profil

Zmiana społeczna - mini ściaga

poleca 85% 326 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Postęp- zmiana, cjharakt nieodwrac, kierunkow
Nowoczesność- ujecie_analityczne-podstaw cehcy społecz _histroryczne-pozwala śliedzićw jakim kierunku podązają. (nowoczesne, tradycyjne) *cechy społ nowocz- indywidualizm (prawa jesdnostek są najważniejsz) -dyferencjacja (różńicowaie, społ się powoli kompilkuje) -racjonalność - ekonomizm -ekspansywność(obejmuje nowe obszary) prces stagnacji- nie zachodzi zmiana przez jakiś czas Form zmiany przyjmują rózne formy. Linerarne- ciagłe, prgresywne -postęp regresywne- cofanie z morfologiczne całkowite przeobrażenie transformacja zmiana częściowa
--cehcy wyrózniaąće dziedziny życia społ - nowoczesnośći:
rozwój ekonom, idustralizacja, urbanizacja, wykorzystyw nowych źródeł energi, r technologiczn, kocnentrac siły robocz w fabrykach, wzrost znaczenia roli kadr zarządzających
Źródła Marksizmu Ewolucjonizm- szukanie praw któ®e rządzą histrorią ludzkości, ludzkość to przede wsystkim histroria postępu, rozwoju. Jeżeli porównujemy epoki widzimy postęp. Rozwój ma charakt kierunkowy zmierza do jakeigos celu Hegel - uważał ze dzieje ludzkośći mają charakter kierunkowy punktem doceleowym jest realizacja ludzkiej wolnśći, każda epoka ma sprzeczności napięcia.
Marks przejął tą idee ze na zdzieje można spojrzeć jak na proces ale nie kierunkowy tylko zygzakowaty. Jego soc podzielona na 3 etapy: 1- teoria formacji społ ekonom (makrospol) 2-teoria klas- aalizując społ kapitalistycz (mezospoł) 3- koncepcja dzialana społecz (mikrospołecz)
TEORIA CYKLI SPOŁECZ- zmiana jest cyklem sekwencja. Wszystko powtarza się co jakis czas Toynbee hsitroia ludzka dzieliła się na wloty i upadki cywilizacji. Każda cyw ma momnet nrodzin, postęp, zastój, schyłek i rozpad Sorokin- w postawie każdej kultury leży specyf podstawa. Można wyróżnić 3typy kult ułożone w pewną sekwecje która się powtarza k ideacyjne- nacisk na sfere duchowa i idee k sensatywne -odwrotnosc k ideacyjnych ceni się dbra materialne i wart doczesne k idealistyczne- rozwiązanie pośrednie łączy obie wczesniejsze.
TEORIA MODERNIZACJI -M- unowocześnienie rozwój wg pewnego kryterium. Zakąłd arozwój jednolinowy, ma charak nieodwracalny ma fazy.- rozwój jest czymś kojniecznym wypływa z natury człowieka
GLOBALIZACJA k Robertsona- włąsnia się coś w rodzaju jednego ogólnośiwat społ i kultury K Giddensa`a g jest skutkiem procesów moderniz a wieć pewien etap społ nowoczesnego. K zdezorientowanego kapitalizmu -g jest fazą rozwoju kapitaliz
TRADYCJA- są to takie rodzaje zachow które mają dla społecz pewną wrtość czym się społecz szczycą to zbiór przekonań wyobrażeń psotaw świadomie przekazywanych z pokolenai na pokolenie >FunKcje<: -^*poznawcza kiedy nie musimy siegać po nowosci odwołujemy sie do pewnych wzorów -^*legitimizująca włącza się tutaj autorytet. Odwołujem się do tego co było -^*integracyjna jednoczy ludzi
TEORIA REWOLUCJI szczegolny typ konfliktu wystepuje tylko w społecz nowoczesnym

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata