profil

Internet

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Internet jest rozwinięciem niewielkiej sieci stworzonej na zamówienie Pentagonu w połowie lat 70. Ogólnie rzecz biorąc, Internet jest popularną ogólnoświatową siecią składającą się z milionów komputerów, z których wszystkie są ze sobą połączone za pomocą wspólnych standardów i protokołów.

Standardy i protokoły Internetowe umożliwiają użytkownikom na całym świecie wymienianie informacji, komunikatów wysyłanych pocztą elektroniczną i oprogramowania za pośrednictwem ich lokalnych komputerów.

Internet jest "siecią sieci komputerowych". Składa się on z wielu lokalnych sieci należących do przedsiębiorstw, agencji rządowych i ośrodków akademickich. Sieć lokalna to grupa komputerów połączonych ze sobą lub z komputerem głównym (zwanym serwerem), które znajdują się blisko siebie. Większość firm na całym świecie korzysta z takich sieci. Wszyscy użytkownicy sieci lokalnej używają komputerów biurowych lub przenośnych wyposażonych w karty sieciowe. Karta taka może się znajdować wewnątrz komputera lub być z nim połączona przez jeden z zewnętrznych portów1. Karty (a tym samym i komputery w nie wyposażone) są przyłączone za pomocą przewodów i sprzętu elektronicznego do jednego lub większej liczby serwerów sieciowych, na których znajdują się dane i programy. Na rysunku (1) przedstawiony jest popularna konfiguracja lokalnej sieci komputerowej.

Oprócz sieci lokalnych korzysta się także z przyłączonych do Internetu sieci rozległych. Sieć rozległa łączy oddalone od siebie pojedyncze komputery i sieci lokalne. Każda sieć łącząca dowolne komputery znajdujące się w odległości większej niż kilometr jest siecią rozległą. Za sieci rozległe można jednak uważać wiele sieci łączących komputery mniej oddalone od siebie, które znajdują się w jednym budynku lub ośrodku. Sieć taka może łączyć komputery zarówno znajdujące się w jednym mieście, jak i należące do wielkiego międzynarodowego przedsiębiorstwa prowadzącego interesy na kilku kontynentach. Na rysunku (2) przedstawiono często spotykaną strukturę sieci rozległej.

Z Internetu korzystają użytkownicy tysięcy sieci przyłączonych do niego, a także miliony osób, które uzyskują do niego dostęp za pomocą linii telefonicznych i kont oferowanych przez wiele firm. Wszystkie te firmy (są one nazywane dostawcami usług internetowych) korzystając z jednego lub większej liczby serwerów sieciowych przyłączonych do Internetu. Wszystkie te serwery są wyposażone w wiele modemów. Dzięki temu użytkownicy mogą za pośrednictwem linii telefonicznej połączyć się z dostawcą usług internetowych. Lokalny komputer staje się wtedy komputerem-klientem, który współpracuje z serwerem i używa jego cyfrowych linii transmisyjnych do uzyskania połączenia z Internetem. Na rysunku (3) przedstawiono sposób, w jaki indywidualni użytkownicy mogą się połączyć z dostawcą usług internetowych i skorzystać z jego łącza z Internetem.

Każdy serwer przyłączony do Internetu staje się jego częścią. Innymi słowy, Internet łączy wszystkie do siebie przyłączone serwery obsługujące sieci lokalne, rozległa i używane przez dostawców usług internetowych. Na rysunku (4) przedstawiono budowę Internetu.

Pierwsze komputery podłączone do Internetu znajdowały się w ośrodkach akademickich i w agencjach rządowych, więc pierwszymi osobami, które z nich korzystały, byli naukowcy i studenci. Ponieważ osoby te były zainteresowane głównie wymienianiem plików i informacji zapisywanych w formacie tekstowym, a możliwości komputerów przyłączonych do sieci były ograniczone, projektanci nie przewidzieli możliwości korzystania z grafiki czy złożonego interfejsu użytkownika. W ciągu pierwszych 20 lat użytkownicy Internetu uzyskiwali dostęp do plików i korzystali z poczty elektronicznej. Uslugi Internetowe można podzielić na trzy grupy: 1 Usługa pozwala na komunikowanie się dwóch lub więcej osób (e-mail, news i IRC).

E-mail - Chyba najbardziej znana usługa, poza gronem Internałtów. Umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej innym użytkownikom sieci, oczywiście aby z kimś korespondować należy znać jego adres. Adres w poczcie elektronicznej składa się z nazwy komputera w sieci (@korporacja.com) oraz indyfikatora użytkownika na tym komputerze (Jan Kowalski). Poprzez e-mail mamy dostęp do specjalnych skrzynek kontaktowych (tzw. list dyskusyjnych) dla ludzi zainteresowanych jakimś konkretny tematem. Listy wysyłane pod adresem takiej skrzynki są następnie rozsyłane do wszystkich jej uczestników. Listy dyskusyjne nie są przy tym zorganizowane raz na zawsze, przy braku zainteresowania ulegają likwidacji a w ich miejsce powstają nowe, poświęcone nowym tematom. Warunkiem jest tylko zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób.

NEWS - Wiadomości udostępnia inną możliwość wymiany informacji, działającej na odwrotnej zasadzie do listy dyskusyjnej. O ile listy dyskusyjne rozsyłają listy do swoich członków, o tyle grupy newsowe są miejscami gdzie korespondenci zostawiają swoje wiadomości.

IRC - Makabryczny pożeracz czasu. Dzięki IRC można na żywo porozmawiać z innymi użytkownikami sieci. IRC jest miejscem wirtualnych spotkań ludzi z całego świata, którzy dyskutują ze sobą na różne tematy. Większość rozmówców to studenci, którzy nie mają nic do roboty (lub ochoty do roboty) w danym momencie.

2 grupa to usługi pozwalające na przesyłanie plików (danych) (FTP, WWW, Gopher).

FTP - W przeciwieństwie do listów czy newsów, które przecież musi nam ktoś wysłać, wykorzystując FTP możemy sami wybierać i ściągać do własnego komputera interesujące nas materiały. Wiele firm udostępnia na swoich serwerach biblioteki plików możliwych do ściągnięcia za pośrednictwem FTP. Mogą to być opracowania naukowe, zdjęcia, materiały prasowe, programy itp. WWW - (lub w skrócie Web) to następny krok w kierunku łatwego i szybkiego wyszukiwania informacji. Jest najpopularniejszą częścią Internetu. Web oparty jest o metodę prezentacji danych zwaną hypertext'em, pozwalającą mieszać tekst z grafiką i dźwiękiem. Na stronach WWW możemy przeczytać najświeższe informacje, zwiedzić galerie sztuki, muzea, a także obejrzeć katalog samochodów lub przeszukać bazę danych o firmach, jednym słowem mówiąc możemy dowiedzieć się wszystkiego o wszystkim.

Wydaje się, że firma która chce zachować konkurencyjność na dzisiejszym rynku, musi otworzyć swoją stronę WWW. Nie uczynienie tego osłabia wizerunek firmy. Jeśli przedsiębiorstwo ma być postrzegane przez potencjalnych klientów jako nowoczesne, to musi ono być przyłączone do Internetu. Jest to najskuteczniejszy sposób pokazania, że konkretnie przedsiębiorstwo jest gotowe do wejścia w XXI wiek. Po przyłączeniu firmy do Internetu należy otworzyć swoją stronę WWW i zachęcić znajomych, klientów i przyjaciół do przeglądania plików i uzyskiwania dostępu do zasobów znajdujących się na serwerze firmy. Przyłączenie się do sieci WWW staje się dla wielu firm koniecznością. Niestety, tak jak każda nowa technologia, sieć ta nie dała bezpośrednich korzyści finansowych większości korzystających z niej firm. Wielu ekspertów uważa, że jej komercyjny potencjał wzrośnie w miarę tworzenia lepszych technik szyfrowania i zabezpieczania danych. 3 grupa to usługi umożliwiające zdalną pracę na innym komputerze (telnet)

TELNET - W praktyce usługa już nie używana. Umożliwiała podłączenie się do innego komputera i pracę na nim.

Aby połączyć się z Internetem wystarczy dowolny komputer klasy PC, oprogramowanie, modem z homologacją i aparat telefoniczny. Już teraz można powiedzieć, że popularność Internetu nie zawęzi się do grona komputerowych zapaleńców, to wciąż młoda dziedzina i trudno powiedzieć czym zaskoczy nas w przyszłości. Telekomunikacja Polska szacuje, że w roku 2000 z Internetu będzie korzystać od 2 do 3 milionów Polaków, a naprze łomie wieku w skali światowej około miliarda.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 6 minut