profil

Internet jako źródło informacji w pracy handlowca.

poleca 85% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Już dzisiaj nie trudno zauważyć, że komputer staje się nieodzownym narzędziem w pracy człowieka. Także małe i średnie firmy coraz częściej wykorzystują Internet zarówno do komunikacji, reklamy, jak i prezentacji swoich towarów i usług. Na naszych oczach dokonuje się przejście ze społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, w którym nie tylko nabiera większego znaczenia sama informacja, ale także jej aktualność i szybkość dostępu do dniej. To z kolei będzie powodowało dynamiczne zmiany zarówno na rynku towarów i usług, jak i na rynku pracy. Już dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że trudno będzie nam tak jak kiedyś pracować przez całe swoje zawodowe życie w jednej firmie. Wiele wskazuje na to, że w swoim życiu nie tylko będziemy kilkakrotnie zmieniali pracodawcę, ale także zawód. Dlatego też nie może dziwić fakt, że w niepamięć odchodzi model kształcenia 20/40, tzn. uczymy się przez 20 lat, a następnie przez 40 lat wykorzystuje się wcześniej zdobytą wiedzę. Już dzisiaj, szczególnie w nowoczesnych przedsiębiorstwach stawia się na kształcenie ustawiczne, które firmom pozwala utrzymać się na rynku towarów i usług, a pracownikom (w elastyczny) sposób utrzymać się na rynku pracy.

W związku z powyższym trzeba zdać sobie sprawę, że pracownik, który chce znaleźć swoją szansę na rynku pracy powinien charakteryzować się wysokimi kwalifikacjami (w danej branży), umiejętnością obsługi komputera, przedsiębiorczością i kreatywnością.

W dnu dzisiejszym naprawdę trudno jest określić, jaką drogą kariery zawodowej powinien wybrać uczeń, bądź osoba chcąca rozszerzyć swoje kwalifikacje, gdyż za kilka lub kilkanaście lat będzie wiele nie występujących dzisiaj zawodów. Niemniej jednak obecnie i w niedalekiej przyszłości największe zapotrzebowanie (na rynku pracy) powinno występować na informatyków, pracowników technicznej obsługi komputerów, (czyli np. pracowników doskonale znających się na obsłudze komputerów), pracowników pracujących w usługach samochodowych - przeglądy, naprawy, lakierowanie itp. oraz na pielęgniarki (szczególnie, jeśli spojrzymy na wydłużającą się średnią życia).

Biorąc pod uwagę, że w najbliższym czasie wzrośnie zapotrzebowanie na szeroko rozumianą informację, należy się spodziewać, że w przyszłości będą potrzebni: agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednicy handlowi, operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych, sekretarki i operatorzy maszyn biurowych, pracownicy obsługi biurowej, specjaliści ds. finansowych, statystycy, specjaliści ds. biznesu oraz specjaliści ds. szkoleń. Ze względu na cały czas występującą lukę w kształceniu na poziomie wyższym i tzw. kształceniu ustawicznym, szczególnie dynamiczny rozwój powinien nastąpić w edukacji..

Z pewnością zawodem przyszłości będzie także „handlowiec internetowy”, który skutecznie będzie potrafił promować i sprzedać towary lub usługi bez względu na odległość, jaka będzie go dzieliła od odbiorcy. Praca handlowca internetowego, to praca na odległość, nazwana także telepracą. Pozwali ona pracownikowi przekazywać swoją wiedzę oraz umiejętności za pośrednictwem Internetu. Umiejętności zdobyte podczas kursu otwierają jego uczestnikom dostęp do szerszego i bardziej zróżnicowanego rynku pracy, który nie będzie uzależniony od lokalnej koniunktury. Każdy rodzaj telepracy jest przede wszystkim szansą dla osób zamieszkujących obszary o wysokim bezrobociu. Należy też pamiętać, że telepraca jest także szansą dla osób niepełnosprawnych a w szczególności inwalidów ruchowych.

Internet ma coraz większe znaczenie dla działań marketingowych każdej firmy. Zagonieni w codzienności i zmęczeni ciężką pracą zauważamy, że korzystając z Internetu możemy zaoszczędzić dużo czasu. Zamiast spędzać czas na bieganiu pomiędzy sklepami możemy sprawdzić, kto oferuje produkt, który nas interesuje, zobaczyć jego zdjęcie, a nawet kupić. Nie wszystko można sprzedawać w Internecie, ale nie tylko o to tutaj chodzi. Zakup produktów luksusowych zwykle poprzedzona jest wnikliwą analizą jakości i ceny przez konsumenta. Internet jest w tym najlepszy. Informacje przekazywane poprzez sieć docierają błyskawicznie na każde żądanie odbiorcy, są na bieżąco uaktualniane, a koszt ich dystrybucji jest znikomy. To właśnie wyróżnia ten środek od innych mediów. To nie nadawca decyduje o tym, co oglądamy w Internecie. Informacje te są wynikiem świadomych działań, jakie podejmujemy.

Poniżej przedstawione zostały podstawowe narzędzia promocji internetowej:
· Web Positioning - technika pozycjonowania strony www wysoko na liście wyszukiwanych stron w wyszukiwarkach i katalogach dla danego słowa kluczowego (frazy);
· Połączenia (linki), czyli Internetowe PR;
· Reklama w Internecie:
· Bannery reklamowe;
· Sponsorowanie serwisów;
· Listy wysyłkowe (SPAM);
· Technika PUSH;
· Konkursy i ankiety;
· E - mailing;
· Programy Partnerskie; Są one najdoskonalszą metodą zwiększania dochodów w przypadku sprzedaży przez Internet. Polegają one na zawieraniu umów pomiędzy sprzedawcą a właścicielami stron internetowych, którzy umieszczają baner lub inne połączenie do sklepu sprzedawcy;
· E-commers; Wykorzystywanie Internetu do aktywnej sprzedaży własnych wyrobów i usług „za pośrednictwem Sklepu Internetowego”;
· M-commers; Elektroniczne wspomaganie szeroko pojętego handlu i biznesu, prowadzone online za pośrednictwem mobilnych terminali telefonii komórkowej;

Przyjął się dość powszechny pogląd, że handel prowadzony w Internecie niewiele się różni od sprzedaży wysyłkowej. Jest w tym wiele prawdy. Z punktu widzenia nabywcy jest przecież obojętne, czy zamówienie na produkt składa w formie papierowej, przez telefon czy używa do tego celu sieci komputerowej. W przypadku tych dwóch ostatnich sposobów istotny jest jednakże czas, w jakim zamówienie wpływa do sklepu a co za tym idzie jest realizowane. W niedalekiej przyszłości zakupy sieciowe i telefoniczne nie będą oddzielone, użytkownik będzie miał sposobność rozmowy przez sieć, gdy będzie zawierał transakcję.

Jednak Internet daje firmie handlowej znaczną przewagę polegającą na możliwości obsługi dużej liczby klientów i zleceń za jego pośrednictwem. Bez niego firma obsługuje tylu klientów ilu ma pracowników. Teraz klientów w sieci obsługują programy i nie ma znaczenia dla nowoczesnej technologii czy jest ich kilkudziesięciu czy kilkaset tysięcy. Jest to jedynie kwestia doboru technologii i zainstalowania odpowiedniego sprzętu.

To, co dzisiaj oferuje Internet to głównie sprzedaż produktów przemysłu informatycznego i elektronicznego - komputery i oprogramowanie, ale także usługi turystyczne i hotelowe, książki, rozrywka i muzyka. Istotną rolę gra także handel usługami informatycznymi realizowanymi głównie w portalach sieci komputerowych, które stanowią swoistą federację sklepów wirtualnych. Dzisiejsze sklepy internetowe to zazwyczaj centra handlowe przypominające swoim sieciowym wyglądem te prawdziwe. Obok wirtualnych sklepów oferujących realne produkty w takich centrach możemy także spotkać wirtualne banki, serwisy towarzystw ubezpieczeniowych lub punkty sprzedaży biletów kolejowych, lotniczych czy też biletów na imprezy kulturalne czy sportowe. Transakcje zazwyczaj odbywają się tu przy użyciu kart kredytowych przy zastosowaniu protokołu SSL lub za zaliczeniem pocztowym. Oczywistym utrudnieniem jest czas realizacji przesyłki, korzystanie z usług firmy kurierskiej podnosi cenę usługi.

Tak jak i dla innych firm dla banku Internet to kolejna możliwość wykorzystania nowego, taniego, prężnie rozwijającego się kanału dystrybucji usług. Podstawową jego cechą jest możliwość dotarcia do rynku detalicznego i indywidualnego klienta przy jednoczesnym znacznym obniżeniu kosztów. Istniejące już do tej pory systemy bankowe oparte o zdalną komunikację z klientami (np. home-banking) pozwalają na uzyskanie informacji o stanie konta, przeprowadzanie różnych operacji takich jak: składanie poleceń przelewów, wypłat, kupno dewiz, składanie wniosków kredytowych i zastrzeganie skradzionych czeków. Można też dowiedzieć się tą drogą o kursach walut, wynikach tynku kapitałowego wynikach sesji giełdowych czy też o innych usługach oferowanych przez bank. Inne propozycje banków to mobile home banking polegający na odbieraniu informacji przez pager klienta banku. W ten sposób można przesłać informacje o stanie konta czy dokonanych ostatnio wpłatach. Funkcjonowanie Internet banking opiera się na prowadzeniu transakcji z wykorzystaniem stron WWW. Klient takiej usługi, jeżeli nie posiada konta, jest na wstępie proszony o wypełnienie odpowiedniego formularza, który drogą elektroniczną jest przesyłany do banku. Ten przydziela mu numer PIN (Personal Identify Number) i wystawia specjalne, inne od innych stosowanych dotychczas, karty płatnicze. Za ich pomocą i znanego klientowi banku numeru PIN można przeprowadzać standardowe transakcje bankowe. Do ich realizacji jest konieczna przeglądarka WWW zainstalowana w komputerze klienta banku wyposażona w 128 bitowy klucz. Nowe, już proponowane rozwiązania usług bankowych to system elektronicznych czeków (e-check) polegający na możliwość regulowania płatności drogą elektroniczną przesyłając dokumenty w określonym formacie i dodatkowo zabezpieczone elektronicznym podpisem. Taka forma usług nie wymaga wielkich nakładów finansowych, jak chociażby w przypadku e-commerce, a oddziaływanie na klientów samego terminu budzi skojarzenia do czeków tradycyjnych, co ma także niemałe znaczenie.

Niektóre osoby decydują się na kupno komputera głównie dla uzyskania dostępu do Internetu. Nic dziwnego? Dzięki internetowi możesz wysyłać listy elektroniczne do przyjaciół na całym świecie. Możesz też sprawdzać program kin i teatrów. Możliwości Internetu wydają się być nieograniczone. Jedynym problemem jest fakt, że trzeba wiedzieć, gdzie poszukiwane dane się znajdują. Z pomocą w rozwiązaniu tego problemu przychodzą nam wyszukiwarki internetowe. Obecnie do dyspozycji użytkowników Internetu jest co najmniej kilkanaście różnych serwisów służących do poszukiwania informacji. Najpopularniejsze to: www.yahoo.com, www.altavista.com oraz www.google.com. Często używanymi są wyszukiwarki infoseek oraz Archie. Ta ostatnia służy do poszukiwania interesujących nas plików na serwerach FTP.

Wszystkie wyszukiwarki działają według tego samego schematu. Część oprogramowania znajdująca się na odpowiednim serwerze przeszukuje zasoby Internetu oraz indeksuje je we własnej bazie danych. Informacje grupowane są na podstawie zawartości stron oraz słów kluczowych umieszczonych w znacznikach meta kodu HTML.

Najbardziej zaawansowane wyszukiwarki posługują się różnymi algorytmami mającymi na celu zoptymalizowanie procesu wyszukiwania, tak, aby w efekcie użytkownik dostał wyłącznie to, czego oczekiwał. Zwykle jednak proces wyszukiwania informacji kończy się wynikiem informującym o znalezieniu setek tysięcy stron zawierających treści, które podaliśmy jako warunek wyszukiwania. Niestety 99% podanych stron zupełnie nie jest poświęcona interesującemu nas tematowi. Co należy zrobić, żeby odfiltrować strony, które nas nie interesują?

Najważniejsze jest odpowiednie formułowanie zapytań skierowanych do wyszukiwarki. Powinniśmy używać wyrazów, które w możliwie najbardziej jednoznaczny sposób identyfikują interesujący nas problem, a unikać wyrazów bez znaczenia, spójników itd., Jeśli to nie pomoże, kolejną możliwością jest użycie opcji zaawansowanego wyszukiwania.

To, co dzisiaj oferuje Internet to głównie sprzedaż produktów przemysłu informatycznego i elektronicznego - komputery i oprogramowanie, ale także usługi turystyczne i hotelowe, książki, rozrywka i muzyka. Istotną rolę gra także handel usługami informatycznymi realizowanymi głównie w portalach sieci komputerowych, które stanowią swoistą federację sklepów wirtualnych. Dzisiejsze sklepy internetowe to zazwyczaj centra handlowe przypominające swoim sieciowym wyglądem te prawdziwe. Obok wirtualnych sklepów oferujących realne produkty w takich centrach możemy także spotkać wirtualne banki, serwisy towarzystw ubezpieczeniowych lub punkty sprzedaży biletów kolejowych, lotniczych czy też biletów na imprezy kulturalne czy sportowe. Transakcje zazwyczaj odbywają się tu przy użyciu kart kredytowych przy zastosowaniu protokołu SSL lub za zaliczeniem pocztowym. Oczywistym utrudnieniem jest czas realizacji przesyłki, korzystanie z usług firmy kurierskiej podnosi cenę usługi.

Z punktu widzenia stosowanej obecnie technologii informatycznej koszt zainstalowania sklepu internetowego to wydatek rzędu 40 tys. USD. Składają się na nią przede wszystkim opłaty licencyjne związane z zakupem oprogramowania pozwalającego na wprowadzenie nowoczesnej technologii e-commerce, która pozwala poprawę jakości świadczonych usług świadczonych klientom, otwiera nowe kanały zbytu oferowanych produktów, obniża koszty operacyjne firmy a także koszty zakupów i sprzedaży.

Wprowadzenie takiej infrastruktury informatycznej pozwala na łatwą administrację sklepem, wprowadzanie dużej liczby nowych grup produktów do sprzedaży, łatwość zmiany prezentowanych informacji katalogowych, uniezależnienie się od platform sprzętowych i możliwość tworzenia dużych baz danych dotyczących klientów sklepu i ich upodobań. Stosowanie takiej technologii informatycznej zmienia system logistyki; przy zastosowaniu połączeń ekstranetowych z hurtownikami, firma handlowa może ograniczać ilość i powierzchnię magazynów do koniecznego minimum.

Firmy nie przygotowane do konkurencji w sieci mogą zostać zepchnięte na margines współczesnego rynku globalnego. Korzystający z Internetu nabywcy nie są powiązani, bowiem z miejscem zakupów i mogą wybierać oferty spośród tysięcy wirtualnych sklepów.

Jest rzeczą oczywista, że nie wszystkie części rynku zmieniają się tak by oferować produkty wyłącznie w sieci. Dzisiejsze komputery nie dają jednak możliwości obcowania z takimi przedmiotami, które tego wymagają w momencie zakupu. Internet może być wykorzystany w takim przypadku do porównania oferty produktów i uzyskania szerokiej informacji na ich temat. I ta możliwość zmienia już zachowania konsumentów oraz dynamikę rynku.

W obecnych czasach reklama jest jednym z podstawowych narzędzi napędzających sprzedaż, a dobra sprzedaż niejako automatycznie oznacza dobrą pozycję na rynku.
W dobie przeogromnej konkurencji, każda firma powinna zadbać o to, by informacje o jej ofercie trafiły do jak największego grona potencjalnych odbiorców.

Aby osiągnąć tak zamierzony cel, trzeba korzystać z poczty elektronicznej i mieć własną witrynę WWW Pierwszym krokiem jest rejestracja domeny, to jest nazwy, która jednoznacznie będzie kojarzyła się z naszą firmą. Równocześnie trzeba pomyśleć o przygotowaniu firmowej strony WWW można zlecić jej wykonanie jakiejś firmie. Gdy strona już będzie przygotowana umieścić ją na wybranym serwerze.

Następnie zadbać trzeba o to, by informacja o adresie naszego WWW dotarła do tych, których może ona interesować. Najlepiej dodać więc stronę do najpopularniejszych wyszukiwarek, umieścić reklamowy banner na serwerze darmowych kont WWW lub innych stronach oferujących takie rozwiązania, wysłać e-mailem zaproszenie do odwiedzania tej strony.

Internet to miliony komputerów na całym świecie, połączonych na stałe łączami sieciowymi. Jedynym punktem wspólnym tych wszystkich maszyn jest język porozumiewania się, czyli tzw. protokół TCPIP, który jest niezależny od typu komputera czy systemu operacyjnego. Pozwala to połączyć w sieci wszystkie istniejące obecnie odmiany komputerów. Nie ma żadnej organizacji, która w jakikolwiek sposób nadzorowałaby Internet. Tym, co sprawia, że globalna sieć funkcjonuje, jest dobra wola osób, instytucji kontrolujących komputery na stałe podłączone do sieci. Internet zmienia świat i ludzi. Trzeba się go nauczyć, oswoić i jak najszerzej korzystać z możliwości, które stwarza. Społeczeństwo informacyjne powoli przestaje być jedynie wizją pisarzy fantastyki naukowej. Staje się realną i bliską przyszłością, w której wszyscy będziemy musieli się odnaleźć.

Internet daje wiele możliwości do wykorzystania w pracy handlowca. Jest ogromnym źródłem informacji zarówno dla sprzedających, jak i kupujących.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 13 minuty