profil

Minimalizacja funkcji logicznych

poleca 85% 783 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Funkcja logiczna może być w ogólnym przypadku przedstawiona za pomocą wielu różnych mniej lub bardziej skomplikowanych funkcji logicznych. Zagadnienie minimalizacji polega na wyznaczeniu dla danej funkcji tej formuły która jest najprostsza. Zagadnienie to formułuje się też inaczej – dla danej funkcji logicznej należy wyznaczyć możliwą najprostszą funkcję równoważną.

Minimalizacja funkcji logicznej wiąże się z porównaniem stopnia skomplikowania funkcji. Dla porównania funkcji wprowadza się pojęcie współczynnika skomplikowania definiowanego w rożny sposób. Jedna z możliwych definicji współczynnika skomplikowania brzmi:

Współczynnikiem skomplikowania W funkcji logicznej i (and), lub (or), nie (not) nazywamy sumę liczby wyrażeń (pojedynczych liter lub ich kombinacji) podlegających mnożeniu i liczby wyrażeń podlegających dodawaniu.

Metody minimalizacji funkcji logicznych można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą metody przekształceń algebraicznych. Metody te nie są zbyt przydatne w praktyce. Do drugiej grupy należą metody algorytmiczne.

Metoda Quine’a McCluskeya

Całość w załączniku

Podoba się? Tak Nie
Ciekawostki ze świata