profil

"Granica" Z. Nałkowskiej - ogólne zapoznanie się z lekturą.

poleca 81% 754 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„Granica” jest to jedna z najpopularniejszych powieści Zofii Nałkowskiej . Utwór ma charakter powieści psychologiczno- filozoficznej ale również obyczajowej. Po ukazaniu się wzbudził duże zainteresowanie wśród czytelników i krytyków . Atrakcyjność tej książki polega na tym iż, Nałkowska połączyła swój oryginalny styl pisania z realizmem zdarzeń oraz krytycznym spojrzeniem na moralną i polityczną rzeczywistość , w której żyła.

Autorka już na samym początku powieści, ukazuje tragiczny finał utworu – śmierć bohatera. Tym samym zachęca czytelnika do dalszej lektury, by ten dowiedział się jakie były przyczyny tej tragedii. Głównym jego bohaterem jest Zenon Ziembiewicz, którego dzieje dokładne poznajemy. Jest to inteligent pochodzenia ziemiańskiego .Dzięki wpływowym ludziom otrzymuje posadę redaktora gazety aż w końcu zostaje prezydentem miasta odpowiedzialnym za strzelanie do robotników. Nałkowska opisując losy bohatera , postawiła sobie i czytelnikom wiele pytań dotyczących wpływu domu rodzinnego i spoleczenstwa na psychikę człowieka . Porusza także problemy granicy moralnej , granicy między dwoma warstwami społecznymi- biedotą a inteligencją oraz granicy filozoficznej uniemożliwiającej poznanie całej prawdy o człowieku .Są to granice odpowiadające za los własny, los bliskich i losy kraju. W powieści zostały także ukazane ustępstwa moralne prowadzące bohatera do klęski i śmierci, zadanej mu przez Justynę Bogutówne , niegdyś uwiedzioną i porzuconą przez Zenona. Na przykładzie losów bohatera autorka zawarła w utworze wiele obserwacji z życia i rozważań nad zagadnieniami miłości , cierpienia ,zła i śmierci .

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury