profil

Etap transkrypcji

poleca 85% 209 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Etap transkrypcji:zachodzi na terenie jądra komórkowego i polega na przepisaniu informacji genetycznej z DNA na RNA.-transkrypcja zachodzi zgodnie z zasadą komplementarności.-substratem do syntezy RNA są trifosfonukleotydy,odłączanie 2 grup fosforanowych dostarcza energii potrzebnej do wytworzenia wiązania między nukleotydami.-syntezę RNA katalizuje enzym:polimeraza RNA.-powstały RNA nosi nazwę mRNA-wywędrowuje z jądra do cytoplazmy,gdzie weźmie udział w drugim etapie biosyntezy białka.Etap translacji- zachodzi w rybosomach,-biorą w nim udział cząsteczki tRNA zbudowane z 74-95 nukleotydów.-aminokwas łącząc się z cząsteczką tRNA ulega uaktywnieniu: tRNA+aminokwas(ATP) aminocylo tRNA.-cząsteczki mRNA umiejscawiają się między dwiema podjednostkami rybosomu.-cząsteczki tRNA dostają się do rybosomu i jeżeli mają antykodon komplementarny do kodonu mRNA to zostawiają tam transportowany aminokwas.-między aminokwasami powstają wiązania peptydowe,rybosom przesuwa się wzdłuż nici mRNA a łańcuch peptydowy wydłuża się.-translacja zaczyna się kodonem oznaczającym aminokwas siarkowym-metioninę. Regulacja biosyn.biał-w chromosomach można wyróżnić kilka rodzajów genów:-gen regulatorwytwarzający swoiste białko-represor,-gen operator kierujący biosyntezą białka,-geny struktury odpowiedzialny za syntezę białek wyznaczających cechy organizmów(np.enzymów).Gen operator i geny struktury tworzą tzw. operon. Mechanizm indukcji-Gen regulator wytwarza represor,który blokuje gen operator i uniemożliwia transkrypcję genów struktury.Mechanizm indukcji dotyczy głównie enzymów procesów katabolicznych. Mechanizm represji: Gen regulator wytwarza represor nieczynny,który nie blokuje genu operatora,co powoduje swobodne zachodzenie transkrypcji.Gdy represor połączy się z substancją zwaną koropresorem to zaczyna blokować gen operator i uniemożliwiatranskrypcję genów struktury.Mechanizm reprsji dotyczy głównie enzymów procesów anabolicznych.Korepresorem jest na ogół produkt działania enzymu,którego synteza jest regulowana.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta