profil

Coniunctivuas w zdaniach podzrzędnych

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. ZD. CELOWE I DOPEŁNIENIOWE
- Stosujemy do con. temporum, ale może wystąpić tylko czynność równoczesna
-Spójniki, po których wystepują często:
+ut (uti)-aby, że, żeby
+neu (neve)- i/aby nie
+ne-aby nie
+quo + comparativus np. quo facilius-tym łatwiej

2.ZD. SKUTKOWE
-nie stos. do con. temp.
-spójniki: ut, ne, ut(nemo)(nihil)
-wskażniki:
+talis-tego rodzaju, taki
+adeo-do tego stopnia
+tantus-tak wielki
+tantopere-tak bardzo

3. ZDANIA PODMIOTOWE
-Nie stos.do con.temp.
-Występują po impersonaliach
+est, fit, accidit, evenit-zdarza się
+restat-pozostaje
+seqqitur, efficitur- wynika, wypływ
a także po wyrażeniach: mos est, consetudo est- jest zwyczaj, przyzwyczajenie

4.ZD. PRZYCZYNOWE
-Stos. do con. temp.
-Spójniki:
+cum-ponieważ
+praesertim cum-zwłaszcza, że
Coniunctivu nie wymagają spójniki: quod, propterea quod, quia, quonium- skoro, dlatego że, ponieważ... i łączą się z indicativwem

5.ZD. PRZYZWOLONE
-nie stos. do con.temp.
występuje tamen=jednak
+licet + con.praesenti lub c. perfecti
+etsi-jak w zd.warunkowych
+quamquam + ind.
+cum, quamvis + con. temporum
Znaczenie tych wszystkich spójników:choć, chociaż, lubo, aczkolwiek, jeśli nawet, pomimo

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta