profil

Zadania gotowe

poleca 84% 1497 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) W roku kalendarzowym zanotowano 8 dostaw materiałów , a okres między dostawą w ubiegłym roku , a pierwszą dostawą w danym roku wynosił 42 dni , między dalszymi dostawami zaś odpowiednio :39,55,68,37,69,54 dni. Przeciętnie zużycie dzienne wynosi 0,4 megagrama , a na odbiór materiału i jego przygotowanie do zużycia potrzeba 4 dni. Obliczyć średni cykl dostaw , odchylenia od średniego cyklu dostaw , zapas bieżący , zapas minimalny , zapas maksymalny , norma zapasów.
2) Oblicz czas trwania cyklu produkcyjnego wykorzystując nast.: dane ― seria produkcyjna składa się z 500szt. wyrobu ― produkcja odbywa się na 4 stanowiskach roboczych , a czas trwania operacji na poszczególnych stanowiskach wynosi odpowiednio w godzinach 0,3 h ; 0,2 h ; 2 h ; i 0,5 h3) Seria wyrobów składa się z 1400 szt. ma być wykonana w ciągu miesiąca w dwuzmianowym systemie pracy , w którym łączny czas pracy 350 godzin . Oblicz.
Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata