profil

Konspekty z metodyki.

poleca 84% 1116 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

UTRWALANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

Cele: kształtowanie prawidłowej postawy podczas przyjmowania pozycji korekcyjnych, wpływ zabaw na rozwój psychiczny i motoryczny dziecka, wpływ ćwiczeń, ich zastosowanie na formowanie prawidłowej sylwetki.
Metody: zabawowo-naśladowcza, naśladowcza ścisła.
Miejsce ćwiczeń: teren przedszkolny.
Przybory: woreczki, obręcze, karimaty, piłka.
Czas trwania zajęć: 30 min.
Ilość ćwiczących: 6.
Prowadzący: mgr Paweł Różański.

Część l - wstępna

1. Moment organizacyjno-wychowawczy -wejście, powitanie, podanie tematu zajęć. Kontrola poprawności przyjmowanej pozycji.
2. Zabawa ożywiająca - \"Berek-literka\".
Dzieci kładą woreczki na głowie. Wyznaczone dziecko (berek) goni inne. Ochrona przed berkiem poprzez odwzorowanie własnym ciałem literki \"T\" lub \"l\".

Część II -główna

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa - \"Kolory\".
Dzieci w szeregu w siadzie skrzyżnym, ręce na kolanach, w dłoniach woreczek. Na sygnał wyrzucają obydwa woreczki w tył za siebie. Prowadzący podaje odpowiednią literę, np. \"Z\". Dzieci wstają bez pomocy rąk i biegną szukać zielonych woreczków. Po zakończeniu zabawy dzieci wracają na karimaty śpiewając piosenkę \"Hanka Modrooka\".
2. Zabawa na czworakach - \"ZOO\"
Dzieci naśladują ruchy i głosy zwierząt. Poruszają się na czworakach po karimatach, przeciągają się, odpoczywają tak jak misie, kotki, żółwie, pieski, zajączki itp.
3. Zabawa z elementami równowagi - \"Zaczarowane literki\".
Dzieci poruszają się po placu stając tylko na rozrzuconych woreczkach. Na sygnał zatrzymują się i naśladują literkę \"K\" lub \"R\".
4. Zabawa bieżna - \"Alfabetyczna gonitwa\". Dzieci podzielone na dwa zespoły \"A\" i \"B\" ustawione w rzędach tyłem do siebie w różnych pozycjach (siad skrzyżny, klęczny). Na hasło \"A\" dzieci wstają bez pomocy rąk i literki \"A\" łapią \"B\".
5. Zabawa z elementami rzutu - \"Wędrujące woreczki\".
Dzieci podzielone na dwa zespoły \"A\" i \"B\" na sygnał układają na stopach po jednym woreczku i nogą prawą, później lewą starają się wrzucić woreczki na swoją karimatę. Wygrywa zespół, który w określonym czasie zbierze więcej woreczków. Powtórzenie zabawy - w zastępach w leżeniu przodem, każde dziecko rzuca oburącz po 2 woreczki w przód tak, aby trafić do obręczy.

Część III - końcowa

1. Ćwiczenia oddechowe z elementami kształtującymi wysklepienie stóp. Dzieci w siadzie ugiętym podpartym uderzają o podłoże naprzemian palcami stóp wypowiadając cicho słowa piosenki \"Myszka\". Uderzając naprzemian o podłoże głośno wypowiadają słowa wymienionej piosenki. Następnie wstają bez pomocy rąk i śpiewają całą piosenkę w marszu, naśladując ruchy \"skradania się\".
2. Zabawa o charakterze uspokajającym - \"Zgaduj-zgadula\". Dzieci w szeregu w siadzie klęcznym, ręce na kolanach, dłonie skierowane palcami do środka, plecy proste. Prowadzący rzuca piłkę do ćwiczących. Dziecko chwyta piłkę i wypowiadając wyraz rozpoczynający się na literkę podaną przez prowadzącego odrzuca piłkę.

Podsumowanie zajęć, pożegnanie, wymarsz.

Temat: Zwiększenie ruchomości stawów obręczy barkowej i biodrowej.

Cele:
· Wzmocnienie mięśni grzbietu i mięśni brzucha.
· Utrwalenie prawidłowej postawy w różnych pozycjach.
Umiejętności:
· Wykonywanie ćwiczeń korekcyjnych na torze przeszkód w terenie otwartym.
· Zachowanie prawidłowej postawy w miejscu i w ruchu

Miejsce ćwiczeń: park \"Zofilas\" przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Białej Podlaskiej.
Przybory i przyrządy (parkowe): drabinka pozioma, drabinka pionowa, belki skośne, belki poziome, ławeczki parkowe, listwy z ogrodzenia od piaskownicy, drzewa parkowe, szarfy.
Czas trwania zajęć: 45 min
Ilość ćwiczących: 12
Wiek ćwiczących: IIe
Prowadzący: mgr Anna Kozak

Dnia: 21.05.2001

Część wstępna - 10\'
· 1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
o Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności. Omówienie zadań lekcji
- 1 minuta
uwaga - Kontrola postawy skorygowanej, sprawdzenie odpowiedniego stroju. Rozdanie szarf.
· 2. Zabawa ożywiająca doskonaląca prawidłową postawę.
o Zabawa \"Słonko świeci - deszczyk pada\". Na zapowiedź \"słonko świeci\" dzieci spacerują, biegają w różnych kierunkach, a na zawołanie \"deszczyk pada\" biegną do drzewa i stoją prosto
- 4 powtórzenia
uwaga: Określenie terenu w parku do zabawy i ćwiczeń. Całym ciałem przylegają do powierzchni drzewa z niewielkim odstępem w odcinku lędźwiowym.
· 3. Ćwiczenie oddechowe.
o Pw. - przysiad podparty.
Jesteśmy na łące, czy potraficie naśladować \"kwiaty zwiędłe\" (przysiad podparty). Powolny wyprost do stania i głęboki wdech nosem \"kwiaty rosną i rozwijają się po deszczu\". Wydech nosem, powrót do przysiadu podpartego
- 5 powtórzeń
uwaga: Przypomnienie o prawidłowym wdechu i wydechu.
· 4. Ćwiczenie równoważne.
o Czy potrafisz naśladować brodzącego bociana po łące\" - stanie jednonóż i naśladowanie klekotu boćka: kle, kle, kle
- 6 powtórzeń
uwaga: Podczas marszu i stania plecy proste, łopatki ściągnięte, 3x LN, 3x PN. Ile kroków wykonał bocian? (doskonalenie dodawania).
· 5. Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego, wzmocnienie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego, rozciąganie mm. piersiowych, wzmacnianie mm. karku.
o Czy potrafisz naśladować \"nurkującą kaczkę\".
Pw. - przysiad podparty.
Na sygnał prowadzącego \"kaczki nurkują\" - dzieci ruchami głowy i klatki piersiowej naśladują nurkującą i wynurzającą się kaczkę: uginają ręce w łokciach, zbliżają głowę i klatkę piersiową do ziemi, wysuwają głowę daleko do przodu, prostują ręce, zadzierając wysoko głowę i wracają do przysiadu podpartego. Gdy usłyszą sygnał \"kaczki odfruwają\" przechodzą do biegu
- 4 powtórzenia
· 6. Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy, zwłaszcza ustawienia głowy. Wzmacnianie mm. ściągających łopatki, mm. prostownika grzbietu.
o Pw. - postawa skorygowana, RR w \"skrzydełkach\".
Ja słyszę głos kukułki, czy potraficie naśladować kukułkę? Na sygnał prowadzącego, wysuwając głowę do przodu i wymawiając słowo \"kuku\", a następnie cofając głowę, naśladują wysuwanie się kukułki z wnętrza zegara i chowanie się jej do środka. Głowa jest dłużej schowana niż wyciągnięta i powinna być cały czas ustawiona pionowo.
4 powtórzenia
uwaga: Przez cały czas trwania zabawy T powinien być nieruchomy - ruch dotyczy tylko głowy. W czasie trwania zabawy należy utrzymać pozycję skorygowaną.
· 7. Kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy w różnych pozycjach.
o Na łące pojawiły się także inne zwierzęta: kruki, jastrzębie, kury i zające, czy umiecie je naśladować?
Kruk - chód z chwytem za kostki w przysiadzie.
Jastrząb - bieg z pracą RR w bok, w górę i w dół.
Kury - trucht z ruchem, odprowadzanie RR pion w skurcz, w przód i w tył.
Zając - przysiad z wyciągniętym T w górę, RR w kształcie \"uszów nasłuchujących\" (ściągnięte łopatki).
8 powtórzeń
uwaga: na zawołanie prowadzącego np. \"jastrząb\" dzieci naśladują jastrzębia, potem prowadzący wywołuje inne zwierzątko. Bieg i trucht na śródstopiu.
· 8. Ćwiczenie oddechowe.
o Pw. - postawa skorygowana. Ruch - głęboki wdech nosem, wznos RR przodem w górę (1-2), a na 3-4 zatrzymaj powietrze, RR w górze i powrót do pozycji wyjściowej z powolnym wydmuchem powietrza ustami (1-2-3-4).
6 powtórzeń
Część główna - 30 minut
· 9. Ćwiczenia zwiększające ruchomość obręczy barkowej, wzmacnianie mm. grzbietu, elongacja kręgosłupa.
o Tor przeszkód w parku \"Zofilas\"
o przeszkoda 1
Trucht slalomem między drzewami
- 1 raz
uwaga: bieg na śródstopiu
o przeszkoda 2
Przejście w zwisie po drabince ustawionej poziomo
- 1 raz
uwaga: w oczekiwaniu na ćwiczenie każde dziecko przyjmuje postawę skorygowaną (plecy proste, brzuch wciągnięty, RR oparte na biodrach kciukiem skierowane do przodu).
o Marsz z ruchem RR bokiem w górę, klaśnięcie w dłonie nad głową, opuszczenie swobodne RR wzdłuż T
- 3 razy
· 10. Wzmacnianie mm. grzbietu i stóp
o Przeszkoda 3
Skoki zawrotne przez belki ustawione skośnie
1 raz
uwaga: Odbicie NN ze śródstopia, a RR są proste.
· 11.Wzmacnianie mm. nóg.
o Przeszkoda 4 (wg inwencji własnej)
Czy potrafisz przejść pod i nad belką ustawioną poziomo?
- 1 raz
o Marsz ze skrzyżowaniem stóp.
· 12. Rozciąganie mm. klatki piersiowej.
o Przeszkoda 5
Pw. - postawa tyłem do drabinki, RR w poziomym skurczu.
Ruch - napiąć mięśnie i wytrzymać(3 sek., brzuch wciągnięty).
- 2 powtórzenia
uwaga: ćwiczymy z obu stron drabinki
· 13. Wzmacnianie mm. skośnych brzucha.
o Pw. - zwis tyłem na drabince, RR proste.
Ruch - przyciągnąć NN ugięte w kolanach do klatki piersiowej w prawą i lewą stronę
- 2 powtórzenia
Marsz z przeniesieniem szarfy RR przodem w górę - wdech, swobodne opuszczenie RR przodem w dół - wydech (4x).
uwaga: ćwiczący zdejmują szarfy
· 14. Ćwiczenia o mniejszej intensywności, wzmacnianie mm. brzucha i pośladków.
o Przeszkoda 6
Zwis poziomy na niskim drążku (wys. 1m) za pomocą RR i NN (\"kiełbaski\"), podciągnąć się na RR w prawą i lewą stronę belki z wytrzymaniem
- 2 powtórzenia
· 15. Ćwiczenia oddechowe.
o Czy potrafisz naśladować głos ptaka za pomocą gwizdu lub świstu?
o Pw. - ustawienie bokiem do kierunku ruchu, dłonie oparte na biodrach z kciukiem skierowanym w przód, plecy proste, łopatki ściągnięte, brzuch wciągnięty.
Ruch - cwał bokiem w kierunku następnej przeszkody ze zmianą stron (raz PN, raz LN).
- 6 powtórzeń
uwaga: prawidłowy wdech i wydech
· 16. Wzmacnianie mm. grzbietu odcinka lędźwiowego i pośladków.
o Przeszkoda 7
Pw. - leżenie przodem po kolce biodrowe w poprzek ławeczki parkowej, chwyt dłońmi za brzeg ławki, NN ugięte w kolanach na ziemi.
Ruch - wznos NN do poziomu i wytrzymać (3 sek.), powrót do pozycji wyjściowej.
- 6 powtórzeń
uwaga: zmiana ćwiczących
· 17.Wzmacnianie mm. brzucha i pośladków.
o Przeszkoda 8
Pw. - leżenie tyłem wzdłuż ławeczki parkowej, chwyt RR za brzeg ławki na wysokości głowy, NN ugięte w kolanach, oparte na ziemi.
Ruch - wyprost NN do poziomu i wytrzymać (3 sek.), powrót do pozycji wyjściowej.
- 4 powtórzenia
uwaga: Zmiana ćwiczących. Indywidualizacja Pw. - NN ugięte, przyciągnięte do brzucha. Ruch - wyprost NN pod kątem 45, wytrzymać, powrót do pozycji wyjściowej
Marsz ze stawianiem stóp w jednej linii (plecy proste, brzuch wciągnięty)
uwaga: prowadzący patykiem rysuje prostą linię na ziemi.
· 18. Ćwiczenia równoważne
o Przeszkoda 9
Pw. - postawa skorygowana z szarfą leżącą na głowie.
Ruch - przejście we wspięciu wysokim z RR w bok po listwie obudowy piaskownicy (szer. - 20cm, wys. - 30cm).
- 1 raz
o Marsz krokiem \"miareczkowym\" tzn. stopy ustawione ściśle jedna za drugą - pięta dotyka palców.
uwaga: Ramiona w \"skrzydełka\", plecy wyprostowane, głowa patrzy przed siebie.
· 19. Ćwiczenia oddechowe
o Przeszkoda 10
Pw. - postawa.
Ruch - przejście po trapie i zjazd ślizgiem w siadzie równoważnym ze zjeżdżalni dziecięcej.
- 1 raz
o Pw. - przysiad podparty \"kwiaty zwiędłe\".
Ruch - powolny wyprost do stania i głęboki wdech nosem \"kwiaty rosną\", wydech nosem - powrót do przysiadu podpartego
- 4 powtórzenia
Część końcowa - 5\'
· 20. Zabawa orientacyjno-porządkowa.
o Zabawa \"Minutka\" - dzieci biegną do najbliższego drzewa i stoją prosto. W chwili gdy poszczególne dzieci uznają, że czas 1min upłyną siadają na ławce parkowej i przyjmują prawidłową postawę w tej pozycji.
- 1 raz
uwaga: całym ciałem przylegają do powierzchni drzewa
· 21. Czynności organizacyjno-porządkowe.
o Omówienie lekcji:
Czy pamiętać będziecie o przyjmowaniu prawidłowej postawy w domu? Dziś ćwiczyliśmy w terenie, a może spróbujecie przyjść do parku \"Zofilas\" z rodziną i wspólnie poćwiczyć.
uwaga: rozmowa kierowana


Temat: Wzmacnianie mięśni brzucha, pośladków i mięśni wysklepiających stopy.

Cele:
· Wydłużenie kręgosłupa w różnych pozycjach
· Kontrola jakości ruchów i przyjmowanych pozycji przez współćwiczącego.
Umiejętności: Współdziałanie w parach w celu dokładnego i skutecznego wykonywania zadania.
Wiadomości: Konieczność utrzymania prawidłowej postawy w siadzie, leżeniu, podczas podnoszenia przedmiotów.
Cele wychowawcze:
· Ocena postawy skorygowanej kolegi, szukanie błędów i poprawianie ich.
· Umiejętność bezpiecznego wykonania ćwiczeń w parach odpowiedzialność za współćwiczącego.
Miejsce ćwiczeń: korytarz Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białej Podlaskiej
Przybory: butelki plastikowe
Czas trwania zajęć: 45 min
Ilość ćwiczących: 11
Wiek ćwiczących: klasa II d
Prowadząca: mgr Anna Kozak
Dnia: 21.05.2001 r.
Rodzaje zadań Opis ćwiczeń lub zabawy Czas powt. Uwagi organizacyjno-metodyczne
Część wstępna - 10\'
Sprawdzenie gotowości i zorganizowanie grupy> Zbiórka obok butelki plastikowej ustawionej przy ścianie - kontrola postawy przy pomocy testu ściennego. Podanie celów zajęć. 2\' Rozstawienie butelek przy ścianie, sprawdzenie przyjętej postawy skorygowanej.
Zabawa ożywiająca, wydłużanie kręgosłupa. Zabawa \"Berek - krzyżak\" - uczestnicy zabawy biegają z butelką po korytarzu, uciekają przed goniącym ich \"berkiem\".Osoba złapana przez \"berka\" przyjmuje pozycję \"strzałki\" w leżeniu przodem (RR z butelką w przód z wyciągnięciem kręgosłupa). Inni ćwiczący mogą uratować złapanego i pozwolić mu wrócić do zabawy, układając się poprzecznie na nogach leżącego (tworząc krzyżak). Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zabawy (uwaga na leżące osoby). Zmiana \"berka\", który oznaczony jest szarfą. Ćwiczenie w rozsypce.
Ćwiczenia oddechowe, wzmacnianie mm. ściągających łopatki, elongacja kręgosłupa. Pw. - siad skrzyżny, postawa skorygowana, w prawej dłoni butelka.Ruch - wdech z przeniesieniem RR bokiem w górę i przełożeniem butelki jak najwyżej nad głową do lewej ręki. Wydech z jednoczesnym przeniesieniem RR bokiem w tył i położeniem butelki w tyle do prawej ręki. 4x Podczas ćwiczeń wyciąganie kręgosłupa jak najwyżej.
Wzmacnianie mm. ściągających łopatki, mm. prostownika grzbietu. Rozciąganie mm. piersiowych. Pw. - siad skrzyżny z plecami wyprostowanymi, RR oparte o kolana, w prawej ręce butelka.Ruch - przeniesienie jednej ręki nad barkiem na plecy, przeniesienie drugiej ręki pod pachą na plecy i przekazanie butelki (\"agrafka\"). 6x Nie pochylać głowy w przód, łokcie ściągnięte w tył.
Wzmacnianie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm. karku. Rozciąganie mm. piersiowych. Pw. - Klapp wysoki, butelka leży na podłodze między RR wyprostowanymi.Ruch - ugięcie RR z dotknięciem brodą do butelki i wyprost RR. 10x Dłonie skierowane palcami do siebie.
Wzmacnianie mm. skośnych brzucha. Pw. - siad skulony podparty, stopy zwarte, kolana trzymają butelkę.Ruch - skręt NN w prawo z dotknięciem kolanami podłoża i w lewo. 6x
Wzmacnianie mm, brzucha, pośladkowych i kulszowo-goleniowych. Pw. - siad prosty, dłonie oparte na podłodze z tyłu, na NN przy stopach leży butelka.Ruch - uniesienie wyprostowanych NN do siadu równoważnego butelka toczy się po nogach w stronę bioder. Następnie uniesienie bioder butelka toczy się po nogach w stronę stóp. 4x W czasie ćwiczeń plecy wyprostowane. Biodra powinny być uniesione do linii łączącej barki i stopy.
Ćwiczenie oddechowe. Pw. - leżenie tyłem, RR wzdłuż T, NN ugięte, butelka na piersiach.Ruch - głęboki wdech RR proste idą za głowę, wydech ręce wracają wzdłuż T. 4x Butelka wznosi się do góry i opada
Część główna - 30\'
Ćwiczenie ożywiające, zabawa bieżna. Zabawa \"Pospiesz się\" - dzieci biegają między rozstawionymi butelkami. Na sygnał prowadzącego zatrzymują się przy wolnej butelce i idą \"gąsienicą\" 2x Podczas zabawy dzieci dobierają się parami, jedna butelka na parę. Gdy dzieci drugi raz biegają, prowadzący zbiera połowę butelekĆwiczenia w parach.
Ćwiczenie oddechowe, wzmacnianie mm. ściągających łopatki, elongacja kręgosłupa. Pw. - siad skrzyżny w parach tyłem do siebie, RR ułożone w \"skrzydełka\" trzymają wspólnie butelkę.Ruch - wdech - unieść RR z butelką wspólnie ze współćwiczącym jak najwyżej, wydech - przeniesienie RR z butelką do ułożenia w \"skrzydełkach\" z jednoczesnym rozluźnieniem. 5x
Ćwiczenia RR, wzmacnianie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm. karku, wzmacnianie mm. pośladków. Pw. - siad skrzyżny twarzą do siebie w odległości ok. 1m. Jeden z ćwiczących trzyma w dłoniach, na wysokości klatki piersiowej butelkę, łokcie w bok.Ruch - podanie butelki w parach, RR wyprostować i wyciągnąć w górę z butelką i przez opad T w przód przekazać butelkę do kolegi, powrócić do pozycji wyjściowej. 4x
Wzmacnianie mm. pośladków, mm. prostownika grzbietu odcinak piersiowego, mm. ściągających łopatki Pw. - siad ugięty przodem do siebie, RR z tyłu oparte na podłodze. Plecy wyprostowane, łopatki ściągnięte, butelka leży na podłodze między stopami współćwiczących.Ruch - uniesienie bioder do poziomu, jednoczesny wyprost PN jeden ćwiczący i LN drugi ćwiczący. 6x Biodra powinny być uniesione do linii łączącej kolana i barki. Ćwiczący, dotykając się stopami, mówią sobie \"cześć\"
Wzmacnianie mm. pośladków, mm. prostownika grzbietu i ściągających łopatki Pw. - podpór tyłem z nogami ugiętymi, butelka trzymana kolanami. Współćwiczący z boku partnera na czworaka.Ruch - współćwiczący przechodzi pod partnerem, ćwiczący w tym czasie utrzymuje pozycję \"stoliczka\". 4x Biodra powinny być uniesione do linii łączącej kolana i barki. Zmiana ćwiczących
Wzmacnianie mm. skośnych brzucha. Pw. - leżenie tyłem w parach głowami do siebie, RR w górę w skos, chwyt współćwiczącego, NN ugięte.Ruch - 1) jednoczesne przeniesienie NN w prawo;2) powrót do pozycji wyjściowej;3) jednoczesne przeniesienie NN w lewo;4) powrót do pozycji wyjściowej. 4x Butelka stoi z boku
Ćwiczenia oddechowe. Pw. - leżenie tyłem, NN ugięte, RR wzdłuż TRuch - wdech RR przodem w górę, wydech powrót RR bokiem w dół.
Rozciąganie mm. prostownika grzbietu odcinka lędźwiowego, wzmacnianie mm. brzucha i wysklepiających stopy. Pw. - leżenie tyłem głową do współćwiczącego, NN ugięte, RR w pozycji \"skrzydełek\", między stopami butelka. Współćwiczący przyjmuje pozycję siadu ugiętego skorygowanego twarzą do kolegi.Ruch - przejście do leżenia przewrotnego i przekazanie butelki do współćwiczącego, powrót do siadu ugiętego twarzą do współćwiczącego 4x Zmiana pozycji wyjściowych przez ćwiczących
Wzmacnianie mm. grzbietu odcinka piersiowego, mm. ściągających łopatki Pw. - dwaj ćwiczący w leżeniu przodem do siebie, RR wyciągnięte w przód, obaj ćwiczący trzymają jedną butelkę. Głowy obu ćwiczących dotykają podłogi.Ruch - jeden ćwiczący przenosi butelkę na łopatki, drugi przenosi RR do ułożenia w \"skrzydełka\" wytrzymanie 5 sek. Powrót do pozycji wyjściowej 4x Podczas ćwiczenia głowa cały czas dotyka podłoża. Przy powtórzeniu drugi ćwiczący przenosi butelkę
Wzmacnianie mm. prostownika grzbietu odcinka piersiowego i mm. karku, wzmacnianie mm. pośladkowych Pw. - siad klęczny, T wyprostowany, RR wyprostowane, wyciągnięte w górę (jeden współćwiczący zaczyna ćwiczyć z butelką), stopy ustabilizowane.Ruch - opad T w przód do pozycji niskiej Klappa (ukłon japoński), przekazanie butelki koledze, a następnie powrót do pozycji wyjściowej 4x W \"ukłonie japońskim\" RR powinny być ułożone w przedłużeniu T.W pozycji siadu klęcznego ćwiczący wciągają brzuch
Ćwiczenie równowagi, wzmacnianie mm. wysklepiających stopy, wzmacnianie mm. brzucha. Pw. - postawa skorygowana w parach twarzą do siebie w odległości 1m, między ćwiczącymi na podłodze leży butelka.Ruch - współćwiczący jednocześnie wykonują półprzysiad na PN, a LN wyciągają w przód i dotykają palcami butelki. 4x Zmiana nóg 4x PN, 4x LN.
Część końcowa - 5\'
Wzmacnianie mm. oddechowych. Pw. - siad skrzyżny, RR na kolanach.Ruch - \"kto ma największe policzki\", wdech - nosem, wydech - ustami 4x Przypomnienie o prawidłowej postawie w siadzie, podczas czytania, podnoszenia przedmiotów z podłogi, odrabiania lekcji
Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy Dzieci przy ścianie na korytarzu przyjmują pozycję stojącą, \"przyklejają się do ściany\" - przez obsunięcie po ścianie przejść do przysiadu i siad skrzyżny. 2x
Czynności organizacyjno - porządkowe Sprzątnięcie przyborów, przypomnienie o prawidłowej postawie, omówienie lekcji, wyróżnienia, pożegnanie
DOSKONALENIE PODAŃ l CHWYTÓW ORAZ RZUTÓW DO KOSZA

Cel:
· poznawczy - poznanie zasad fair play
· kształcący - podnoszenie poziomu sprawności fizycznej w grach i zabawach
· wychowawczy - współdziałanie w zespole w czasie zabaw i gry w korfball
Metody: naśladowcza-ścisła, zabawowo-naśladowcza
Miejsce ćwiczeń:teren przedszkolny
Przybory: szarfy, piłki gumowe, kosze korfbal Iowę
Czas trwania zajęć: 30 minut
Ilość ćwiczących:8 osób
Prowadzący: mgr Krzysztof Piech
Część l - wstępna
· 1. Moment organizacyjno-wychowawczy: ustawienie dzieci w siadzie klęcznym, powitanie, wprowadzenie - przypomnienie zasad gry w korfball.
· 2. Zabawa orientacyjno-porządkowa. \"Pościg trójkątów\" - w postawie stojącej jak najszybsze podania piłki oburącz i jednorącz po obwodzie, starając się doścignąć przeciwną drużynę*

Część II - główna
· 1. Ćwiczenia kształtujące mięśnie głowy i szyi, ramion, nóg, tułowia, brzucha (we wszystkich płaszczyznach),
o a) w miejscu w postawie stojącej
- podrzut piłki w górę, chwyt oburącz, skłon głowy w przód, w tył, w prawą i lewą stronę,
- podrzut piłki w górę, klaśnięcie w dłonie przed sobą oraz za plecami, chwyt oburącz,
- podrzut piłki w górę, przysiad, chwyt oburącz,
o b) w siadzie podpartymo nogach ugiętych, piłkatrzymana między stopami, uniesienie nóg z piłką w górę,
o c) w miejscu w postawie stojącej w rozkroku, skłon tułowia w przód, toczenie piłki między nogami.
· 2. Ćwiczenia na czworakach lub w poślizgach toczenie piłki na czworakach przemieszczając się po boisku.
· 3. Zabawa z elementami równowagi
o a) ustawienie w dwóch zespołach 4-osobowych dookoła kosza. Rzuty do kosza oburącz stojąc na jednej nodze. Wygrywa zespół, który trafi 3 razy;
o b) ustawienie jw. rzuty do kosza oburącz sprzed klatki piersiowej, wygrywa zespół, który pierwszy trafi 4 razy.
· 4. Zabawa bieżna. Ustawienie w dwóch rzędach twarzą do kosza. Na sygnał pierwsze osoby z rzędów startują, dobiegają do szarfy, dowolnym sposobem przechodzą przez nią, podbiegają do piłki i wykonują rzut do kosza. Po rzucie ustawiają piłkę na poprzednim miejscu i wracają do swojego rzędu. Następna osoba startuje na sygnał.
· 5. Zabawa z elementami rzutu, celowania i toczenia. Mecz w korfball 2 x 2 minuty.
W przerwach zawodnicy obydwu drużyn wykonują rzuty do kosza z odległości 1-1,5 m (wyznaczenie kapitanów, drużyn, okrzyk rozpoczynający, wbiegnięcie na boisko, powitanie).

Część III - końcowa
· 1. Ćwiczenia oddechowe. Marsz ze zwróceniem uwagi na poprawne ustawienie stóp, połączone z oddychaniem, wdech nosem, wydech ustami.
· 2. Ćwiczenia lub zabawa kształtująca wysklepienie stóp. Dzieci w siadzie prostym podpartym, dłonie skierowane palcami w tył, przesuwanie palcami jednej stopy po drugłej wyprostowanej nodze z wyraźnym odwiedzeniem kolana, ćwiczy kilkakrotnie każda noga.
· 3. Zabawa lub ćwiczenie ocharakterze uspokajającym z elementami korekcji postawy. Dzieci w siadzie skrzyżnym, ręce na kolanach plecy prosto, łopatki ściągnięte, podsumowanie meczu oraz zajęć, pożegnanie.
ZADANIE GŁÓWNE: Nauka strzału z miejsca i biegu po podaniu ZADANIE DODATKOWE: Doskonalenie podania i przyjęcia piłki kijem w miejscu i w ruchu.CELE LEKCJI W ZAKRESIE: a) umiejętności: uczeń potrafi zastosować przyjęcie i podanie piłki kijem w czasie gry;b) psychomotoryczności: uczeń zna podstawowe ćwiczenia kształtujące;c) wiadomości: uczeń umie dokonać samooceny własnej sprawności, zna przepisy gry dotyczące wymiarów boiska, ilości zawodników, gry kijem;d) wychowania: uczeń poprawnie współpracuje z partnerem, integruje się z zespołem klasowym, jest zdyscyplinowany, dba o higienę osobistą, umie organizować czas wolny, pamięta o prawidłowej postawie ciała.MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastycznaPRZYBORY: piłki, kije, bramki duże - 2 szt., bramki małe - 2 szt., kreda, szarfyMETODY I FORMY PROWADZENIA LEKCJI: zadaniowa-ścisła, zabawowa-klasyczna, problemowaformy: frontalna, zajęć w zespołach KLASA: VICZAS TRWANIA: 45 minut
CZĘŚCITOKU NAZWA I OPIS ĆWICZENIA CZAS TRWANIA UWAGI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE
Część I - wstępna 1. Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji.2. Zabawa ożywiająca \"Berek ranny\".3. Ćwiczenia kształtujące i oswajające:a) w biegu:· krążenia prawego i lewego ramienia w przód i w tył · krążenie ramion oburącz w przód i w tył · na sygnał obrót o 360 stopni · na sygnał przysiad podpartyb) w marszu:· wymachy prawą i lewą nogą w górę · wypady w przód prawą i lewą nogąb) indywidualnie w miejscu z kijami:· skłony w przód do prawej i lewej nogi z pogłębianiem · skłony w przód z wyprostem tułowia · skręty tułowia w bok · skłony tułowia w bok 1\' 2\'6\' Ustawienie ćw. w szeregu.Zabawę prowadzi nauczyciel.Nauczyciel zwraca uwagę na obszerną pracę ramion. Ćwiczenie wykonywane co trzeci krok Ćw. ustawieni w rozsypce6 x do każdej nogi12 x6 x w każdą stronę6 x w każdą stronę
Część II - główna 1. Podania i przyjęcia piłki kijem w ustawieniu w rzędach: o podanie piłki kijem na wprost i przejście na koniec swojego rzędu o podanie piłki kijem, ćwiczący przebiega na koniec rzędu przeciwnego2. Podania i przyjęcia piłki po trójkącie, ze zmianą miejsca ćwiczących za piłką. 3. Ćwiczenia w czwórkach: o podania piłki po prostej, zmiana miejsc podających o zabawa \"Berek odbierający\"4. Ćwiczenia z kijem markujące strzał na bramkę z miejsca 5. Ćwiczenie jw. - z biegu 6. Strzał z zatrzymania na bandę po podaniu własnym 7. Strzał z biegu na bandę po podaniu własnym 8. Strzał na bramkę z biegu po podaniu 9. Podania piłki w parach zakończone strzałem na bramkę 10. Ćwiczący poruszają się po obwodzie. Po otrzymaniu podania jeden z biegnących wykonuje strzał na bramkę 11. Gra uproszczona 4:4 25\' 6\' rysunek Nauczyciel zwraca uwagę na poprawność wykonywania strzałów Drużyna, która nie uczestniczy w grze, wykonuje strzały do bramki
Część III - końcowa 1. Ćwiczenia korekcyjne i oddechowe:· w leżeniu tyłem, utrzymanie kija w powietrzu nogami dowolnym sposobem · Rozwiązanie krzyżówki w grupach 2. Praca domowa: co to jest rekreacja ?3. Omówienie lekcji. Wdrażanie nawyków higieny ciała, pamiętanie o organizacji wolnego czasu i prawidłowej postawie ciała. Pożegnanie 2\' 3\' Ćwiczenie należy wykonać bez obuwiaNauczyciel zachęca do gry rekreacyjnej w unihokeja.Nauczyciel poleca umyć ręce i zmienić strój.
ZADANIE GŁÓWNE: Nauka zastawienia pojedynczego - ćwiczenia wstępne ZADANIE DODATKOWE: Doskonalenie techniki ataku.CELE LEKCJI W ZAKRESIE: a) umiejętności: uczeń potrafi zastosować atak w czasie gry;b) psychomotoryczności: uczeń zna ćwiczenia kształtujące RR oraz ćwiczenia oswajające z piłkami;c) wiadomości: uczeń umie rozróżnić minisiatkówkę od piłki siatkowej oraz wyliczyć rodzaje ataku;d) wychowania: uczeń poprawnie współpracuje w zespole, jest zdyscyplinowany, dba o higienę.MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastycznaPRZYBORY: piłki siatkowe, kółka ringo, kartony do pisania, pisaki, kreda, magnetofon, guma modelarska, piłeczki tenisowe, klocki plastikowe.METODY I FORMY PROWADZENIA LEKCJI: zadaniowa-ścisła, zabawowa-klasycznaformy: frontalna, zajęć w zespołach KLASA: I gimnazjumCZAS TRWANIA: 45 minut
CZĘŚCITOKU NAZWA I OPIS ĆWICZENIA CZAS TRWANIA UWAGI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE
Część I - wstępna 1. Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji.2. Zabawa ożywiająca \"Berek rozkroczny\".3. Ćwiczenia kształtujące RR wg inwencji uczniów.4. Ćwiczenia kształtujące w różnych płaszczyznach z piłkami w parach.5. Ćwiczenia oswajające z piłkami:· ćwiczenia rzutne i chwytne w parach wg inwencji uczniów · w dwójkach przyjęcie piłki sp. oburącz górnym nad sobą i podanie do partnera takim samym sposobem · jw. - lecz przyjęcie piłki sp. oburącz dolnym · odbicia mieszane - sp. oburącz górnym i dolnym z wykonywaniem dodatkowych czynności6. Ćwiczenia doskonalące technikę ataku· w dwójkach atak o podłogę z własnego podrzutu · jw. - do określonego celu · jw. - z podrzutu partnera · w czwórkach atak pod gumą · w czwórkach - markowanie ataku w wyskoku z przełożeniem piłeczki tenisowej 1\' 2\' 11\' Ustawienie ćw. w szeregu.Zabawę prowadzi nauczyciel.Nauczyciel zwraca uwagę na obszerną pracę ramion. Nauczyciel zadaje ćwiczenia w czasie odbićNauczyciel przypomina o akcentowaniu pracy nadgarstka
Część II - główna 1. Pokaz i objaśnienie zastawienia pojedynczego 2. Wykonanie napisu \"BLOK\" w wyskoku z dojściem na wprost. 3. Przełożenie kółka wokół antenk . 4. Chwyt piłki nad taśmą z dotknięciem klocka na antence. 5. Chwyt piłki nad taśmą z jednoczesnym wyrzutem piłki nogami. 6. W parach, jeden rzuca dwie piłki nad taśmą, drugi stara się zablokować jednocześnie obie piłki. 7. W czwórkach, ćw. A i B na ławeczce trzymają piłkę nad taśmą. Ćw.C wykonuje rzut piłki ok. 30 cm nad siatką, a ćw. D blok tej piłki z wcześniejszym dotknięciem piłek nad taśmą. 8. Atak piłki po wystawie i zastawienie pojedyncze tego ataku. 9. Gra uproszczona 4:4 20\' 6\' rysunek Nauczyciel poleca dokładną obserwację atakowanej piłkiW czasie gry akcent na zastawienie pojedyncze
Część III - końcowa 1. Ćwiczenia korekcyjne i oddechowe:- w leżeniu tyłem, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, ręce wzdłuż tułowia - słuchając muzyki, głęboki wdech i wydech- w siadzie prostym - streching.2. Praca domowa: na czym polegają zmiany w nowych przepisach piłki siatkowej?3. Omówienie lekcji. Wdrażanie nawyków higieny ciała, zachęcanie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pożegnanie. 2\' 3\' Nauczyciel proponuje zrelaksowanie się przy muzyce Nauczyciel proponuje spacery, jogging, jazdę na rowerze
ZADANIE GŁÓWNE: Minisiatkówka - nauka poruszania się po boisku. ZADANIE DODATKOWE: Ćwiczenia oswajające z piłkami.CELE LEKCJI W ZAKRESIE: a) umiejętności: uczeń potrafi zastosować rzuty w czasie gry;b) psychomotoryczności: uczeń umie wykonać ćwiczenia kształtujące;c) wiadomości: uczeń zna przepisy w minisiatkówce;d) wychowania: uczeń poprawnie współpracuje w zespole, jest zdyscyplinowany, dba o higienę.MIEJSCE ĆWICZEŃ: sala gimnastycznaPRZYBORY: piłki siatkowe -14 szt., kółka hula - hop - 8 szt., piłeczki tenisowe 8 szt., kocyki 4 szt., kreda szkolna.METODY I FORMY PROWADZENIA LEKCJI: zadaniowa-ścisła, zabawowa-klasyczna,formy: frontalna, zajęć w zespołachKLASA: IIICZAS TRWANIA: 45 minut
Częścitoku Nazwa i opis ćwiczenia Czas trwania Uwagi organizacyjno-metodyczne
Część I - wstępna 1. Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji.2. Zabawa ożywiająca \"Berek rozkroczny\".3. Ćwiczenia w marszu :· wymachy w górę nogi prawej i lewej · wypady w przód nogą prawą i lewą4. Ćwiczenia w przysiadzie:· \"kaczy chód\" · skoki \"żabek\"5.Ćwiczenia w biegu· krążenie ramion w przód i w tył, jednorącz i oburącz · krok odstawno - dostawny oraz skiping A i C6. Ćwiczenia w miejscu· ćwiczenia kształtujące w różnych płaszczyznach · ćwiczenia koordynacyjne 7. Ćwiczenia rozciągające poszczególne partie mięśni - stretching: A - mięśnie karku· napięcie - trzymając ręce splecione na karku mocno przeć głowę do tyłu, pokonując opór rąk · rozciąganie - przy pomocy splecionych rąk przyciągnąć głowę do klatki piersiowej B - mięśnie szyi· napięcie - pochylić głowę w prawo i położyć na nią prawą rękę. Następnie mocno naciskać głową w lewo , pokonując opór działającej w odwrotnym kierunku ręki. · rozciąganie - w tej samej pozycji ostrożnie przyciągnąć głowę jak najdalej w bok i przytrzymać.C - mięśnie ramion i karku· napięcie - spleść dłonie na karku. Następnie spróbowaćodciągnąć łokieć jednej ręki na zewnątrz, stawiając jednocześnie opór drugą ręką· rozciąganie - ręką wspomagającą pociągnąć rękę ćwiczącą jak najdalej w dół.D - mięśnie uda (grupa przyśrodkowa)· napięcie - w siadzie prostym ugiąć kolana i przyciągnąć stopy. Między kolana ustawić w poprzek przedramię i mocno naciskać kolanami do wewnątrz. · Rozciąganie - w siadzie chwyt dłońmi stopy i przyciągnąć pięty do pośladków, jednocześnie mocno naciskając łokciami na kolanaE - mięśnie grzbietu· napięcie - w siadzie skrzyżnym dłonie oparte z tyłu o podłogę, ściągamy łopatki. · Rozciąganie - w siadzie prostym skłon w przód trzymając dłońmi jak najdalszego miejsca podudzia. 1\' 3\' 12\' Ustawienie ćw. w szeregu.Zabawę prowadzi nauczyciel. Wymach i wypady wykonywać co trzeci krok 20 kroków10 skoków N-l zwraca uwagę na obszerną pracę ramion N-l koryguje błędy i pomaga w wykonaniu ćwiczeń. Wyjaśnia na czym polega stretching.
Część II - główna 1. Dobiegnięcie na wprost do kółka hula - hop z ustawienie jednej nogi wewnątrz kółka.2. Jw. - ustawienie bokiem do kierunku biegu3. Zatrzymanie bokiem do kierunku biegu kółka hula - hop, wprawionego przez siebie w ruch.4. Przekazywanie piłeczki tenisowej z ręki do ręki przez środek wprawionego w ruch kółka hula - hop.5. W parach podania piłki przez środek toczącego się kółka hula - hop.6. W parach uczeń A porusza się tyłem w postawie siatkarskiej trzymając kółko hula - hop, uczeń B kozłuje piłkę wewnątrz kółka.7. W parach uczeń A i B trzymają kocyk. Poruszając się bokiem, toczą piłkę naciskając ją kocykiem.8. Jw. Poruszając się jeden przodem drugi tyłem do kierunku biegu.9. Toczenie piłki po ławeczce poruszając się w postawie siatkarskiej.10. Stojąc między dwoma ławeczkami podrzut piłki na wysokość i odległość 3 m. Następnie dotknięcie jedne i drugiej ławeczki i chwyt odbijającej się piłki. 11. Ćwiczenia koordynacyjno - oswajające z piłką w dwójkach:· Rzuty piłką jednorącz i oburącz do partnera · Rzuty piłką oburącz z akcentem nadgarstków · Rzuty piłką z jednoczesną wykroczno - zakroczną pracą nóg · Rzuty piłką z jednoczesną rozkroczno - skrzyżną pracą nóg12. Ćwiczenia koordynacyjno - oswajające z piłką w czwórkach:· Równoczesne rzuty piłką po prostej dwóch partnerów ustawionych obok siebie ze zmianą miejsc po rzucie · Jw. tylko jeden wykonuje rzut a drugi toczenie piłki po boisku13. Rzuty piłką ponad siatką w określone miejsca na boisku na sygnał wzrokowy.14. \"Rzucanka\" siatkarska, gry 1:1. 20\' 6\' Ćwiczenie wykonują jednocześnie 4 rzędy, stawiając raz prawą raz lewą nogę w kółkuĆwiczenie wykonać z jednej i z drugiej strony kółka. Po zatrzymaniu przyjąć postawę siatkarską. Ćwiczenia uczniowie wykonują na zmianę. Ćwiczenie wykonujemy w trzech rzędach. Rzuty należy wykonywać w ciągłym ruchu Zwrócić uwagę na chwyt i rzut piłki na wysokości głowy.
Część III - końcowa 1. Ćwiczenia korekcyjne i oddechowe:· W leżeniu tyłem, nogi ugięte w stawach biodrowych i kolanowych, głęboki wdech i wydech. · zabawa \"minutka\" · 2. Praca domowa: Jakie są kluby sportowe w Świdniku. · 3. Omówienie lekcji. Wdrażanie nawyków higieny ciała, zachęcanie do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Pożegnanie. 2\' 1\' Nauczyciel tłumaczy zasady zabawy \"minutka\". Nauczyciel proponuje spacery,jogging, jazdę na rowerze
KONSPEKT Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NR 1

Zadanie główne: Kształtowanie cech motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe z przyborem nietypowym
Zadania szczegółowe w zakresie:
Sprawności motorycznej – uczeń:
· wzmocnij siłę ramion, nóg i tułowia
· poprawi zwinność, zręczność, szybkość reakcji, równowagę, koordynację ruchową
Umiejętności – uczeń potrafi:
· posługiwać się różnymi przyborami nietypowymi w grach i zabawach ruchowych
· potrafi bezpiecznie ćwiczyć
Wiadomości – uczeń zna – wie:
· zna zabawy i gry, które kształtują poszczególne cechy motoryczne
· zna nowe przybory nietypowe i wie jak je wykorzystać w grach i zabawach ruchowych
Usamodzielnienia ucznia – uczeń:
· przestrzega reguł obowiązujących w grach i zabawach ruchowych
· kształtuje w sobie odpowiedzialność grupową
· wyrabia świadomą postawę zdyscyplinowania
Miejsce ćwiczeń: korytarz szkolny lub salka gimnastyczna
Pomoce: gazety, butelki plastikowe, kartony, krzesełka, puszki, chustki (apaszki)
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NAZWA I OPIS ĆWICZENIA, ZABAW I GIER UWAGI ORGANIZACYJNO- PORZĄDKOWE
CZĘŚĆ I WSTĘPNA(8 MIN)Czynności organizacyjno-porządkowe Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji Przygotowanie organizmu do wysiłku Ćwiczenia wzmacniające RR, NN, T z chusteczką Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowanie ćwiczącychPrzedstawienie celów lekcji i uzasadnienia ich realizacji Przypomnienie jakie cechy motoryczne rozwijają gry i zabawy ruchowe oraz przy pomocy jakich przyborów uczniowie będą je realizować Zabawa ożywiająca \"OGONKI\"Na sygnał prowadzącego uczniowie rozbiegają się po sali i starają się zebrać jak najwięcej chusteczek od przeciwników i jednocześnie uchronić swoją szarfę-ogonek. Zabawa kończy się, gdy wszystkie ogonki zostaną zabrane. Wygrywa dziecko, które ma najwięcej ogonków. -stojąc w lekkim rozkroku, opust i wznos RR z chustką-p.w. jak wyżej, naśladowanie ruchów wycierania pleców ręcznikiem-p.w. jak wyżej, krążenie PR w przód z przełożeniem chustki do LR, i odwrotnie Siad skrzyżny w kształcie litery C przed prowadzącym (zwrócenie uwagi na proste plecy, ściągnięcie łopatek, głowa wyciągnięta w górę. Przedstawienie dzieciom przyborów nietypowych z którymi będą ćwiczyć Przybór: chusteczka dla każdego ucznia, każde dziecko wkłada chusteczkę za spodenki tak, aby 2/3Wystawało na zewnątrz, tworząc ogonek. Zwracanie uwagi na bezpieczne poruszanie się. Ustawienie w luźnej rozsypce, każdy ćwiczący posiada chusteczkę (może też być sznurek, linka, wstążka)Chustka trzymana oburącz Chustka w PR
-p.w. zasadnicza, przechodzenie do przodu (do tyłu) przez chustkę-siad prosty, przekładanie chustki pod uniesionymi NN z PR do LR-siad prosty, “rowerek” przekładanie chustki pod PN i LN-leżenie tyłem, RR przy głowie, przejście do siadu prostego skłon T w przód i położenie chustki za NN, powrót do leżenia- leżenie przodem, uniesienie T, próba zawiązania supła na chustce i rozwiązania -siad skrzyżny, chustka na wysokości twarzy, staramy się tak dmuchnąć w chustkę, ażeby zobaczyć prowadzącego lub kolegę. Chwyt chustki oburącz Chustka w PR Chwyt chustki oburącz Chwyt chustki oburącz za jej rogi
CZĘŚĆ II GŁÓWNA(30 MIN)gry i zabawy rozwijające cechy motoryczne przy pomocy przyboru nietypowego 1.zabawa orientacyjno-porządkowa“ROBIMY PORZĄDKI”na sygnał wszyscy uczniowie zaczynają biegać w dowolnym kierunku, omijając przeszkody. Na kolejny sygnał, każdy zbiera jedną rzecz i zanosi ją do papierowego kartonu (białego lub czerwonego).Po tej czynności ustawiają się jak najszybciej w rzędach za swoimi kartonami. Podział klasy na dwie grupy: białych i czerwonychPrzybory: plastikowe butelki, gazety, puszki, dwa kartonyDzieci roznoszą po sali wszystkie rzeczy, n-el ustawia kartony
2.zabawa na czworakach “TUNELE”Na sygnał pierwsi z rzędów dobiegają do pierwszego krzesła i pełzając przechodzą pod nim. Wstają, dobiegają do drugiego krzesła i ponownie pełzając pokonują je. W obu pełzaniach pierwsze pod krzesła wsuwane są ręce. Obiegają karton i wracają do swojego rzędu na czworakach. Wygrywa zespół, który szybciej wykonał zadanie. Przybory: 4 krzesła (po dwa przed każdym zespołem w odległość około 3 m od siebie).N-l zwraca uwagę na bezpieczeństwo
3. zabawa z dźwiganiem “SIŁACZE”Na sygnał prowadzącego pierwsi z rzędów przenoszą kartony do chorągiewki i wracają, następni biegną po pozostawione kartony i wracają z nimi, itd. Przybory: kartony, w których umieszczono plastikowe butelki, gazety, puszki
4. zabawa bieżna “SPRINTERZY”Pierwsi z rzędów zakładają gazetę na klatkę piersiową i na sygnał zaczynają tak szybki biec, aby opór powietrza utrzymywał ją przy klatce piersiowej. Obiegając karton wracają do rzędu. Drudzy i następni wykonują taką samą czynność5. zabawa rzutna “KTO CELNIEJ?”Z wyznaczonego miejsca pierwsi zawodnicy rzucają plastikową butelką lub kulą z gazety do kartonu, po wykonaniu rzutu przechodzą na koniec rzędu. Następni wykonują ćwiczenia jw. Przybory: gazety, kartony papierowe , Odmiana: każdy z zawodników może mieć swoją gazetę Przybory: dwa kartony, butelki plastikowe lub gazety.W pierwszej serii rzuty wykonywane są PR, w drugiej – LR
6.zabawa skoczna “KANGURY I ZAJĄCE”Na sygnał –“kangury” pierwsi z rzędu wkładają butelkę plastikową między uda i podskakując obunóż poruszają się w kierunku kartonu, starając się nie wypuścić butelki z nóg, po minięciu kartonu chwyta butelkę w dłonie i biegnie do rzędu, przekazując ją następnemu.Na sygnał-“zające” , przysiad podparty –butelka między udami i podskoki zajęcze do kartonu. Przybory: butelki plastikowe, dwa kartony
CZĘŚĆ III KOŃCOWA(7 MIN)Uspokojenie organizmu Korekcja postawy-wzmocnienie mięśni brzucha-wzmocnienie mięśni wysklepiających stopy-ćwiczenia oddechowe Czynności organizacyjno-porządkowe Zabawa uspokajająca “JAKIE TO ZWIERZĘ?”Drużyny: białych i czerwonych układają z przyborów nietypowych dowolne zwierzę. Drużyna przeciwna ma odgadnąć nazwę zwierzęcia.Dwójki siadają naprzeciwko siebie, jeden z pary trzyma kulę papierową stopami. Na sygnał uczeń z kulą podnosi ugięte NN w górę i prostując je rzuca kulę do partnera. Partner chwyta kulę, wkłada między stopy i podaje ją z powrotem.Dwójki naprzeciwko siebie, dmuchanie do siebie watki.Zbiórka, podsumowanie zajęć, ocena wykonywanych elementówPrzypomnienie poznanych zabaw. Pożegnanie Przybory: gazety, butelki, kartony, puszki Przybory: kule papierowe, wataSiad ugięty podpartyZwracanie uwagi na poprawne podania, w których piłka choć przez moment leciała w powietrzu, a nie toczyła się przez cały czas.Leżenie przodem naprzeciwko siebieSiad klęczny w kształcie litery U przed prowadzącym
KONSPEKT Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NR 2Zadanie główne: WZMACNIANIE RÓŻNYCH GRUP MIĘŚNIOWYCH Z PRZYBOREM NIETYPOWYM W OBWODZIE STACYJNYMZadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej – uczeń:· - wzmocni mięśnie obręczy barkowej i biodrowej, mięśnie brzucha · - poprawi zwinność, zręczność, szybkość reakcji, równowagę, koordynację ruchową Umiejętności – uczeń potrafi:· - posługiwać się różnymi przyborami nietypowymi w ćwiczeniach, w grach i zabawach ruchowych · - potrafi bezpiecznie ćwiczyć · - prawidłowo wykonywać ćwiczenia na poszczególnych stacjach Wiadomości – uczeń zna – wie:· - wie, co to jest obwód ćwiczebny · - zna ćwiczenia, które wzmacniają poszczególne grupy mięśniowe · - zna nowe przybory nietypowe i wie jak je wykorzystać w ćwiczeniach, w grach i zabawach ruchowych Usamodzielnienia ucznia – uczeń:· - jest świadom swoich fizycznych możliwości · - współuczestniczy w organizacji lekcji · -wyrabia świadomą postawę zdyscyplinowania · - odkłada przybory na wyznaczone miejsce Miejsce ćwiczeń: korytarz szkolny lub salka gimnastycznaPomoce: gazety, butelki plastikowe, kartony, krzesełka, puszki, chustki (apaszki), sznurek, pudełka po zapałkach (puste)
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE NAZWA I OPIS ĆWICZENIA, ZABAW I GIER UWAGI ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWE
CZĘŚĆ I WSTĘPNA(8 MIN)Czynności organizacyjno-porządkowe Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w lekcji Przygotowanie organizmu do wysiłku Ćwiczenia wzmacniające RR, NN, T z butelką plastikową Zbiórka, raport, powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowanie ćwiczącychPrzedstawienie celów lekcji i uzasadnienia ich realizacji Przypomnienie jakie cechy motoryczne rozwijają ćwiczenia ruchowe oraz przy pomocy jakich przyborów uczniowie będą je realizować. Zapoznanie uczniów z terminem: “obwód ćwiczebny”Zabawa ożywiająca “ NAJLEPIEJ RAZEM”Dzieci biegają swobodnie, omijając różne przybory porozkładane na sali. Na sygnał prowadzącego, uczniowie (2-3 dzieci do jednego przyboru) wykonują jak najszybciej siad skrzyżny przy wymienionym przedmiocie np. butelki-siad skrzyżny tylko przy butelkach. Uczniowie, którzy nie zdążyli wykonują dodatkowe zadanie. -przerzut butelki z ręki do ręki nad głową-podanie butelki z ręki do ręki dookoła tułowia-opad T w przód, wyprost T i butelka toczy się po plecach do rąk ułożonych na wysokości pośladków-przekładanie butelki pod kolanem (wysokie unoszenie kolan)-jak wyżej, tylko pod uniesioną nogą prostą w kolanie Siad skrzyżny przed prowadzącym według wzrostu (zwrócenie uwagi na proste plecy, ściągnięcie łopatek, głowa wyciągnięta w górę.Przedstawienie dzieciom przyborów nietypowych z którymi będą ćwiczyć Przybór: butelki plastikowe, kule papierowe, puste pudełka po zapałkach. Zwracanie uwagi na bezpieczne poruszanie się. Ustawienie w luźnej rozsypce, każdy ćwiczący posiada butelkę plastikową Butelka leży na szyi
-siad skrzyżny, uniesienie RR w górę i przetoczenie butelki w kierunku klatki piersiowej-siad prosty podparty, uniesienie NN w górę i schwytanie toczącej się butelki-p.w. jak wyżej, wyrzut butelki do rąk Butelka leży na przedramionachButelka leży na NN Chwyt butelki stopami
-leżenie przodem, przekładanie butelki z PR do LR pod klatką piersiową-siad rozkroczny, uniesienie NN w górę, złączenie na wysokości butelki i powrót do siadu rozkrocznego -przysiad, marsz tak, aby butelka nie spadła na podłogę-siad klęczny, próby przesunięcia butelki do przodu poprzez dmuchanie. Butelka ustawiona na podłodze między NNButelka leży na udachButelka leży przed uczniem
CZĘŚĆ II GŁÓWNA(30 MIN)Obwód ćwiczebny kształtujący poszczególne grupy mięśniowe w obwodzie stacyjnymKształtowanie równowagi, koordynacji ruchowej, zwinności OBWÓD ĆWICZEBNY1.leżenie przodem, chwyt butelki oburącz przed sobą.Ruch: potoczenie butelki sprzed klatki piersiowej i strącenie kręgli (butelek)2.przejście równoważne po linie (sznurku) przodem (tyłem) z dodatkowymi zadaniami np. przysiad, obrót.3.leżenie tyłem, przekładanie kul papierowych (małych pudełek, butelek plastikowych wypełnionych piaskiem) zza głowy do stóp i odwrotnie4.przejście nad krzesłem i pod krzesłem Ustawienie wspólnie z uczniami obwodu ćwiczebnegoObjaśnienie ćwiczeń na poszczególnych stacjachĆw. wzmacniające mięśnie grzbietu i obręczy barkowejKształtowanie równowagi Ćw. wzmacniające mięśnie brzucha Kształtowanie zwinności
5.siad skrzyżny, rzuty oburącz sprzed klatki piersiowej różnymi przyborami (kule papierowe, pudełka po zapałkach, puszki) do kartonu PR i LR Kształtowanie celności
6.dmuchanie cienkiej reklamówki w górę (piórka lub watki)7.siad skulny podparty, próby ustawienia leżącej gąbki do pionu Ćwiczenia oddechoweĆw. wzmacniające mięśnie NN
CZĘŚĆ III KOŃCOWA(7 MIN)Uspokojenie organizmu Ćwiczenia oddechowe Czynności organizacyjno-porządkowe Zabawa uspokajająca “ OBRONA TWIERDZY”Wyznaczona osoba przez prowadzącego wchodzi do środka koła i stając przy butelce“twierdza” jest obrońcą “twierdzy”. Na sygnał zawodnicy leżący na obwodzie koła toczą kulę papierową po podłodze między sobą i w dogodnym momencie starają się strącić butelkę. “Obrońca twierdzy” odbija piłkę, łapie, zatrzymuje, starając się nie dopuścić do jej strącenia. “Kto najdłużej”ćwiczący starają się jak najdłużej utrzymać piórko w powietrzu Zbiórka, podsumowanie zajęć, ocena wykonywanych elementówPrzypomnienie poznanych ćwiczeń kształtujących różne grupy mięśniowe Pożegnanie Przybory: kula papierowaUczestnicy zabawy leżą na brzuchu na obwodzie koła, twarzą do środka. NN wyprostowane i złączone, głowa uniesiona nad podłogą, ręce w pozycji “skrzydełek”Kula jest podawana jedynie oburącz sprzed głowy.Każdy z ćwiczących posiada piórko Siad klęczny przed prowadzącym według daty urodzenia (od najstarszego)

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE Z PUSTYM PUDEŁKIEM
PO ZAPAŁKACH

1. Wyrzuć pudełko prawą ręką i złap lewą ręką (odwrotnie).
2. Wyrzuć pudełko przodem i staraj się je złapać z tyłu za plecami.
3. Wyrzuć pudełko z tyłu w górę i złap je z przodu.
4. Podrzuć pudełko pod prawą nogą i złap lewą ręką (odwrotnie)
5. Podrzuć pudełko pod lewą nogą i złap lewą ręką (odwrotnie)
6. Włóż pudełko między kolana i podskakuj tak, aby ci ono nie wypadło.
7. Połóż pudełko na lewej stopie i podrzuć wysoko, złap w prawą lub lewą rękę.
8. Połóż pudełko na prawej stopie i podrzuć wysoko, złap w prawą lub lewą rękę.
9. Przełóż pudełko “ósemką” między nogami.
10. W siadzie prostym, połóż pudełko za stopami tak, żeby nie ugiąć kolan.
11. W siadzie prostym staraj podnieść się nogami pudełko do góry.
12. Połóż pudełko na ławce i spróbuj przesunąć je dmuchnięciem.
(pudełko można zastąpić małą kulą papierową, małą maskotką).

ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE ZE SZNURKIEM

1. Kto szybciej zawiąże pięć supełków na sznurku.
2. Sznurek na podłodze – czy potrafisz przejść po sznurku.
3. Naśladowanie sznurkiem ruchów wycierania pleców ręcznikiem.
4. Podrzut sznurka w górę i chwyt (podrzuty i chwyty jednorącz, oburącz)
5. Przechodzenie przez sznurek do przodu i do tyłu (sznurek trzymany oburącz przed sobą)
6. Sznurek trzymany oburącz przed sobą, wymach prawej i lewej nogi do sznurka.
7. Koło utworzone ze sznurka , skoki obunóż do środka i na zewnątrz.
8. Ułożenie ze sznurka na ławce dowolnej litery lub cyfry.
9. Siad prosty, położenie sznurka za stopami bez uginania kolan.
10. Siad skrzyżny, kto szybciej ułoży słoneczko ze sznurka.
11. Sznurek trzymany przed sobą, postaraj się wprawić go w ruch.
(sznurek można zastąpić wstążką, linką, chustką)
KONSPEKT LEKCJI Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Wada: Plecy płaskie
Wiek: 7 lat
Temat: Zwiększenie lordozy szyjnej i lędźwiowej oraz kifozy piersiowej.
Zadania: Leżenie tyłem, RR skrzyżnie na klatce piersiowej- Rowerek nisko nad podłogą.
Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Dozowanie Uwagi
1. Organizacja lekcji 2. Zabawa ożywiająca 3. Ćwiczenia oddechowe Cz. I – WSTĘPNAZbiórka w siadzie skrzyżnym, sprawdzenie gotowości do zajęć.“Wiewiórki do dziupli” – bieg na palcach wokół rozłożonych szarf tworzących dziuple, na hasło “wiewiórki do dziupli”, dzieci wykonują przysiad podparty w dziuplach.W staniu w dziuplach; wspięcie na palce – wdech, wydech – w przysiadzie podpartym 1’ 3’ 1’ praca RR przodem w górę
1. Ćw. obręczy barkowej. 2. Ćw. mm szyi. 3. Ćw. mm grzbietu. 4.Ćw. mm NN i brzucha. 5. Ćw. oddechowe. 6. Zabawa. 7. Ćw. mm grzbietu. 8. Ćw. oddechowe. 9. Ćw. równoważne. 10. Podpór.11. Zabawa skoczna. Cz. II – GŁÓWNAW staniu opad T w przód – krążenie RR w przód, naprzemianstronne.W klęku (siadzie klęcznym) RR w bok – skłony głowy w przód i w tył, a następnie w prawo i w lewo.Leżenie przodem, RR przed głową proste, RR złożyć w lornetkę, skłon T w tył, skręty w prawą i lewą stronę.Leżenie tyłem RR skrzyżnie na klatce piersiowej – rowerek nisko nad podłogą.Leżenie tyłem, RR wzdłuż T, wdech ze wznosem RR przodem za głowę, wydech – powrót do Pw.Podział klasy na 2 – 3 rzędy.Wyścig rzędów:- na czworakach, slalomem między piłkami,- slalom z kozłowaniem piłki.Siad na ławeczce odsuniętej nieco od drabinek, dłonie trzymają tylną krawędź ławeczki, broda przyciągnięta – odchylenie T w tył, aż do oparcia plecami o drabinkę i uniesienie ugiętych NN.Klęk przed ławeczką RR w górze (wdech), skłon T w przód (wydech).Przejście równoważne po ławeczce z przeplotem szarfy na środku ławeczki, powrót czworakując.W podporze przodem – koci grzbiet.Skoki przez skakankę. 1’ 1’ 2’ 2’ 10x 4’ 10x 10x 3’ 2’5’ łokcie blisko siebie prostowanie NN w kolanach RR wąsko
1. Ćw. przeciw płaskostopiu.2. Zakończenie lekcji. Cz. III KOŃCOWAMarsz z chwytem stopami końców szarfy.Dzieci starają się nie gubić szarf.Zbiórka, zachęcenie do ćwiczeń w domu, pożegnanie. 3’ 1’
na początek
KONSPEKT LEKCJI Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Wada: Plecy okrągłe
Wiek: 8 lat
Temat: Wydłużanie mm brzucha i prostowników uda; zwiększanie ruchomości kręgosłupa.
Zadania: Leżenie tyłem przy drabinkach, szeroki chwyt RR szczebla – rowerek nisko nad podłogą z prostowaniem NN w kolanach.
Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Dozowanie Uwagi
1. Organizacja lekcji.2. Zabawa ożywiająca.3. Ćw. oddechowe. Cz. I – WSTĘPNAZbiórka w siadzie klęcznym, sprawdzenie gotowości do zajęć.“Pająk i muchy” – jedno z dzieci zostaje pająkiem, reszta dzieci biega po całej sali na paluszkach. Na zapowiedź: Pająk – przybierają postawę: stanie, RR w bok, plecy proste. Kto nie wykonał ćwiczenia idzie na bok i tu wykonuje siad klęczny, plecy proste.W rozsypce wspięcie na palce, RR wysoko w górę w skos – wdech, wydech – w przysiadzie. 1’ 4’ 1’
1. Ćw. obręczy barkowej i mm kl. piersiowej.2. Ćw. odcinka szyjnego kręgosłupa.3. Ćw. mm grzbietu. 4. Ćw. mm NN i pośladków. 5. Ćw. oddechowe. 6. Ćw. mm brzucha i NN. 7. Ćw. oddechowe. 8. Ćw. równoważne. 9. Stanie zwieszone. 10. Zabawa bieżna. Cz. II – GŁÓWNASiad skrzyżny, RR tworzą skrzydełka – krążenie z jak najdalszym odwodzeniem w tył.P.w. j.w., RR złożone na głowie, łopatki ściągnięte, łokcie cofnięte – naciskanie głową na RR.Leżenie przodem, RR pod czołem, unoszenie głowy i barków, RR tworzą “lornetkę”, łokcie szeroko.Siad skulny, laska pod kolanami trzymana przez RR. Przejście do leżenia tyłem z lekkim nakryciem się NN i powrót do p.w.Ustawienie w kole w pozycji Klappa tj. klęk podparty, ugięte RR w st. łokciowych – dmuchanie piłeczek ping – pongowych do siebie.Leżenie tyłem przy drabinkach, szeroki chwyt drabinek – rowerek nisko nad podłogą z prostowaniem NN w kolanach.Leżenie j.w. RR z laską wzdłuż T, wznos RR w górę za głowę – wdech, wydech z powrotem do p.w.W staniu na jednej N rzuty woreczka do wyznaczonego celu – obręczy, RR w bok.Stanie tyłem do drabinek, chwyt szeroki jak najwyższego szczebla -–unoszenie raz L raz PN, palce obciągnięte.Ustawienie w 2 rzędach. W siadzie klęcznym przenoszenie piłki do tyłu poprzez skłon T w tył. Ostatnie osoby z rzędu po otrzymaniu piłki przechodzą na początek itd. 2’ 2’ 10x 10x 2’ 3’ 1’ 3’ 2’ 3x plecy proste, ściągnięcie łopatekelongacja ćw. na górny odc. prostow. grzbietułokcie szeroko łokcie szeroko, dłonie do wewnątrzreszta dzieci ćwiczy z laską reszta dzieci skoki przez skakankę
1. Ćw. przeciw płaskostopiu.2. Ćw. utrwalające nawyk prawidłowej postawy.3. Zakończenie lekcji. Cz. III – KOŃCOWA“Spętany konik” – dzieci chwytają palcami końce szarfy i chodzą nie gubiąc ich.Marsz z laską na palcach, plecy proste.Zbiórka, zachęcenie do siedzenia w domu z laską na plecach prze ok. 30 min. dziennie, np. podczas oglądania telewizji, pożegnanie. 2’ 1’30”30” patrzymy przed siebiestawiamy krok z palców
na początek
KONSPEKT Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Wada: Plecy okrągło – wklęsłe.
Wiek: 8 lat
Temat: Zwiększenie ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym.
Zadania: Leżenie przodem na ławeczce, stopy zaczepione o szczebel drabinki, ruch: uniesienie T do poziomu.
Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Dozowanie Uwagi
1. Organizacja lekcji.2. Zabawa ożywiająca. 3. Ćw. oddechowe. Cz. I – WSTĘPNA 4’Zbiórka, powitanie i sprawdzenie gotowości do zajęć.Luźny bieg po całej sali, na 1 gwizdek “świecznik” – tj. siad skrzyżny, RR nad głową; na 2 gwizdek “jaskółka” (NN do [poziomu).Marsz z naśladowaniem gry na instrumentach dętych, RR imitują grę. 30’’2’30’’ 1’
1. Ćw. obręczy barkowej. 2. Ćw. NN. 3. Ćw. mm grzbietu. 4. Ćw. mm pośladkowych. 5. Ćw. oddechowe.6. Ćw. mm brzucha. 7.Ćw. oddechowe. 8. Ćw. równoważne. 9. Ćw. mm grzbietu. 10. Ćw. oddechowe. 11. Ćw. mm brzucha.12. Ćw. oddechowe. 13. Zwis.14. Ćw. oddechowe. 15. Ćw. mm pośladkowych. Cz. II – GŁÓWNA 36’Leżenie przodem, RR w bok z ciężarkami – unoszenie RR w górę z pogłębieniem rotacji zewnętrznej.Leżenie tyłem, RR w bok, NN wzdłuż; ugiąć NN, wyprostować je w górę i położyć w pozycji wyjściowej.W parach z siadu klęcznego skłon T w przód, RR dotykają podłogi – unoszenie głowy wraz z laską w górę.J.w. w parach, leżenie przodem – wznos NN do góry i opad.Głęboki wdech i wydech ze śmiechem ha, ha, ha. Kto dłużej będzie się śmiał?Leżenie tyłem NN ugięte – przejście do leżenia przewrotnego z prostymi NN w st. kolanowych.W parach w siadzie klęcznym – dmuchanie do siebie piłeczki pingpongowej.Przejście równoważne przez ławeczkę z przenoszeniem woreczka pod kolanem i skorygowaniem postawy – RR w bok.Leżenie przodem na ławeczce w poprzek, RR oparte na podłożu, głowa spoczywa na RR, stopy zaczepione o drabinkę – RR w bok, uniesienie T do poziomu.Leżenie tyłem, NN ugięte, RR wzdłuż T – wdech nosem i przedłużony wydech z ryczeniem.Leżenie przodem – pełzanie bez pomocy rąk.Siad klęczny RR w górę – wdech, wydech ze skłonem japońskim.Zwis tyłem do drabinek – zwis czynny.Marsz ze wspięciem na palce – wdech, wydech marsz nisko na NN.Toczenie piłki pod pośladkami. 2’ 10x 10x 10x 2’ 2’ 2’ po 2x 10x 1’30’’ 2’1’30’’ 4x po 3’’1’30’’ 2’ pośladki na podłodze wałek pod odcinek lędźwiowy kręgosłupa RR szeroko poprawiam sylwetkę dzieckastopy na wysokości ławeczki. szeroki chwyt szczebla napięcie pośladków
1. Ćw. utrwalające nawyk prawidłowej postawy. 2. Ćw. przeciw płaskostopiu.3. Zakończenie lekcji. Cz. III – KOŃCOWA 5’Dzieci biegają po sali, na sygnał:- staja w miejscu, RR splecione z tyłu,- siad skrzyżny, RR w bok.Chodzenie z wysokim unoszeniem kolan z obciągniętymi palcami.Zbiórka, podsumowanie lekcji. Pożegnanie. 3’ 1’30’’ 30’’
na początek
KONSPEKT LEKCJI Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Wada: Plecy wklęsłe.
Wiek: 8 lat.
Temat: Zwiększenie ruchomości kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym.
Zadania: Skłon T w przód – przejście do siadu zwieszonego przy drabinkach.
Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Dozowanie Uwagi
1. Organizacja lekcji.2. Zabawa ożywiająca.3. Ćw. oddechowe. Cz. I – WSTĘPNA 7’Powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć.Wyścig rzędów:- bieg, przejście przez ławeczkę na czworakach, bieg z ominięciem chorągiewki i powrót.W marszu wdech – RR przodem w górę, wydech – ze skłonem T w przód. 1’5’ 1’ zbiórka w siadzie skrzyżnympodział na zespoły
1. Ćw. NN 2. Ćw. RR 3. Ćw. T4. Ćw. mm grzbietu.5. Ćw. mm pośladkowych. 6. Ćw. mm brzucha. 7. Ćw. oddechowe. 8. Ćw. mm kulszowo – goleniowego.9. Ćw. mm grzbietu. 10. Ćw. równoważne. 11. Zabawa. 12. Zwis.13. Ćw. mm pośladkowych.14. Podskoki.15.Ćw. oddechowe. Cz. II – GŁÓWNA 34’Stanie, RR wzdłuż T – wspięcie na palce, RR w przód, przysiad o prostych plecach.“Drzewa na wietrze”Siad skrzyżny, RR w górze – przemachy RR w bok.Stanie, laska na plecach trzymana RR, skrętoskłony.W leżeniu przodem – skłon T w tył, RR w górze.W leżeniu przodem – nożyce pionowe.W leżeniu przodem - nożyce poziome.Stanie, wypad w przód, RR oparte o udo.Leżenie tyłem, NN ugięte, RR pod głową – wznos N prostej w kolanie (wdech), opuszczenie (wydech).W staniu, wznos RR w górę – wdech, wydech z lekkim skłonem T w przód.Skłon T w przód, NN ugięte w st. kolanowych, RR dotykają podłogi – prostowanie NN w kolanach.Stanie przodem do drabinki na 1 szczeblu – stopniowe przejście przez przechwyt na niższe szczeble do siadu zwieszonego.Stanie na ławeczce, w dłoniach piłka, przejście po ławeczce z toczeniem piłki.Wyścigi rzędów:- w podporze tyłem,- w kocim grzbiecie,- w podskokach zajęczych.Stanie zwieszone tyłem z naprzemiennym unoszeniem NN ugiętych w kolanach do kl. piersiowej.Leżenie przodem, NN ugięte w st. kolanowych – unoszenie NN (naprzemianstronne) w górę, RR w bok.Podskoki z przykurczem.Leżenie tyłem – wznos RR w górę – wdech, wydech – RR wzdłuż T. 10x 2’10x 1’1’ 10x 1’ 2’ 5x 2x 5’ całość 2 - 3’po 10x 10x szybko i wolno z syczeniemkoc pod odc. lędźwiowykoc pod odc. lędźwiowyćw. z oddychaniem przerwa 30” podział na zespoły przyciągniecie brody do mostkakocyk po odc. lędźwiowy nogi ugięte
1. Ćw. przeciw płaskostopiu.2. Marsz.3. Utrwalenie postawy. 4. Omówienie lekcji Cz. III – KOŃCOWA 4’W parach, siad podparty – przerzuty woreczka prawą i lewą N przez ławeczkę do partnera.Marsz – co krok klaśnięcie pod kolanem RR.Przed lustrem autokorekcja postawy i przejście w tej postawie na zbiórkę.Zbiórka, zachęcenie do ćwiczeń w domu, pożegnanie. 2’ 1’30” 30”
na początek
KONSPEKT LEKCJI Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ
Wada: Skolioza
Wiek: 7 – 8 lat.
Temat: Wydłużenie czynne kręgosłupa w różnych pozycjach.
Zadania: Marsz małymi krokami w pozycji koci grzbiet.
Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Dozowanie Uwagi
1. Organizacja lekcji.2. Zabawa ożywiająca. 3. Ćw. oddechowe. Cz. I – WSTĘPNA 3’Zbiórka, powitanie, sprawdzenie gotowości do zajęć.W dwóch szeregach w leżeniu przodem – wyścig czołgając się ze zmianą szeregów.Marsz z głębokim oddychaniem i ruchami RR. 30”2’ 30”
1. Ćw. RR i NN 2. Ćw. mm brzucha. 3. Ćw. mm kl. piersiowej. 4. Ćw. mm grzbietu. 5. Ćw. mm pośladkowych.6. Ćw. oddechowe. 7. Ćw. mm brzucha. 8. Ćw. oddechowe. 9. Ćw. równoważne. 10. Ćw. mm grzbietu. 11. Ćw. oddechowe.12. Ćw. mm brzucha.13. Ćw. oddechowe. 14. Zwis. 15. Ćw. mm pośladkowych. Cz. II – GŁÓWNA 37’W siadzie klęcznym odmachy RR do tyłu (RR w zgięciu łokciowym).W Leżeniu tyłem zginanie NN w stawie skokowym, RR w bok w górę.Siad skulny przodem do drabinek, RR dostają do jak najwyższego szczebla – przejście do leżenia tyłem, RR cały czas proste.Leżenie tyłem na ławeczce, RR na klatce piersiowej, NN prosto – wyprost RR do boku z dotknięciem podłogi.J.w. z woreczkami w RR.Koci grzbiet – przysiad podparty – wyprost NN w klanach i marsz małymi krokami.Leżenie przodem, NN złączone – wznos NN w górę, rozkrok i powrót.Siad skrzyżny, wznos RR bokiem w górę – wdech, wydech ze skłonem w przód.Leżenie tyłem RR proste za głową – z laską, przejście do siadu prostego i skłon T w przód.W staniu wznos RR bokiem w górę – wdech, wspięcie na palce NN, wydech – RR w dół, NN na całych stopach.Przejście po odwróconej ławeczce, RR w górze, przejście przodem i tyłem z przełożeniem szarfy na środku ławeczki.Leżenie przodem na ławeczce po kolce biodrowe – wznos T do poziomu, RR w przód.Siad na ławeczce, dmuchanie na kawałeczek papierka, staramy się, aby nie spadł na podłogę.Siad na ławeczce, opad T w tył.W leżeniu tyłem, NN i RR proste – wdech, wydech – leżenie skulne.Zwis tyłem do drabinek – wytrzymać (brzuch wciągnięty, pośladki ściągnięte, NN złączone)Leżenie przodem na ławeczce, RR proste, wznos NN w górę z piłką w NN. 10x1’ 15x 2’ 2’2’ 1’30” 10x 10x 2’ po 3x 10x 1’2’1’ 3x po 10” 10x brzuch wciągnięty zwis czynny
1. Utrwalenie nawyku prawidłowej postawy.2. Ćw. uspokajające. 3. Zakończenie lekcji. Cz. III – KOŃCOWA 5’Marsz z woreczkiem na głowie – staramy się jakby wypychać woreczek do góry.Marsz z oddychaniem głębokim w spięciu na palce RR w górze.Zbiórka, poprawa najczęściej wykonywanych błędów w ćwiczeniach, pożegnanie. 1’30” 1’30” 2’
na początek
KONSPEKT DO LEKCJI Z GIMN. KOREKCYJNEJ
Wada: Gr. I - Kolana koślawe, Gr. II – Kolana szpotawe.
Wiek: 10 lat
Temat: Wzmocnienie głowy przyśrodkowej mm. czworogłowego, mm. krawieckiego, smukłego, półścięgnistego, półbłoniastego, mm. długich stóp, wzmocnienie przywodzicieli: wielkiego, długiego, krótkiego.
Zadania: Zgięcia, wyprosty nóg w różnych pozycjach wyjściowych – piłka między kolanami lub kostkami.
Tok lekcji Treść i przebieg ćwiczeń Dozowanie Uwagi
1.Organizacja lekcji 2. Zabawa ożywająca Cz. I – wstępna 5’Zbiórka, powitanie, podanie zadań lekcji, sprawdzenie gotowości do zajęć.Bieg po całej sali z podrzucaniem piłki, na sygnał łapanie piłki i przeniesienie jej między Gr. I kolana, Gr.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 57 minut