profil

Napisz felieton ukazujący wpływ przemian społecznych na kształtowanie się nowych stosunków politycznych.

poleca 85% 213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozwój nauki na przełomie XIX i XX w. przyniósł długo oczekiwane efekty!
Liczba ludności zaczęła wzrastać. Spowodowane to było rozwojem rolnictwa i medycyny. Dzięki skonstruowaniu pierwszego na świecie samochodu przez Karla Benza i Gotlieba Daimlera powstały setki kilometrów utwardzonych dróg. To z kolei spowodowało rozwój handlu ,gdyż wybudowanie dróg usprawniło transport zaopatrzenia do miast i wsi znacznie oddadolnych od linii kolejowych. Natomiast dzięki wynalezieniu przez Thomasa Edisona żarówki nastąpiło powstanie pierwszej elektrownii. W tym też czasie odbywały się pierwsze loty samolotem, powstało pierwsze kino, wynaleziono aparat fotograficzny, telegraf i telefon. Szczepionkę przeciw wściekliźnie zawdzięczamy Ludwikowi Pasteurowi, Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem odkryli promieniotwórcze pierwiastki: POLON i RAD. Karol Darwin stworzył teorię ewolucji, która trwa do dziś. Dzięki tym wszystkim wynalazkom podniósł się poziom życia, przez co ludzie zaczęli oczekiwać czegoś więcej. Popularna stała się demokracja (czyli władza ludu), powstawały nowe partie polityczne ,a kobiety zaczęły domagać się równouprawnienia z mężczyznami ,czemu oni sami byli przeciwni. Jednak w większości krajów przyznano kobietom prawo do głosu prawa wyborcze. W ten sposób Maria Skłodowska-Curie stała się pierwszym wykładowcą- kobietom. Społeczeństwo wierzyło więc w postęp i dobrobyt, ludzie przyjmowali postawę życiową zwaną materializmem. Powstawały nowe prądy turystyczne przedstawiające świat według wizji artysty.

Tak, więc na przełomie XIX i XX w. świat zmienił się nie do poznania, podniósł się standard życia, ludzie zaczęli decydować o sprawach swoich państw. Życie nabrało kolorów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta