profil

Rola duchów i zjaw w twórczości Adama Mickiewicza.

poleca 85% 928 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Adam Mickiewicz

Romantyzm to szczególna epoka, która charakteryzuje się dążeniem ludzi do zgłębienia świata wymykającemu się racjonalnemu myśleniu. Dość często pociągało to za sobą wiarę w duchy, zjawy i widma. Wobec tego Adam Mickiewicz jako poeta romantyczny także w swojej twórczość posługiwał się tymi zjawiskami paranormalnymi. Owe niematerialne postacie nie zostały stworzone bez konkretnej przyczyny, odgrywają bardzo ważną role i maja czemuś służyć. W kreacje duchów wpisane są podstawowe mądrości etyczne, jak np. przekonanie ze nie ma zbrodni bez kary. Stoją na straży sprawiedliwości i udzielają ludziom nauk jak powinni żyć.

· Stoją na straży sprawiedliwości (Lilie)

W Liliach jest przedstawiony duch męża, kobiety która zabiła go obawiając się że zostanie ukarana za zdradę męża z innym mężczyzną. Duch nie dopuszcza aby poślubił ja któryś z jego braci, każe ją za popełnione morderstwo na nim oraz braci że tak szybko o nim zapomnieli .Uwidacznia że żadna zbrodnia nie może pozostać bez kary. Sprawiedliwość wymierza w świątyni podczas kłótni braci o rękę niewiasty .
Zjawia się nagle, przeklina niewierną żonę i braci. Świątynia wraz ze wszystkimi osobami zapada się pod ziemię.

· Przekazują nauki moralne (Dziady cz. II)

Dziadów część II ma oryginalną połączoną z elementami operowymi formę ludowego obrzędu, polegającego na wywoływaniu tj. wspominaniu, duchów, z których cierpień zebrani wyciągają odpowiednie nauki moralne. W utworze występują trzy rodzaje duchów:

- duchy lekkie czyli dwa aniołki Józio i Rózia. W swoim życiu dzieci nie zaznały bólu ani goryczy, nie popełniły żadnego zła. Nie poznały wszystkich uczuć ludzkich, a więc w pełni człowieczeństwa. W życiu należy odczuwać nie tylko słodycz, radość i beztroskę, ale również gorycz i cierpienia.

- duchy średnie to widmo Zosi, niegdyś najpiękniejszej dziewczyny we wsi. Pogardzała ona miłością, może była zbyt dumna, aby odwzajemnić uczucia. Wobec tego błąkała się między ziemią a niebem, gdyż zgrzeszyła obojętnością.

- duchy ciężkie jest to duch Złego Pana który za życia bezwzględnie dręczył swoich poddanych. Pan postępował nieludzko nie współczuł i odbierał innym godność. Nie znał litości dlatego odpowiada za śmierć wielu chłopów. Teraz nie ma dla niego ratunku i zbawienia.

Mimo ogromnego zróżnicowanych reakcji gromady na ich prośby i cierpienia sens tych nauk jest podobny, człowiek nie może sprzeniewierzać się własnemu człowieczeństwu, musi doświadczyć wszystkiego co ludzkie i po ludzku traktować innych.


· Pozwalają nam poznać mentalność ludzi tamtej epoki (Romantyczność)

W utworze mamy do czynienia z metafizyką, gdyż bohaterka wierzy w możliwość kontaktowania się ze zmarłym. W „Romantyczność” ukazany jest motyw fantastyki ludowej w postaci nieżyjącego Jaśka i przeświadczenia ogółu w związek istniejących miedzy światem żywych i duchów. W balladzie A. Mickiewicza dużą role odgrywa tłum, który solidaryzuje się z dziewczyną. Przypisuje sobie bowiem uczucia, jakie żywi Karusia, utożsamia się z nią i wywołuje w sobie to co bohaterka przeżywa. Przekonani są, że można nawiązać kontakt ze światem zmarłych. Wierzą w miłość przekraczającą groby. Duch ukazuje nam, że wielkość świata nadprzyrodzonego polega na sile miłości, jak w nim panuje.


· Przestrzegają przed zgubnym działaniem gorącej miłości (Dziady cz. IV)

W Dziadach cz. IV występuje duch młodzieńca Konrada – Pustelnika, któremu za życia wydawało się, że osiągnął raj na ziemi ponieważ odnalazł prawdziwa miłość. Gdy ukochana odeszła Gustaw popełnia samobójstwo. Zabił samego siebie, a wiec zgrzeszył śmiertelnie. Teraz musi rokrocznie powracać na świat jako upiór i odbywać pokutę - cierpieć katusze, które poprzedziły jego śmierć. W oczywisty sposób wynika to ze człowiek może zgrzeszyć w bardzo różny sposób.

Mam nadzieję że w swojej wypowiedzi udowodniłem jak ważną rolę w utworach Adama Mickiewicz odgrywały zjawiska nadprzyrodzone ( duch, zjawy.....). Przede wszystkim pozwalały głębiej zbadać prawa rządzące światem pozaziemskim .
Dzięki nim autor mógł mocno oddziaływać na ludzi, miał możliwość przekazać im pewne prawdy moralne.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury