profil

Prawa fizyki - ściąga

poleca 85% 1107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prawo Kulomba:
Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ładunków zgromadzonych na kulkach i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. F=k((q1q2)/r2)

Elektryzowanie przez dotknięcie ciałem naelektryzowanym:
Ładunek elektryczny nie może powstać z niczego i nie może zniknąć. Może on jedynie przemieszczać się z jednego ciała (lub jego części) do innego ciała (lub jego części).

Napięcie elektryczne:
Napięcie elektryczne między dwoma punktami pola elektrostatycznego informuje nas o tym, jaką pracę wykonują siły tego pola podczas przesuwania między tymi punktami ładunku jednego kulomba (1 C).

Napięcie:
Napięcie między dwoma punktami przewodnika równe jest ilorazowi pracy (wykonanej przez siły pola elektrostatycznego podczas przemieszczania ładunku elektrostatycznego między tymi punktami) i wartości tego ładunku.

Natężenie prądu:
Natężenie prądu informuje nas, jaki ładunek elektryczny przepływa w jednostce czasu przez poprzeczny przekrój przewodnika w dowolnym miejscu obwodu.

Prawo Ohma:
Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami.

Opór właściwy przewodnika:
Opór właściwy przewodnika informuje nas o tym, jak duży opór tego przewodnika o długości 1 m i przekroju 1m2 (lub 1mm2).

Opór odbiornika zastępczego:
Obór odbiornika zastępczego w połączeniu szeregowym równy jest sumie oporów poszczególnych odbiorników.

Odwrotność oporu odbiornika zastępczego:
Odwrotność oporu odbiornika zastępczego przy połączeniu równoległym równa jest sumie odwrotności oporów poszczególnych odbiorników.

Praca i moc prądu elektrycznego:
Praca prądu elektrycznego w danym odbiorniku równa jest iloczynowi napięcia między jego końcami (U), natężenie prądu (I) w nim płynącego i czasu przepływu prądu (t).

Reguła prawej dłoni:
Jeżeli prawą dłonią obejmiemy z prądem w taki sposób, że kciuk zwrócony będzie zgodny z kierunkiem płynącego przez przewodniku prądu, to pozostałe cztery zgięte palce wskażą zwrot lini pola magnetycznego.
Jeżeli prawą dłonią obejmiemy zwojnicę tak, aby zgodnie z płynącym w zwojnicy prądem, to odchylony kciuk wskaże zwrot linii pola magnetycznego w zwojnicy, (czyli wskaże koniec zwojnicy przy którym położony jest biegun północny powstałego magnesu).

Reguła lewej dłoni:
Jeżeli lewą dłoń ułożymy w polu magnetycznym tak, aby linie pola zwrócone były prostopadle ku wewnętrznej powierzchni dłoni, a cztery wyprostowane palce wskazywały kierunek płynącego prądu, to odchylony o 90 kciuk wskaże kierunek i zwrot siły działającej na przewodnik.

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej:
Kierunek prądu indukcyjnego powstałego w zwojnicy na skutek zmiany pola magnetycznego w jej wnętrzu jest zawsze taki, że pole magnetyczne wytworzone przez ten prąd przewidziała przyczynę, która go wywołała.

Fale elektromagnetyczne:
1. Każdej zmianie pola elektrycznego towarzyszy powstanie zmiennego pola magnetycznego
2. Każdej zmianie pola magnetycznego towarzyszyło powstanie zmiennego pola elektrycznego.

Odbicie światła:
Światło odbija się od powierzchni ciał zawsze w takim kierunku, że kąt odbicia równy jest kątowi padania (=?). Promień padający, promień odbity i prostopadła do powierzchni zwierciadła wystawiona w punkcie padania leżą w jednej płaszczyźnie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata