profil

Osadnictwo na prawie polskim

poleca 85% 496 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem Kazimierz Wielki

Osadnictwo na prawie polskim (wolnych gości)

- zwolnienie od świadczeń(kilka-kilkanaście lat)

- daniny na rzecz księcia

- uprawa gruntów za czynsz

- możliwość odejścia wywiązanie się z powinności

i zapłata za rozwiązanie umowy Osadnictwo na prawie niemieckim

- na ziemi immunizowanej

- każdy mały lub duży łan

- wolnizna ( 2-24 lat)

- uprawa gruntów za czynsz

- zasadźca  sołtys (karczma młyn 1/3 podatków)

- można odejść po odpracowaniu lat co wolnizna

-dziedziczenie terenówKazimierz Wielki 1333-1370Polityka wewnętrzna

REFORMY GOSPODARCZE

- jednolite obciążenia dla całego państw

- moneta (Ag Grosz)

- przywileje dla mieszczan rozwój handlu

- prawo składu

- przymus drogowy

REFORMY ADMINISTRACYJNE

- dzielnice ziemie

- kraj : ziemie : województwa

- urzędy centralne (podskarbi podkanclerzy)

- skarb państwowy

- statuty wiśniowieckopiotrowskie zwyczajowespisane

-sąd najwyższy prawa niemieckiego Wawel 1356

- nazwa – Korona Królestwa Polskiego

- dwukrotne powiększenie wielkości państwa

- umacniał zamki miasta

- 1364 Uniwersytet Krakowski wydział teologiiPolityka zagraniczna

- Układ z Janem Luksemburczykiem za pieniądze

zrzekł się prawa do korony PL lenna nad Śląskiem

- pomorze gdańskie (2 sądy w Warszawie)

- podbój Rusi Halickiej ( Litwa i Węgry)Po śmierci Kazimierza Wielkiego 11 XI 1372 Ludwik

Węgierski król PL Wydaje przywilej Koszyce

Jadwiga zaręcza się z Jagiełłą  Unia ( personalna) w Krewie

POWODY:

-zjednoczenie sił w walce z zakonem

- chrzest Litwy bez krzyżaków

- ekspansja na Rusi

- korzyści gospodarcze

- chrystianizacją zainteresowany jest kościół

NASTĘPSTWA

- Przyłączenie Litwy do Polski

- chrzest i korona Jagiełły

- Próba chrystianizacji Litwy

- zobowiązania Jagiełły do odzyskania PomorzaPowstanie na Żmudzi i podbicie ziemi dobrzyńskiej

czerwiec 1410 działania wojenne Czerwińsk

Prosto na Malbork ominięcie linii Drwęcy

15 VII 1410 Grunwald  Pokój Toruński

- Oddanie Żmudzi Litwie i ziemi dobrzyńskiej PL

Wojna 13 –letnia przyczyny

- zwiększanie podatków (wojny)

- cła w handlu z PL

- Zazdrość przywilejów szlachcie PL 

powstanie szlachty i mieszczaństwa Zach. Prus

prośba o przyłączenie  przywilej inkorporacyjny

wypowiedzenie wojny zakonowi

Opieszałe działania dopiero po przywilejach i

wynajęciu armii zaciężnej przez miasta 1462

zwycięska bitwa pod Świecico 1463 flota

Gdańska i Elbląga X krzyżacką

Zdobycie Chojnic (brak pomocy z Zach. Europy)

Pokój Toruński

Pomorze, ziemia chełmińska, Warmia , Malbork , Elbląg

Odrębność ustrojowa i oddzielne urzędy ???

Reszta ziem zakonu lenno Polski

Obowiązek pomocy PL w razie wojenStany

- szlachecki (zamknięty) przywileje (dominująca pozycja)

Magnateria szlachta średnia szlachta zagrodowa gołota

sejmiki ogólnopaństwowe

awans duchowny, wojny ,działacz na sejmikach

- Duchowny

Arcybiskupi  biskupi opaci księża  wikariusze  klechowie

( głównie szlachta | plebs )

- Chłopi (pańszczyzna wzrasta –niż dem.) 14 dni Jagiel.

sołtys  kmiecie zagrodnicyczeladź (także szlachta i mieszczanie)

-Mieszczaństwo (wolność osobista,prawo,miejskie,366 dni miasto opieka)

patrycjatpospólstwoplebs

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty