gdy po II wojnie światowej Polska została uzależniona od Związku Radzieckiego, była zmuszona do przyjęcia nowego ustroju- socjalizmu. Była to ideologia społeczeństwa głosząca uspołecznienie własności i sprawiedliwej dystrybucji dóbr.

Dopiero niedawno Polska wyrwała się z pod brzemienia socjalizmu. Gdy w 1989r. upadł mur Berliński pewne już było, że Polska stanie się niezależna od ZSRR i będzie mogła sama kierować swym państwem.

Współczesna Rzeczpospolita jest średnim pod względem gospodarczym państwem. Przy zachodnich krajach w dziedzinie gospodarki wypadamy blado. Lecz w porównaniu z tymi krajami, w których już od wieków panuje demokracja, jak na kraj o niedługim stażu wypadamy bardzo dobrze.

W Rzeczpospolitej tak jak w innych krajach wszyscy obywatele mają prawo wyboru władzy rządzącej jak i kandydowania do niej. W Polsce istnieje trójpodział władzy na ustawodawczą, którą sprawuje sejm(460) i senat(100), sądowniczą-sąd i wykonawczą – prezydent i rząd. W Polsce obowiązuje konstytucja z 1997r. W Polsce obowiązuje wolność słowa i równość obywateli. Nie ma podziału na stany jak w średniowieczu, lecz nie da się nie zauważyć podziału na klasy, które definiuje zamożność obywateli.

W Polsce, co prawda zdarza się łamanie praw człowieka, korupcja i oszustwa finansowe częściej niż w innych wysoko rozwiniętych krajach europejskich, ale jak na kraj o tak małych tradycjach demokratycznych radzimy sobie całkiem dobrze.

W Rzeczpospolitej są najczęściej łamane te prawa, których jeszcze 15 lat temu nie było lub takie sytuacje, których w czasach komuny nie doświadczaliśmy.

Świadczą o tym np. wnioski o łamaniu praw przez polskie władze napływające do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Gdzie zajmujemy trzecie miejsce w liczbie napływających do Trybunału wniosków.

Prawa, które są łamane przez władze to najczęściej wadliwy sposób funkcjonowania systemu sprawiedliwości, zwłaszcza, długotrwałości postępowań sądowych, która zdaniem wielu, narusza obywatelskie prawo do sprawiedliwego sądu.

Do najczęściej łamanych praw człowieka przez obywateli należy nietolerancja w stosunku do mniejszości narodowych, religijnych i rasowych. Często, bowiem zdarza się w Polsce dyskryminowanie ludzi innej religii, czy osoby innego koloru skóry. Mamy uprzedzenia w stosunku do Żydów i Murzynów. Panuje w Polsce wiele stereotypów o Niemcach i Ukraińcach. Sprawa dotyczy także uczniów często zdarza się, że prawa uczniów są łamane. Niekiedy uczeń nie wie gdzie ma się z tym zgłosić, a prawa, choć zostały zapisane w konstytucji to i tak są w pewnym sensie martwe.

Rzeczpospolita dopiero raczkuje w demokracji, bo niedawno zaczęła się nasza przygoda z zachodnim światem, z równością i wolnością. Uważam, że na pewno z biegiem lat sytuacja w Polsce będzie się krystalizować. Z upływem czasu Rzeczpospolita dogoni kraje zachodnie, a może nawet przegoni. Może w przyszłości Polska stanie się przykładem państwa prawego, państwa dbającego o dobro swych obywateli i państwa tolerancyjnego, jakim była za panowania Jagiellonów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata