profil

W którym z poznanych systemów chciałabyś żyć???

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Każde państwo musi mieć ustalony porządek, dlatego właśnie zostały one poddane władzy publicznej, która przybrała określoną formę. Forma ta, to jeden z systemów organizacji państwa: demokratyczny, autorytarny lub totalitarny.

System totalitarny polega na tym , iż określona grupa ludzi ma władzę absolutną. Państwo kontroluje wszystkie dziedziny życia obywateli, nie dając im żadnych praw. Jeśli ktoś nie zgadza się z opinią państwa zostaje zmuszony siłą do podporządkowania się. Przykładem takiego ustroju była III Rzesza oraz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Państwa te nie funkcjonowały zbyt długo , gdyż człowiek , jako istota niezależna ,nie potrafi zbyt długo podporządkowywać się i dąży wciąż do odrębności. Dotychczas jako państwo o ustroju totalitarnym funkcjonują Chiny i na ich przykładzie wyraźnie widać, że życie w takim kraju nie jest proste. Takie same stroje, takie same poglądy, brak opieki socjalnej, jednostka nie przedstawiająca żadnej wartości- łatwość z jaką można ją zniszczyć i zabić. Brak prawa głosu w decydowaniu o państwie jak i o sobie samym. Na pewno jest to ustrój, w którym nie chciałabym egzystować.

System autorytarny jest pośrednim pomiędzy demokratycznym a totalitarnym. Państwo kontroluje tylko najważniejsze dziedziny życia. Obywatele mogą głosować, ale wybory są kontrolowane. Nie stosuje się przemocy. Można tu jako przykład podać Wietnam , będący jednopartyjną republiką socjalistyczną. Choć wydaje się, że rządzą w nim ludzie jako ogół, to wiadomo, że władza należy do wybranej grupy.

Mi najbardziej odpowiada system władzy demokratycznej. Każdy z obywateli ma prawo głosu w pełni demokratycznych wyborach. Państwo gwarantuje każdemu prawa, ale również dyktuje obowiązki, które są spisane w konstytucji. Jako obywatel państwa polskiego, które posiada ustrój demokratyczny mam prawo do:
-bezpłatnej nauki, co w przyszłości pozwoli mi na osiągnięcie wysokiego statusu zawodowego,
-własnych przekonań religijnych i politycznych,
-możliwości rozwoju swoich zainteresowań, by uzupełniać swoją wiedzę na te tematy, które mnie szczególnie interesują,
-wolności słowa, co daje mi możliwość wypowiadania własnego, niczym nie podporządkowanego zdania.

Chociaż na przykładzie Polski widać wyraźnie, że utrzymanie systemu demokratycznego nie jest proste, ponieważ dochodzi do poważnych nadużyć ( zarówno władzy jak i finansowych ); a zawsze znajdzie się człowiek , lub grupa ludzi, która próbuje podporządkować sobie innych, to jednak społeczeństwo, które poznało smak demokracji, łatwo jej nie odda. Trzeba też zaznaczyć, że Polacy dopiero uczą się demokracji, a nauka nie zawsze jest łatwa i do tego bardzo kosztowna. Może uda nam się za kilka lat dojść do poziomu krajów zachodnich, a ucząc się na własnych i cudzych błędach wypracować nowy model demokracji – przyjazny dla każdego obywatela. Na pewno nie poradzimy sobie z tym, jeżeli będziemy obojętni na zmiany zachodzące w naszym kraju i nie będziemy się angażować w życie polityczne i społeczne - czego przykładem jest chociażby niska frekwencja w wyborach
prezydenckich i parlamentarnych.

Dlatego też chcę żyć w pełni demokratycznym kraju, w którym będę mogła decydować o przyszłości swojej i moich potomków , w którym nikt nie będzie prześladował mnie za moje przekonania i w którym być może kiedyś i ja bezpośrednio będę mogła pełnić władzę jako poseł, senator czy tez sam prezydent.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 3 minuty