profil

Kaszuby

drukuj
satysfakcja 67 % 15 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kaszuby to kraina znajdująca się na północy Polski. Niewątpliwie jest częścią Pomorza(na zachód od Wisły), jednak trudno jest dokładnie wyznaczyć granice regionu ponieważ nie są to tereny historyczne. To co możemy jeszcze powiedzieć o Kaszubach to fakt, iż rozpościerają się od Morza Bałtyckiego na południe i obejmują swym zasięgiem zarówno piaszczyste plaże wybrzeża, przepiękne lasy i malownicze jeziora. Mapa obszaru Kaszub według dr Jana Morawskiego("Geografia współczesnych Kaszub" - Gdańsk 1999) z Uniwersytetu Gdańskiego wygląda w przybliżeniu jak pokazano na poniższej ilustracji.

Takie granice Kaszub zostały stworzone na podstawie analizy kryteriów etnicznych. Jest to obszar o powierzchni 6200km^2, gdzie Kaszuby stanowią 1/3 ludności zamieszkującej dany teren. W skład Kaszub wchodzą 43 gminy województwa pomorskiego.
Język kaszubski Używany na odzień przez kilkadziesiąt tysięcy Kaszubów, język kaszubski jest jednym z języków pomorskich i należy do lechickiej grupy języków zachodniosłowiańskich. Jednakże jego klasyfikacja nie dla wszystkich jest do końca jasna i budzi wiele kontrowersji- część językoznawców uznaje go nie za język, ale za dialekt lub gwarę języka polskiego. Przyczyn tych niejasności należy szukać przede wszystkim w różnych definicjach terminu "język"- rezultat klasyfikacji będzie inny, w zależności o którą z nich się oprzemy. Nie bez znaczenia również było podłoże polityczne, a więc wieloletnie presje i zabiegi władz o to, aby każdy mieszkaniec Polski czuł się Polakiem i uważał język polski za swój ojczysty. Obecnie sytuacja uległa znacznej zmianie. Zdecydowana większość językoznawców nie kwestionuje, że kaszubski jest takim samym językiem jak język polski czy inne języki słowiańskie. Na terenie Polski funkcjonują szkoły, w których uczy się kaszubskiego, powstają książki, gazety, programy telewizyjne i radiowe, a nawet strony internetowe po kaszubsku. Bez problemu również można zaopatrzyć się w słownik kaszubsko-polski. Pierwsze drukowane dzieła literackie napisane po kaszubsku powstały w XVI wieku, natomiast uczeni przyjmują, że sam język wyodrębnił się dużo wcześniej, około XVI wieku. Powodem wyodrębnienia się kaszubskiego spośród innych języków słowiańskich były naturalne granice geograficzne, oddzielające Kaszubów od pozostałych osadników, a także tendencje Kaszubów do osiedlania się wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Na przestrzeni wieków obszar, na którym mówiono po kaszubsku, ulegał wielokrotnym zmianom, prowadzącym do jego zawężenia. Dziś w niektórych rejonach jest nadal bardzo popularny, w innych zanika zupełnie. Warunki sprzyjające jego konserwacji panują szczególnie w małych kaszubskich wsiach, gdzie znają go i używają wszyscy mieszkańcy. Natomiast odwrotnie dzieje się w większych miastach, takich jak np. Gdańsk, gdzie stosunek osób mówiących po kaszubsku, do mówiących po polsku jest niewielki i Kaszubi z konieczności posługują się językiem polskim. Kolejnym powodem stopniowego zanikania języka kaszubskiego na terenie naszego kraju, jest fakt, że wiele Kaszubów rozjechało się po świecie. Szczególnie znaczące okazały się ich masowe emigracje do Kanady pod koniec XIXwieku, kiedy to tereny Polski bezpowrotnie opuściło 20 tys. osób tego pochodzenia. Przyczyną emigracji na tak dużą skalę były właśnie prześladowania i represje Kaszubów. W związku z tym, kiedy tylko rząd kanadyjski ogłosił, że poszukuje osadników, bez namysłu skorzystali z tej możliwości.
Język kaszubski a język polski O ile kwestia klasyfikacji języka kaszubskiego nie dla wszystkich jest oczywista, to fakt podobieństwa tych dwóch języków trudno jest zanegować. Profesor Baudouin de Courtenay twierdził nawet, że kaszubski jest bardziej polski niż sam język polski. Ta zaskakująca teza jest tylko pozornie absurdalna- w mowie kaszubskiej nadal istnieją słowa, fony i dźwięki, które z języka polskiego już zniknęły. Jednakże oprócz wielu wspólnych cech, te dwa języki dzieli wiele różnic. Pierwszą z nich łatwo jest wychwycić uchem już po chwili rozmowy- język kaszubski sprawia wrażenie o wiele "twardszego". Wystarczy też zerknąć na dowolny utwór napisany w tym języku, aby odkryć nieznane litery alfabetu, a mianowicie: , , , ã, ò, ù . Do tego dochodzą niebagatelne różnice gramatyczne. Ale i to nie kwestionuje silnego pokrewieństwa kaszubskiego z językiem polskim.
Ciekawie przedstawiający się krajobraz kaszubski.

Fot. Kuba Skórka

LEGENDA

- basen
- siłownia
- inne możliwości uprawiania sportu
- wypożyczalnia sprzętu wodnego
- kawiarnia
- sala konferencyjna
- kuchnia, jadalnia
- parking
- możliwość mieszkania ze zwierzętami domowymi
- restauracja, wyżywienie
- TVSAT
- TV
- telefon
- sauna
- solarium
- łazienka
- WC
- miejsce na ognisko, grilla
- płatności kartami kredytowymi
- port jachtowy, przystań
- pole namiotowe


Autorstwa: Kuba Skórka.
Spośród wszystkich sportów wodnych, w Polsce niewątpliwie najsilniej rozwinęło się żeglarstwo i nie można się temu dziwić. Jest to bowiem nie tylko sport, ale i długoletnia tradycja związana z handlem morskim, zmianami politycznymi i odkryciami geograficznymi. Prawdopodobnie pierwszym statkiem był pień płynący z nurtem rzeki, którego masztem była gałąź. Gałęzi tej trzymał się człowiek, aby niewpaść do wody. Trzeci element - żagiel pojawił się kiedy człowiek zauważył, że skóra zwierzęcia lub kora drzewa zawieszona lub oparta o gałąź przyspiesza poruszanie się pnia. Następnym etapem rozwoju żeglugi była tratwa złożona z kilku pni. Mogła mieć maszt, żagiel, jakiś szałas dla załogi i ster między pniami. Taka tratwa była na morzu bardziej niezawodna niż dłubanka, czyli łódź z wydłubanego pnia. Stąd wprawdzie jeszcze daleka droga do dzisiejszych żaglowców z laminatu, ale idea żeglarstwa została zapoczątkowana, a wielu ludzi kontynuuje tą piękną tradycję. Kto raz zasmakował tej wspaniałej przygody już zawsze będzie tęsknił za niepowtarzalnym klimatem żeglarskich eskapad. Bo żeglarstwo to nie tylko pływanie łódką, ale również wspólne wieczory przy ognisku wypełnione śpiewaniem szant, obcowanie z pięknem przyrody, poznawanie nowych ludzi. To po prostu sposób na ż


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy