profil

Kryterium człowieczeństwa

drukuj
poleca 82% 572 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kryterium człowieczeństwaPowstanie człowieka,czyli antropogeneza było efektem długiego ciągu przemian ewolucyjnych,które w efekcie doprowadziły do „uczłowieczenia” zwierzęcia.Był to proces zarazem biologiczny i społeczny,badaja go więc i przyrodnicy,i humaniści.

Biolodzy nie mogąc studiować czynników genetycznych najważniejszych dla określenia różnic gatunkowych rekonstrukcję antropogenezy opierać muszą na wynikach badań szczątków szkieletów,ukazujących stopniowe zimany budowy.Za najważniejszą z morfologicznych cech wyróżniających naszych przodków spośród innych naczelnych uznają oni:pionową postawę ciała,chód dwunożny,charakterystyczne uzębienie i budowę czaszki z wydatnie powiększoną puszką mózgową.

Dla humanistów z kolei najistotniejszą cechą ludzką są zachowania społeczne o takim natężeniu i komplikacji,że można je nazwać kulturą.Tak jak biolodzy i oni są zmuszeni do rekonstruowania procesu na podstawie świadectw pośrednich.Stanowią je zachowane do naszych czasów materialne efekty działań podejmowanych w zamierzchłej przeszłości:kamienne narzędzia,resztki budowli mieszkalnych,ślady niecenia ognisk oraz efekty zabiegów magiczno-religijnych.

Wymienione wcześniej świadectwa „uczłowieczenia” maja różną wartość,a w dodatku nie pojawiają się równocześnie,lecz stopniowo.Stąd też moment powstania naszego gatunku pozostaje ciągle przedmiotem naukowych dyskusji,a nowe odkrycia zmieniają często niektóre z dotychczasowych pogladów.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:14)

Dobry wstęp, ale praca to to nie jest żadna .... Ocena TYLKO za wstęp do pracy