profil

Kwasy i sole - ściąga

poleca 85% 432 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sole to związki składające się z metalu (M) i reszty kwasowej (R) nad R wpisujemy wartościowość tej reszty a nad M wartościowość metalu: stosujemy regułę krzyża
M R
Nazwy soli: Sole kwasów tlenowych mają zakończenie na –an a beztlenowych na –ek
Rodzaje soli:
-proste (obojętne)
-wodorosole (kwaśne zawierające w cząsteczce wodór)
-hydroksosole (wodorotlenkowe zawierające grupę hydroksylową (OH)
-amonowe (zawierające zamiast metalu (I) wartościowości grupę amonową
Hydraty (wodziany, sole uwodnicze): to substancja krystaliczna zawierająca w krysztale cząsteczki wody

Ca(NO ) 4 H O azotan V wapnia–woda 1/4

Rozkład termiczny: Sole są na ogół bardzo trwałe, że ich rozłożenie wymaga ogrzewania do bardzo gorącej temp.

CaCO CaO + CO

Rozkład fotochemiczny: Niektóre sole rozkładają się pod wpływem światła.

2 AgCl  2 Ag + Cl

Substancje te nazywamy światłoczułymi.
Metody otrzymywania soli:
1. Metal + Kwas  Sól + H
2. Wodorotlenek + Kwas  Sól + H O
3. Tlenek Metalu + Kwas  Sól + H O
4. Wodorotlenek + BezwodnikSól +H O
5. Tlenek metalu + Bezwodnik  Sól
6. Sól 1 + Kwas 1  Sól 2 + Kwas 2
7. Sól 1+ Wodorotlenek 1  Sól 2 + Wodorotlenek 2
8. Sól 1 + Sól 2  Sól 3 + Sól 4
Sprawdzanie reakcji chemicznej
1 Metal 2 Niemetal z kwasem 3 H 4 O
Wyjątki: 1. Reakcje metali szlachetnych (Au i Pt) i półszlachetnych (Hg Cu Ag) Żaden z tych metali nie reaguje z kwasem solnym i z większością innych kwasów. Metale półszlachetne reagują np. ze stężonym H SO i stężonym HNO ale reakcja nie podlega na wypieraniu H lecz przebiega według schematu:
Metal + Kwas  Sól + Tlenek Niemetalu
2. Reakcja metali z kwasem azotowym (V) (HNO ) większość tych reakcji przebiega według schematu
Metal + HNO  Sól + N O + H O
Ziemia: 1. Skorupa ziemska to zewnętrzna część ziemi jest mieszaniną kilku dziesięciu tysięcy związków chemicznych.
Główne jej składniki to tlen(jako składnik związków chemicznych) 47%,Krzem 28% Glin 7%, Żelazo 6 %, Wapń 3,5%
Tlen i krzem występują najczęściej w postaci krzemionki
Tlenek krzemu - SiO oraz krzemianów czyli soli kwasów krzemowych
Minerały- to związki chemiczne występujące w ziemi Skały- to naturalne zespoły minerałów Złoże- to skała w którym % udział minerałów pozwala na jego opłacalną EKSPLOATACJE Ruda- to złoże minerałów zawierających metale Gleba- to zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej. Gleba powstaje według, procesów nazywanym wietrzeniem minerałów Tworzywa- są to materiały konstrukcyjne do budowy domów... Istnieją dwie duże grupy tworzyw: mineralne czyli nieorganiczne i organiczne. Stopy - połączone metale. Beton-konstrukcyjny materiał budowlany utworzony z cementu żwiru (lub piasku) i wody Zaprawa wapienna (murarska) jest materiałem konstrukcyjnym Powstaje przez stwardnienie mieszaniny wapna gaszonego, piasku i wody:
1. Gaszenie wapna CaO + H O  Ca(OH)
CaO- wapno palone Ca(OH) –w. gaszone
2. Mieszanie wapna gaszonego z piaskiem i wodą 3.Twardnienie zaprawy – polegającej na pochłanianiu CO z powietrza, tworzenie się węglanu wapnia z równoczesnym uwalnianiem wody:
Ca(OH) + CO  CaCO +H O
Szkło- jest to mieszaniną krzemionki SiO krzemianu sodu Na SiO i krzemianu wapnia CaSiO Nie jest kryształem, lecz substancją bezpostaciową. Zalety i wady: przeźroczystość, kruchość. Wł. szkła można modyfikować w pewnym zakresie, zmieniając proporcje składników i dodając nowe. Na przykład związki żelaza wywołują zabarwienie zielone lub żółte (szkło butelkowa), tlenek boru zmniejsza rozszerzalność termiczną, tlenek Glinu zwiększa odporność chemiczną

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty