profil

Corona Regni Poloniae - ustrój polityczny państwa za panowania ostatniego Piasta.

poleca 85% 152 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki

- Corona Regni Poloniae- Korona Królestwa Polskiego- to termin polityczno-prawny, który oznaczał(określał) nierozerwalność terytorium państwa polskiego, termin obejmował nie tylko ziemie wchodzące w skład państwa polskiego w XIV wieku(Wielkopolska, Małopolska), ale też te, które kiedyś należały do Polski(np. Śląsk). Prawo to zabraniało władcy dowolnego rozporządzania terytorium, był to koniec formy(formuły) państwa patrymonialnego(czyli państwa na własność dla władcy)- państwo należało do rycerstwa.
- Kazimierz Wielki był królem, głową państwa
- Doradzała mu RADA KRÓLEWSKA(najwyżsi urzędnicy- np. kanclerz, marszałek dworu, podskarbi)- byli to urzędnicy centralni
- Król wprowadził nowy podział administracyjny=> powstały ziemie
- Władza lokalna była w rękach starostów, byli to urzędnicy mianowani przez króla(ściągali podatki, sprawy sądowe, zarządzali dobrami króla w terenie)
- Na polecenie króla skodyfikowano(ujednolicono) prawo=> powstały dwa statuty(dla Wielkopolski i Małopolski)
- Zreorganizowano sądownictwo; istniały sądy królewskie- sądzono urzędników i najcięższe przestępstwa, sądy dla szlachty, sądy podkomorskie- spory graniczne, sąd wyższy prawa niemieckiego- sprawy sołtysów i wójtów
- Miasta otrzymały przywileje: prawo składu- obowiązek wystawienia przez kupca towaru; przymus drożny(drogowy)- zakaz ominięcia miasta przez kupca z prawem składu
- Uporządkowano skarb państwa=> wprowadzono podatek bezpośredni od ziemi, opłaty od miast, cła i myta
- W tym okresie wykształciła się w Polsce monarchia stanowa: nastąpił podział na stany, które posiadały odrębne przywileje, podatki, sądownictwo
- duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta