profil

Dlaczego Adama Mickiewicza możemy nazwać wieszczem?

poleca 80% 1295 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Romantyzm kształtował się podczas trzech wielkich powstań listopadowego krakowskiego i styczniowego oraz okresu wynaradawiania. W świadomości ludzi zaczęły narastać idee narodowo wyzwoleńcze. Szczególnie wielkich rozmiarów nabrała osoba poety, która mogła w nieskrępowany sposób wyrażać swoje ideały. Związane ono było z przekonaniem o jego roli w pobudzaniu sumienia narodu do walki o niepodległość. Ich dzieła były traktowane jako narzędzie do komunikowania się ze społeczeństwem a oni sami jako natchnieni prorocy .W historii literatury romantyzmu wyraźnie zaznaczył swoją obecność jeden z trzech wielkich wieszczy, Adam Mickiewicz.

Na początku warto wspomnieć o fakcie iż Adam Mickiewicz tworząc Dziady drezdeńskie pragnął ukazać tragizm epoki romantyzmu, w której żył i która miała ogromny wpływ na jego psychikę. Dzieło powstało pod wpływem wydarzeń z czasu powstania listopadowego, a opisuje dzieje z okresu młodości poety. Zauważmy że osoba Kordiana głównego bohatera, którego charakteryzuje prometeizm, tytanizm , mesjanizm a nawet zdolność do popełniania czynów karygodnych jest jakby wezwaniem polaków do walki o niepodległość. Jego życie przepełnione jest cierpieniem którego źródłem jest nieszczęście narodu, szczególnie widoczne w „wielkiej improwizacji” Na jej początku Konrad skarży się, na ludzi którzy go nie rozumieją, na to iż jest samotny. Bohater zdaje sobie sprawę z wielkości swego talentu poetyckiego i swej wyjątkowości. Można się w tym miejscu powołać na słowa bohatera:

„Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę
Cóż Ty większego mogłeś zrobić – Boże?...”

Niewątpliwie, było to jedno z dzieł wielkiego twórcy, zachęcające do walki z bez wątpienia silniejszym zaborcą, z jedynie odrobiną siły drzemiącej w już i tak wyczerpanych ciałach oraz z absolutystycznymi rządami.

Nie możemy zapomnieć o drugim, równie istotnym dziele tego autora, mianowicie o „Pieśni Wajdeloty”. Poezja ta stara się ocalić pamięć po już wyniszczonym nieustannie trwającymi walkami historii narodu polskiego który wedle artystów ciągle istnieje w sercach obywateli. Jej zadaniem jest obrona tożsamości narodowej, bez wątpienia staje się gwarancją jej zachowania, jest zdolna do oddziaływania na czytelnika co prowadzi z kolei do manipulacji zbiorową świadomością. Poza tym stanowi formę przetrwania i odnowienia narodu, ukazuje jego dzieje, przeszłość i żywą tradycję, łączy naród by nie był podzielony i rozbity przez co budzi w obywatelach uczucia patriotyczne. Toteż jest adresowana do całego społeczeństwa i zrozumiała dla wszystkich, staje się przewodniczką narodu oraz jest przez niego pielęgnowana. Według mnie poeta ma do spełnienia istotna misje pisząc ten utwór, powinien zagrzewać do walki , łączyć pokolenia całego narodu oraz spajać przeszłość teraźniejszość oraz przyszłość.

Ponadto ogromnego patriotyzmu można się doszukać w „Panu Tadeuszu”. Spoglądając jedynie na tematykę dzieła można stwierdzić iż autor wykazywał ogromne zainteresowanie państwem polskim. Wspomina on czasy przeżyte na terenach polski serdecznie chociaż nie hamuje się od krytycyzmu, ostatecznie jednak tęskni za krajem, eksponuje polskość oraz przywiązanie do tradycji w domu sędziego.

„Pieśń filaretów” powstała na cześć organizacji do której należał Adam Mickiewicz uwydatnia rzeczywiste patriotyczno-rewolucyjne idee romantyczne. Autor wyraźnie zachęca do miłowania ojczyzny i wychwalania wszystkiego co polskie, narodowe:
(…)Polski pijemy miód;

Lepszy śpiew narodowy
I lepszy bratni ród.

Reasumując wszystkie przedstawione powyżej fakty wynikające z olbrzymie bogatej twórczości wielkiego pisarza epoki romantyzmu Adama Mickiewicza można z całą pewnością stwierdzić iż jest on bez wątpienia jednym z trzech polskich wieszczy obok Juliusza Słowackiego oraz Ignacego Krasińskiego. Stał się w oczach polaków poetą przeobrażeń gdyż być może pod wpływem jego dzieł możliwe było odzyskanie przez naród polski upragnionej niepodległości. Za jego przyczyną w umysłach polaków rodziły się coraz to nowsze sposoby walki o wolność, nierzadko pomysły te ujrzały światło dzienne, poprzez ich realizacje. Były to czasy trudne dla narodu polskiego gdy z rąk zaborcy ginęło wiele setek ludzi, a realizacja wielu przedsięwzięć nie mogła doczekać się końca. Literatura tego okresu mimo iż spotkała się z wieloma przeciwnościami nie zginęła a już na pewno nie w sercach rodaków, nie było na nią, ani siły ani sposobu. To być może dzięki niej możliwe jest śledzenie aktualnej historii narodu polskiego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi