profil

Łańcuch pomocy

poleca 85% 164 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Ocena, zabezpieczenie miejsca wypadku

• Rozpoznanie (co się wydarzyło i co może się jeszcze wydarzyć)
• Jakie są zagrożenia ( dla ratującego, poszkodowanych i świadków zdarzenia)
• Zabezpieczenie m-ca wypadku aby zapobiec kolejnym nieszczęśliwym zdarzeniom
• Zebrać informacje od świadków

2. Ocena ilości i stanu poszkodowanych

• Ilu jest poszkodowanych
• w jakim są stanie
• jak można się o nich zatroszczyć

3. Wezwanie pomocy

• Wezwanie potrzebnych służb

999 pogotowie ratunkowe
998 straż pożarna
997 policja
112 z tel. Komórkowego

• Meldunek o zdarzeniu powinien zawierać informacje:
- o miejscu zdarzenia
- o charakterze zdarzenia
- o liczbie i stanie poszkodowanych
- o tym jakiej pomocy udzielono
- o wzywającym pomocy
4. Pierwsza pomoc

7 zasad postępowania
z poszkodowanym

• Słuchaj poszkodowanego (komfort psychiczny)
• Pozostań przy poszkodowanym (rozmowa!)
• Nie przenoś poszkodowanego
• Nie sprawiaj dodatkowego bólu
• Poszkodowany powinien wykonywać jak najmniej czynności
• Chroń poszkodowanego przed skrajnymi temperaturami
• Nie dawaj poszkodowanemu nic do jedzenia ani do picia

5. Transport i pomoc medycznaPAMIĘTAJ!!!
• Nigdy nie udzielamy pierwszej pomocy przed wezwaniem pogotowia, chyba że wstrzymane są czynności życiowe albo zaraz to nastąpi.
• Udzielając pierwszej pomocy nigdy nie należy ryzykować swojego bezpieczeństwa.
• Zawsze najpierw udziela się pomocy najciężej poszkodowanym.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta