profil

Konspekt lekcji techniki dla klasy 6: Mój pokój - wyposażenie wnętrza pokoju.

poleca 84% 672 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konspekt lekcji techniki dla klasy 6.

Prowadzący: Marcin Lewandowski
Czas trwania lekcji: 45 minut
Temat: Mój pokój - wyposażenie wnętrza pokoju.

Cele dydaktyczne:
Uczeń umie narysować symbole oznaczające elementy wyposażenia domu.
Uczeń umie prawidłowo umieścić elementy wyposażenia na planie pokoju.

Cele wychowawcze:
Kształtowanie u uczniów wyobraźni przestrzennej.

Metody kształcenia:
Pokaz z opisem.

Forma pracy:
Indywidualna.

Typ lekcji:
Poznawczy.

Środki dydaktyczne:
Tablica, kreda, zeszyt, długopis, ołówek, liniał, cyrkiel.

Literatura:
1. Rysunek Techniczny Maszynowy. Tadeusz Dobrzański.

Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne - Powitanie uczniów. Sprawdzanie obecności zgodnie z wykazem osób w dzienniku.

2. Uświadomienie celu lekcji, podanie zadań - Nauczyciel uświadamia uczniom, że znajomość symboli wyposażenia domu może być przydatna w przypadku gdy będą chcieli zaprojektować wystrój swojego pokoju.

3. Podanie tematu - Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie zeszytów i zapisanie tematu lekcji w zeszycie. Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy a uczniowie przepisują temat do zeszytów.

4. Opis zadań lekcji - Omówienie poszczególnych symboli wyposażenia pokoju. Nauczyciel instruuje uczniów jak poprawnie narysować wyposażenie własnego pokoju używając symboli, które zostały omówione na poprzedniej lekcji. Nauczyciel pozwala też na używanie innych symboli nie omówionych wcześniej jednak te symbole muszą być przez uczniów wyjaśnione, lub narysowane poniżej rysunku pokoju i opisane w formie legendy. Uczniowie przystępują do rysowania wyposażenia swojego pokoju. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.

5. Podsumowanie - Nauczyciel prosi uczniów którzy użyli własne symbole o ich narysowanie na tablicy i objaśnienie ich.

6. Zakończenie - Zakończyliśmy zajęcia możecie iść na przerwę. Do widzenia.

Konspekt również w załączniku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta