profil

Istota i metody negocjacji

poleca 82% 845 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Negocjacje – to skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji.

Wśród rodzajów negocjacji można wyróżnić negocjacje:
- Twarde
- Miękkie
- Zbiorowe

Strategia i zasady negocjacji – wymagają, aby ustalić najważniejsze elementy negocjacji, takie np., jak określenie składu zespołu prowadzącego negocjacje, etapów negocjacji, organu w przedsiębiorstwie, który będzie zatwierdzał uzgodnione stanowisko i podpisywał porozumienie. W trakcie negocjacji należy pozyskać zaufanie partnera dzięki odpowiedniemu sposobowi prowadzenia rozmowy,

Metody i techniki prowadzenia negocjacji:
- Przygotowanie negocjacji, określające zadania i cele negocjacji oraz ustalające taktykę prowadzenia negocjacji.
- Opracowanie instrukcji dla negocjatorów, którymi są kierownicy różnego szczebla w zależności od rodzaju i rangi negocjacji.
- Prowadzenie rozmów negocjacyjnych, w których jest ciągła możliwość kontaktowania się z naczelnym kierownictwem akceptującym uzgodnione ustalenia.
- Podsumowanie wyników negocjacji i ustalenie treści porozumienia.


Istota i metody negocjacji

Negocjacje – to skomplikowany proces, w którym każda ze stron stara się doprowadzić do podjęcia wspólnej decyzji.

Wśród rodzajów negocjacji można wyróżnić negocjacje:
- Twarde
- Miękkie
- Zbiorowe

Strategia i zasady negocjacji – wymagają, aby ustalić najważniejsze elementy negocjacji, takie np., jak określenie składu zespołu prowadzącego negocjacje, etapów negocjacji, organu w przedsiębiorstwie, który będzie zatwierdzał uzgodnione stanowisko i podpisywał porozumienie. W trakcie negocjacji należy pozyskać zaufanie partnera dzięki odpowiedniemu sposobowi prowadzenia rozmowy,

Metody i techniki prowadzenia negocjacji:
- Przygotowanie negocjacji, określające zadania i cele negocjacji oraz ustalające taktykę prowadzenia negocjacji.
- Opracowanie instrukcji dla negocjatorów, którymi są kierownicy różnego szczebla w zależności od rodzaju i rangi negocjacji.
- Prowadzenie rozmów negocjacyjnych, w których jest ciągła możliwość kontaktowania się z naczelnym kierownictwem akceptującym uzgodnione ustalenia.
- Podsumowanie wyników negocjacji i ustalenie treści porozumienia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta