profil

Średniowiecze - pojęcia.

poleca 85% 1294 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Beneficjum - nadanie ziemi przez władcę w dożywotnie użytkowanie jako wynagrodzenie za sprawowany urząd;
<BR>
<BR>Domena(-y) - wielkie posiadłości ziemskie należące do monarchy (państwa);
<BR>
<BR>Drużyna - siła zbrojna monarchy;
<BR>
<BR>Dziesięcina - podatek płacony na rzecz kościoła ( 1/10 części zbiorów);
<BR>
<BR>Feudalizm - a). Formacja społeczno-gospodarcza, w której dominowała wielka własność ziemska; b). Społeczny ustrój prawny oparty na więziach między seniorem a wasalem i nadaniu lenna;
<BR>
<BR>Gród - warownia drewniano-ziemna o znaczeniu obronnym; urzędował w niej Kasztelan;
<BR>
<BR>Grzywna - kara płacona za wykroczenia, przestępstwa;
<BR>
<BR>Hidżra - dla muzułmanów punkt wyjścia ery chronologicznej;
<BR>
<BR>Hołd - wyrażał wzajemność zobowiązań jakie łączyły wasala i seniora;
<BR>
<BR>Immunitet -
<BR>
<BR>a). Sądowy - przywilej sprawowania władzy sądowniczej przez feudała w jego dobrach;
<BR>
<BR>b). Ekonomiczny - zwolnienie dóbr feudała ze świadczeń na rzecz panującego;
<BR>
<BR>Inwestytura - uroczyste nadanie lenna;
<BR>
<BR>Kalif - rządził państwem Arabskim; zwierzchnik w sprawach religii i władca świecki;
<BR>
<BR>Koran - św. Księga islamu;
<BR>
<BR>Lenno (feudum) -majątek ziemski nadany wasalowi przez seniora w zamian za wierność i pomoc wojskową;
<BR>
<BR>Opole - wspólnota terytorialna obejmująca kilkanaście rodzin;
<BR>
<BR>Par (-owie) - w feudalnej Francji najpotężniejsi wasale;
<BR>
<BR>Poddaństwo - położenie prawne i ekonomiczne chłopów w średniowieczu;
<BR>
<BR>Prawo książęce - system świadczeń na rzecz państwa (daniny i posługi);
<BR>
<BR>Renta feudalna - system świadczeń, jakie składać musieli poddani pana feudalnego, stanowiących podstawę utrzymania warstwy feudalnej. Renta feudalna obejmowała:
<BR>
<BR>czynsz - płacony w pieniądzu za użytkowanie ziemi;
<BR>
<BR>pańszczyznę lub posługa (R. odrobkowa) - przymusowa praca w gospodarstwie pana;
<BR>
<BR>daninę (R. naturalna)- artykuły spożywcze;
<BR>
<BR>Senior - feudał, który na mocy hołdu sprawował władzę nad uzależnionym od siebie wasalem;
<BR>
<BR>Synkretyzm - proces łączenia w jedną całość różnych światopoglądów czy tradycji kulturowych;
<BR>
<BR>Sztuki wyzwolone - program nauczania w szkołach średniowiecznych;
<BR>
<BR>Wasal - wolny człowiek, który przysięgał wierność seniorowi. W zamian otrzymywał opiekę i utrzymanie, zobowiązując się służyć seniorowi radą i pomocą wojskową;
<BR>
<BR>Wiec - zgromadzenie ogółu wolnych mężczyzn; później zgromadzenie dostojników;
<BR>

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata