profil

Deska do krojenia - konspekt lekcji techniki.

poleca 79% 741 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Konspekt lekcji techniki dla klasy 4.

Prowadzący: Marcin Lewandowski.
Czas trwania lekcji: 135 minut (3 lekcje).
Temat: Zapoznanie uczniów z właściwościami różnych rodzajów drewna – deska do
krojenia.

Cele dydaktyczne:
- poznanie twardości różnych rodzajów drewna (sosna, świerk, dąb, buk),
- nauka bezpiecznego posługiwania się narzędziami,
- nauka nowych operacji technologicznych takich jak: trasowanie, przerzynanie i szlifowanie drewna.
Cele wychowawcze:
- kształtowanie właściwych postaw uczniów wobec pracy i techniki;
- kształtowanie poprzez pracę szacunku wobec wytworów pracy ludzi;
- poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę (jeżeli ktoś będzie używał źle wykonanego wyrobu to wyrób może zostać uszkodzony lub zniszczony, albo osoba go używająca może odnieść rany lub inne obrażenia ciała);
- kształtowanie aktywnej postawy wobec wykonywanej pracy poprzez zrozumienie przez uczniów przydatności wykonywanego wyrobu;
- przestrzeganie porządku na stanowisku pracy (kultura pracy).
Metody kształcenia:
Strategia A (asocjacyjna):
- opis właściwości różnych rodzajów drewna (pokaz próbek drewna i opis – pokaz z opisem);
- dyskusja – jakie drewno jest najtwardsze;
- pokaz z opisem – trasowanie, przerzynanie, szlifowanie drewna
Strategia O (operacyjna):
- zajęcia praktyczne.
Forma pracy: indywidualna.
Typ lekcji: poznawczy, wykonawczy.
Środki dydaktyczne: kawałki drewna na deskę, piła do cięcia drewna, liniał, ołówek, papier ścierny, imadło, pilnik, nakładki na szczęki imadła.

Literatura:
1) K. Krzysik: ,,Nauka o drewnie’’.
2) Henryk Pochanke: ,,Podstawy nauczania pracy – techniki’’

Przebieg lekcji wykonawczej.
1. Sprawy organizacyjno – porządkowe:
- sprawdzenie obecności,
- przypomnienie co było tematem poprzedniej lekcji.
2. Uświadomienie celu lekcji, podanie zadań:
- deskę będziemy wykonywać, gdyż przydaje się w każdym domu. Można na niej kroić chleb, warzywa, owoce,
- deskę wykonujemy także po to aby uczniowie zapoznali się z nowymi operacjami technologicznymi takimi jak: trasowanie, przerzynanie piłą i szlifowanie drewna.
3. Podanie tematu lekcji: uczeń zapisuje na tablicy, reszta uczniów przepisuje do zeszytu, nauczyciel pisze temat lekcji w dzienniku.
4. Analiza zadania:
- deska do krojenia spełnia praktyczną funkcję w kuchni każdego domu – służy do krojenia artykułów żywnościowych, może być zastosowana jako podstawka pod gorące garnki,
- musi być wykonana z drewna o dużej odporności na działanie ostrza noża czyli twarde. O małej zdolności pochłaniania wody,
- kształt deski jest prostokątny z uchwytem przy krótszym boku,
- wielkość: wymiary 30 x 20 cm i uchwyt 5 x 8 cm.
5. Planowanie:
- wykonanie rysunku deski na tablicy razem z wymiarami,
- rozdać każdemu uczniowi ksero z rysunkiem deski
- opracowanie planu pracy:
Lp. Etapy pracy Narzędzia – przybory
1 Trasowanie Ołówek, liniał.
2 Przerzynanie Piła, imadło.
3 Szlifowanie Pilnik, imadło i papier ścierny.


6. Przygotowanie do wykonania zadania:
- pokaz trasowania, przerzynania, szlifowania i mocowania w imadle,
- opis narzędzi, którymi wykonuje się prace, piła, pilnik, papier ścierny, imadło.
- kryteria oceny:

Kryteria oceny: Ilość punktów:
Zgodność z wymiarami, dokładne kształty. 4 pkt
Gładkość powierzchni obrabianych. 3 pkt
Porządek na stanowisku pracy. 2 pkt
Bezpieczne posługiwanie się narzędziami. 3 pkt

Ocena: Ilość punktów:
5 12
5 - 11
4 + 10
4 9
4 - 8
3 + 7
3 6
3 - 5
2 + 4
2 3
2 - 2
1 + 1

7. Wykonanie zadania.
- uczniowie zgodnie z planem wykonują zadanie,
- nauczyciel kontroluje wykonywanie zadania i pomaga w sytuacjach problemowych np. zamocowanie przedmiotu w imadle.
8. Sprawdzanie i egzekwowanie porządku na stanowisku pracy.
9. Ocena wykonania pracy wg kryteriów z pkt 6.


10. Podsumowanie:
Moi drodzy uczniowie wykonaliście bardzo ładne deski do krojenia. Teraz zabierzecie je do domu aby w waszych domach były one pomocne w przygotowywaniu posiłków. Możecie być z siebie dumni, bo zrobienie tej deski wymagało od was zaangażowania, nauczenia się nowych operacji technologicznych jak przerzynanie czy szlifowanie. Mam nadzieję, że ta deska do krojenia będzie wam służyła bardzo długo.

11. Skończyliśmy zajęcia, możecie iść na przerwę. Do widzenia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Więcej informacji
Typ pracy