profil

Osadnictwo na prawie polskim

2021-05-15
poleca 85% 496 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem Kazimierz Wielki

Osadnictwo na prawie polskim (wolnych gości)
- zwolnienie od świadczeń(kilka-kilkanaście lat)
- daniny na rzecz księcia
- uprawa gruntów za czynsz
- możliwość odejścia wywiązanie się z powinności i zapłata za rozwiązanie umowy Osadnictwo na prawie niemieckim
- na ziemi immunizowanej
- każdy mały lub duży łan
- wolnizna ( 2-24 lat)
- uprawa gruntów za czynsz
- zasadźca  sołtys (karczma młyn 1/3 podatków)
- można odejść po odpracowaniu lat co wolnizna
- dziedziczenie terenów

Kazimierz Wielki 1333-1370


Polityka wewnętrzna
REFORMY GOSPODARCZE
- jednolite obciążenia dla całego państw
- moneta (Ag Grosz)
- przywileje dla mieszczan - rozwój handlu
- prawo składu
- przymus drogowy

REFORMY ADMINISTRACYJNE
- dzielnice ziemie
- kraj: ziemie: województwa
- urzędy centralne (podskarbi podkanclerzy)
- skarb państwowy
- statuty wiśniowieckopiotrowskie zwyczajowe spisane
- sąd najwyższy prawa niemieckiego Wawel 1356
- nazwa – Korona Królestwa Polskiego
- dwukrotne powiększenie wielkości państwa
- umacniał zamki miasta
- 1364 Uniwersytet Krakowski wydział teologii

Polityka zagraniczna
- Układ z Janem Luksemburczykiem za pieniądze
- zrzekł się prawa do korony PL lenna nad Śląskiem
- pomorze gdańskie (2 sądy w Warszawie)
- podbój Rusi Halickiej ( Litwa i Węgry)

Po śmierci Kazimierza Wielkiego 11 XI 1372 Ludwik
Węgierski król PL Wydaje przywilej Koszyce
Jadwiga zaręcza się z Jagiełłą - Unia ( personalna) w Krewie

POWODY:
- zjednoczenie sił w walce z zakonem
- chrzest Litwy bez krzyżaków
- ekspansja na Rusi
- korzyści gospodarcze
- chrystianizacją zainteresowany jest kościół
NASTĘPSTWA
- Przyłączenie Litwy do Polski
- chrzest i korona Jagiełły
- Próba chrystianizacji Litwy
- zobowiązania Jagiełły do odzyskania Pomorza

Powstanie na Żmudzi i podbicie ziemi dobrzyńskiej
czerwiec 1410 działania wojenne Czerwińsk
Prosto na Malbork ominięcie linii Drwęcy
15 VII 1410 Grunwald  Pokój Toruński
- Oddanie Żmudzi Litwie i ziemi dobrzyńskiej PL
Wojna 13 –letnia przyczyny
- zwiększanie podatków (wojny)
- cła w handlu z PL
- Zazdrość przywilejów szlachcie PL 
powstanie szlachty i mieszczaństwa Zach. Prus
prośba o przyłączenie  przywilej inkorporacyjny
wypowiedzenie wojny zakonowi
Opieszałe działania dopiero po przywilejach i
wynajęciu armii zaciężnej przez miasta 1462
zwycięska bitwa pod Świecico 1463 flota
Gdańska i Elbląga X krzyżacką
Zdobycie Chojnic (brak pomocy z Zach. Europy)
Pokój Toruński
Pomorze, ziemia chełmińska, Warmia , Malbork , Elbląg
Odrębność ustrojowa i oddzielne urzędy ???
Reszta ziem zakonu lenno Polski
Obowiązek pomocy PL w razie wojen

Stany
- szlachecki (zamknięty) przywileje (dominująca pozycja)
Magnateria szlachta średnia szlachta zagrodowa gołota
sejmiki ogólnopaństwowe
awans duchowny, wojny ,działacz na sejmikach
- Duchowny
Arcybiskupi  biskupi opaci księża  wikariusze  klechowie
( głównie szlachta | plebs )
- Chłopi (pańszczyzna wzrasta –niż dem.) 14 dni Jagiel.
sołtys  kmiecie zagrodnicyczeladź (także szlachta i mieszczanie)
-Mieszczaństwo (wolność osobista,prawo,miejskie,366 dni miasto opieka)
patrycjatpospólstwoplebs

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty