profil

Którą z epok pradziejów uważasz za najbardziej przełomową?

poleca 85% 263 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pradzieje człowieka dzieli się według charakteru narzędzi używanych w danym okresie. W ten sposób możemy wyróżnić trzy epoki: epokę kamienia, brązu i żelaza.

Pierwszą i najdłuższą z epok była epoka kamienia. Dzieliła się ona na paleolit (starszą epokę kamienia), mezolit (średnią epokę kamienia) i neolit (młodszą epokę kamienia).
Zdecydowanie najbardziej przełomową z tych epok był wg mnie neolit. Miała tu miejsce rewolucja neolityczna zwana także rolniczą, która swój początek datuje około 11000 lat temu. Podstawowym kryterium pozwalającym na wyróżnienie epoki neolitu jest nowy typ gospodarki- uprawa roślin takich jak: pszenica, jęczmień, owies, proso, groch, soczewica i len, i hodowla zwierząt: koza, owca, świnia i pies. Te zdobycze cywilizacyjne najwcześniej uwidoczniły się na terenach Bliskiego Wschodu ( XI tysiąclecie p.n.e.), na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca obejmującego tereny Mezopotamii, Syrii, Fenicji, Palestyny (od Zatoki Perskiej do Morza Śródziemnego). Był to rejon o bardzo korzystnych warunkach geograficznych i klimatycznych. To tutaj właśnie najwcześniej mogło rozwinąć się osadnictwo stałe.
Niektóre grupy ludzi zaczęły gromadzić w stada dzikie zwierzęta, żeby nie musieć się za nimi uganiać po stepach i pustyniach. Niektórzy zauważyli też, że dziko rosnące zboże nadaje się do jedzenia, a gdy się je obsieje na jednym obszarze, to jedzenie będzie pod ręką. Od tej chwili był już tylko krok, żeby dzikie zwierzęta i rośliny dobierać do hodowli, czy obsiania, według pożądanych cech - tak nastąpiło udomowienie. Ludzie, mając pożywienie przez cały rok w zasięgu wzroku, przestali się przemieszczać i zaczęli budować trwalsze domy - tak powstały wioski. Powstające wsie rozrastały się, i już samo to powodowało, że ludzie neolityczni zyskali przewagę. Najsłynniejsze miejscowości z tego początkowego okresu, niektóre słusznie nazwane miastami, to Jerycho, Nemrik, Dżarmo, Szanidar, Abu Hureyra, Beida, Mureybet, Quaramel. W ten oto sposób zaczynała się rodzić cywilizacja.
Wraz o osadnictwem pojawiały się coraz to nowe narzędzia rolnicze, z dzisiejszego punktu widzenia bardzo prymitywne. Były to np. drewniane sierpy, motyki, kije, i kamienie służące np. do zgniatania ziarna.
Liczba ludności i zasiedlanie były coraz to większe co wiązało się z rozwijaniem się nowych „technik” takich jak budownictwo czy tkactwo tak ważnych do dzisiaj.

Gospodarka neolityczna rozwijała się bardzo szybko i już około 6000 r. p.n.e. pojawiła się na terenach Azji, Afryki i Europy. Z biegiem czasu cały basen Morza Śródziemnego uległ noelityzacji.
Od ok. 8000 r. zaczyna się upowszechniać ceramika. Znana od dłuższego czasu, dopiero teraz zyskała uznanie, choć oczywiście nie od razu i nie wszędzie. Ale po kilkuset latach na całym obszarze objętym neolitem, można już było znaleźć misy, dzbany i wazy, a także gliniane figurki.
Charakterystyczna pozostałość po epoce neolitu to także tzw. megality, czyli „wielkie kamienie”. Najbardziej popularnym tego rodzaju zabytkiem-wśród wielu innych-jest Stonehenge w Anglii i Carnac we Francji.
Rozwojowi rzemiosła towarzyszył także rozwój rolnictwa. Osiągnięciami neolitu są pług z zaprzężeniem bydlęcym (V tysiąclecie p.n.e.) i wóz na kołach- genialny wynalazek. W bardzo dużym stopniu przyspieszyło to handel, którego początki można datować już na VIII tysiąclecie p.n.e.
Wszystkie te osiągnięcia wskazują na to, że neolit jest epoką bardzo przełomową biorąc pod uwagę rozwój paleolitu czy mezolitu, w których tak naprawdę nie miały miejsca żadne „wstrząsające” zdarzenia ani nie wymyślono genialnych wynalazków; bo na przykład uważa się, że największe osiągnięcia paleolitu to malowidła naskalne, malarstwo jaskiniowe i narzędzia tworzone właściwie tylko z kamienia, który w zależności od potrzeb był odpowiednio rzeźbiony (otoczak- zaokrąglony i wygładzony, służył do rozdzielania mięsa i odłupywania kości, a pięściak miał dodatkowo grubą podstawę wygodną do trzymania) , a z kolei mezolit „zasłużył się” bardziej precyzyjnym tworzeniem narzędzi
( ostrza noży i dzid), łowiectwem, rybołówstwem i pierwszymi cmentarzyskami. Te wyniki w porównaniu z osiągnięciami neolitu wypadają jak widać dosyć słabo.

Reasumując- moim zdaniem bez wahania można uznać, że najbardziej przełomową epoką w pradziejach był właśnie neolit.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty