profil

Niemcy jako kraj europejski- informacje na temat państwa niemieckiego

poleca 81% 933 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Niemcy

Niemcy (nazwa oficjalna Republika Federalna Niemiec, w skrócie RFN, niem. Bundesrepublik Deutschland (BRD)) to kraj leżący w środkowej Europie, będący członkiem Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE) oraz NATO.

Podstawowe informacje:

·Stolica: Berlin
·Powierzchnia całkowita: 356 910 km²
·Powierzchnia lądowa: 349 520 km²
·Powierzchnia wodna: 7 390 km²
·Całkowita granica lądowa: 3 621 km
·Długość wybrzeża: 2389 km
·Długość granic z sąsiadującymi państwami: Austria 784 km, Belgia 167 km, Dania 68 km, Francja 451 km, Holandia 577 km, Luksemburg 138 km, Polska 456 km, Czechy 646 km, Szwajcaria 334 km
·Najwyższy punkt: Zugspitze 2962 m n.p.m.
·Najniższy punkt: Jezioro Freepsum -2 m
·Język: niemiecki (poza nim języki: duński, fryzyjski, łużycki)

Ważniejsze miasta

·Berlin (stolica) 3 435 000
·Bochum 368 000
·Bonn 297 500
·Brema (Bremen) 565 000
·Chemnitz 315 000
·Dortmund 595 000
·Drezno (Dresden) 480 000
·Duisburg 585 000
·Dsseldorf 590 000
·Essen 620 000
·Frankfurt nad Menem (Frankfurt am Main) 645 000
·Frankfurt nad Odrą (Frankfurt an der Oder) 80 000
·Hamburg 1 640 000
·Hanower (Hannover) 545 000
·Kolonia (Kln) 955 000
·Lipsk (Leipzig) 465 000
·Lubeka (Lbeck) 235 000
·Monachium (Mnchen) 1 268 000
·Oldenburg 174 000
·Stuttgart 610 000
·Wiesbaden 290 000
·Wolfsburg 125 000
·Wuppertal 410 000

Ludność

Liczba ludności: 82 603 000 (X 2002) - największa wśród państw UE
Struktura wiekowa (2000):
·0-14 lat: 16% (płeć męska 6 679 930; płeć żeńska 6 333 110)
·15-64 lat: 68% (płeć męska 28 638 814; płeć żeńska 27 693 630)
·powyżej 65 lat: 16% (płeć męska 5 133 121; płeć żeńska 8 318 803)

Grupy etniczne: Niemcy 91,5%, Turcy 2,4%, inne 6,1% (głównie Serbowie, Chorwaci, Włosi, Polacy, Rosjanie, Grecy i Hiszpanie). Na północy, w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn zamieszkuje mniejszość duńska, a w Saksonii - mniejszość Sorbów (Serbów Połabskich, Łużyczan i Wendów).
Grupy religijne: luteranie 38%, katolicy 34%, muzułmanie 1,7%, bezwyznaniowcy lub inne wyznania 26,3%

·Kod samochodowy: D
·Domena internetowa: .de
·Waluta: 1 euro = 100 centów (do 31 grudnia 2001 roku 1 marka niemiecka = 100 fenigów)
·Międzynarodowy kod telefoniczny: 49

Republika Federalna Niemiec składa się z następujących krajów związkowych:
·Badenia-Wirtembergia (Baden-Wrttemberg)
·Bawaria (Freistaat Bayern)
·Berlin
·Brandenburgia (Brandenburg)
·Brema (Bremen)
·Dolna Saksonia (Niedersachsen)
·Hamburg
·Hesja (Hessen)
·Saara (Saarland)
·Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)
·Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)
·Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)
·Saksonia (Freistaat Sachsen)
·Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)
·Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein)
·Turyngia (Freistaat Thringen)

Trzy z wyżej wymienionych krajów związkowych w nazwie urzędowej mają określenie Republika (Freistaat), co ma podkreślać ich demokratyczny ustrój. Jednak wobec innych krajów związkowych (landów) nie występują żadne przywileje ani osobliwości prawne.

Geografia

Położone w środkowej Europie na zachodzie graniczą z Holandią, na wschodzie z Polską, a na północy z Danią.Niemcy są położone nad Morzem Północnym i Morzem Bałtyckim.

Historia

843 Podział państwa Franków, na wschód od Renu - wyodrębnione królestwo, określane później jako niemieckie.
962 Otto I koronowany w Rzymie na cesarza rzymskiego.
1517 wystąpienie Marcina Lutra zapoczątkowuje reformację.
1525 Bauernkrieg wojna chłopska, rozbicie Niemiec na część północną - protestancką, południową - katolicką.
1555 w Augsburgu zawarto pokój religijny.
1618 do 1648 wojna trzydziestoletnia, głównym polem walk były obszary niemieckie, gdzie liczba ludności uległa znacznemu zmniejszeniu.
1648 pokój westfalski - Rzesza rozpadła się na około 300 księstw.
1701 Friedrich I koronowany na króla Prus.
1772 do 1795 Prusy biorą udział w rozbiorach Polski.
1806 wojny napoleońskie - koniec I Rzeszy, określanej jako Sacrum Imperium Romanum Germanicae Nationis albo das Heilige Rmische Reich der Deutscher Nation czyli Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego.
1866 wojna prusko-austriacka - wzmocnienie pozycji Prus.
18 stycznia 1871 w Wersalu po zwycięstwie nad Francją kanclerz Otto von Bismarck proklamował powstanie II Rzeszy.
11 listopada 1918 kapitulacja Niemiec w I wojnie światowej, koniec II Rzeszy.
1919 powstanie Republiki Weimarskiej.
30 stycznia 1933 Adolf Hitler powołany na kanclerza.
8 maja 1945 kapitulacja Niemiec - koniec III Rzeszy.
3 października 1990 roku dokonało się połączenie Republiki Federalnej Niemiec z Niemiecką Republiką Demokratyczną, (formalnie było to przyłączenie obszaru NRD jako nowych landów RFN) w wyniku czego powstały zjednoczone Niemcy.

Ustrój polityczny

Stolicą federalną jest Berlin, a rząd federalny Niemiec (Bundesregierung) ma swą siedzibę w Berlinie, jednak nadal również w Bonn. System polityczny Niemiec jest zorganizowany w oparciu o konstytucję (Verfassung), którą jest Ustawa Zasadnicza Niemiec (Grundgesetz) według zasady podziału władz (Gewaltenteilung).
Głową państwa jest prezydent federalny, wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (połączone izby Bundestagu i Bundesratu) na pięcioletnią kadencję (możliwość jednokrotnego powtórzenia). Ma on czysto dekoratywne znaczenie - jest symbolem państwa, moderatorem. Nie ma prawa wetowania ustaw (może je jedynie odesłać do Trybunału). Posiada prawo mianowania ambasadorów i konsuli. Władzą ustawodawczą (die Legislative) jest Bundestag wraz z drugą izbą Radą Federalną Niemiec (Bundesrat). Bundestag wybierany jest co cztery lata w sposób tajny, równy, bezpośredni i proporcjonalny. Obecnie Bundestag liczy 603 posłów (ich liczba - w przeciwieństwie do Bundesratu - nie jest stała), grupujących się w 4 frakcjach:
·SPD
·CDU/CSU
·Związek'90/Zieloni
·FDP
W latach 1994-2002 obecna w parlamencie była również frakcja PDS.
Bundestag na wniosek prezydenta dokonuje wyboru kanclerza i rządu, kontroluje jego prace, zatwierdza umowy międzynarodowe, uchwala ustawy, wybiera (wraz z Bundesratem) prezydenta. Na czele izby niższej stoi przewodniczący Bundestagu (wraz ze swoimi zastępcami). Obecnie jest nim Wolfgang Thierse (SPD). Władzę wykonawczą (die Exekutive) stanowi rząd federalny z kanclerzem federalnym (Bundeskanzler) na czele. Pozycja kanclerza jest mocniejsza niż polskiego premiera. Ma on prawo bezpośrednio ingerować w prace swoich ministrów. Rząd odwołany być może jedynie w drodze konstruktywnego wotum nieufności (tak np. było w roku 1982). Parlament nie można odwoływać poszczególnych ministrów (zasada odpowiedzialności rządu en bloc).
Władzą sądowniczą (die Judikative, czyli Justiz) są sądy, najwyższymi instancjami są:
·federalny sąd konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht),
·federalny sąd administracyjny (Bundesverwaltungsgericht),
·trybunał federalny Bundesgerichtshof.

Partie polityczne

System partyjny Niemiec porównawszy chociażby z krajami Europy Zachodniej jest wyjątkowo stabilny i uporządkowany. Wykrystalizowaniu uległ po II wojnie światowej. Partią o najstarszej tradycji jest SPD - istnieje od końca XIX wieku, uczestniczyła w rządach Republiki Weimarskiej, aż do 1933 roku była najsilniejszą partią niemiecką. Obok SPD do tzw. Volksparteien (partii ogólnonarodowych) należy również chadecja (CDU i CSU). Wykształciła się ona po II wojnie światowej ze środowisk dawnej katolickiej partii "Centrum", poszerzonej o środowiska ewangelickie (CDU jest partią ponadkonfesyjną). Na wzmocnienie jej roli wpłynął długi okres rządów (1949-1969) oraz charyzmatyczni liderzy: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard i Jakob Kaiser. W latach 1982-1998 CDU/CSU była znów u władzy stanowiąc główną siłę rządu Helmuta Kohla.
Tradycyjnie rolę języczka u wagi pełnią liberałowie z FDP (rządzili prawie nieprzerwanie aż do 1998 roku, raz z CDU, raz z SPD - stąd też często nazywani są partią "obrotową". FDP wykształciła się po 1948 roku ze środowisk związanych z przedwojennymi partiami DDP i DVP. Były w niej obecne zarówno elementy wolnomyślicielskie, antyklerykalne jak i nacjonalistyczne (przez pewien czas po wojnie sytuowano FDP "na prawo" od CDU). Z partią związane były takie nazwiska jak pierwszy prezydent RFN Theodor Heuss, jej powojenny lider Erich Mende, przedstawiciele lewego skrzydła Wolfgang Mischnick czy Gunter Verheugen. Członkami FDP byli też wieloletni minister spraw zagranicznych RFN Hans Dietrich Genscher (1974-1992), Walter Scheel (1969-74 szef MSZ, prezydent RFN 1974-79) czy Klaus Kinkel (minister sprawiedliwości i spraw zagranicznych w rządzie Helmuta Kohla). FDP miała swój udział w odważnej polityce wschodniej rządu Willego Brandta i Helmuta Schmidta. W 1982 na skutek różnic w pomysłach na politykę gospodarczą i społeczną FDP zrezygnowała z udziału w rządach lewicy i związała się z chadecją. Małżeństwo z CDU, choć niewolne od kłótni i nieporozumień, przetrwało 16 lat.
Partią izolowaną na szczeblu ogólnokrajowym jest PDS - następczyni honeckerowskiej SED. W latach 1990-2002 reprezentowana była w Bundestagu, głównie przez posłów z byłego NRD, na w zachodniej części Niemiec nie udało jej się do dzisiaj zapuścić korzeni. PDS krytykuje z pozycji lewicowych rząd Schrdera, zarzuca mu odejście od lewicowych ideałów, które jakoby zawsze bliskie były PDS. Partia Lothara Bisky'ego współrządzi w dwóch niemieckich landach - Berlinie i Meklemburgii/Pomorzu Przednim (wraz z SPD).

Gospodarka

Najpotężniejszy gospodarczo kraj Europy i zarazem trzecia potęga na świecie. PKB wyniósł w 2001 roku 2148 mld euro (na 1 mieszkańca 26 035 euro). Najgęstsza sieć autostrad w Europie (ponad 11,3 tys. km). Po Włoszech drugi najbardziej zmotoryzowany kraj kontynentu (43,6 mln samochodów osobowych, czyli 52,8 pojazdów na 100 mieszkańca).

Hymn Niemiec

"Lied der Deutschen"
August Heinrich Hoffman von Fallersleben
Deutschland, Deutschland ber alles,
ber alles in der Welt,
Wenn es stets zum Schutz und Trutze
Brderlich zusammenhlt.
Von der Maas bis an die Memel,
Von der Etsch bis an den Belt,
Deutschland, Deutschland ber alles,
ber alles in der Welt!
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten, schnen Klang,
Und zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang -
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Fr das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle sterben
Brderlich mit Herzen und Hand.
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glckes Unterpfand -
Blh im Glanze dieses Glckes,
Blhe, deutsches Vaterland!

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 8 minut