profil

"Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek" W. Szymborska.

poleca 85% 307 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Człowiek – władca świata nigdy nie był idealny. Szczególnie, jeżeli chodzi o jego zachłanność, dobra materialne, władzę nad innymi ludźmi. Uważam, iż wiek XX był pod tym jak i innymi względami najgorszy ze wszystkich poprzednich.

Moim kolejnym pierwszym potwierdzającym tezę jest to, że w XX wieku odbyła się najstraszliwsza wojna ze wszystkich innych (poprzednich jak i tych, które toczą się dzisiaj). W pierwszej Wojnie Światowej użyto po raz pierwszy gazów bojowych. Jest to straszliwa broń, która nie tylko zabija ludzi na polu bitwy, ale także bezbronnych cywili, zwierzęta a nawet rośliny. Gazów tych (np. HCl – chlorowodór) nie odważył się ich użyć na polu bitwy nawet Hitler podczas Drugiej Wojny Światowej. Co prawda używał je w komorach gazowych do eksterminacji Żydów, Cyganów i innych ludzi, jednak nigdy w walce.

Kolejnym argumentem potwierdzającym tezę jest to, iż człowiek skonstruował najstraszliwszą broń masowej zagłady – bombę atomową. Wybuch takiej bomby nie tylko niszczy wszystkie żywe organizmy, budynki lecz także napromieniowuje teren na wiele lat. Skutki wybuchu 1 bomby atomowej w Hiroszimie lub Nagasaki są widoczne do dziś. Nadal rodzą się na tamtym terenie dzieci które wskutek napromieniowania mają straszliwe wady, jak na przykład zdeformowane ciało. Przed wynalezieniem tej broni po nawet intensywnym bombardowaniu podczas Drugiej Wojny Światowej np Warszawy miasto się odrodziło co w przypadku Hiroszimy lub Nagasaki jest nie możliwe.

Za następny argument potwierdzający tytułową tezę można uznać to że w XX wieku nasza planeta bardzo ucierpiała z powodu wielu zanieczyszczeń. Przez ostatnie 200 lat człowiek wykorzystał bardzo dużą część naturalnych zasobów Ziemi niszcząc naturalne środowisko dla pozyskania nowych surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, różne odmiany węgla), kamieni szlachetnych czy złota. Najbardziej szkodzą środowisku kopalnie odkrywkowe ponieważ aby dana kopalnia dobrze funkcjonowała potrzeba zniszczyć duży obszar ziemi. Lecz nie tylko wydobywanie tych surowców szkodzi naszej planecie. Dużym problemem jest także dziura ozonowa i efekt cieplarniany. Dziura ozonowa powoduje przedostawanie się szkodliwego promieniowania słonecznego na Ziemię co może spowodować wyginięcie wszystkich organizmów na planecie. Efekt cieplarniany natomiast podnosi temperaturę Ziemi co powoduje topnienie lodowców i podniesienie się wód na całym świecie. Jeżeli ludzie nie przestaną nadmiernie wykorzystywać naszej planety to w wyniku tych czynników ludzkość, albo nawet wszelkie życie na Ziemi może wyginąć.

Ostatnim argumentem można uznać to, że w dzisiejszym świecie ludzie całkowicie zatracają jakiekolwiek ludzkie wartości w pogoni za pieniędzmi, władzą czy pozycją w społeczeństwie. Dzisiaj są ludzie zdolni do zamordowania innego człowieka aby tylko się wzbogacić czy przejąć stanowisko w wielkiej firmie. Wielu wybiera tak zwaną „drogę po trupach do celu”. Lecz czy warto zniszczyć życie innego człowieka aby samemu stać się trochę bogatszym czy wpływowym? Myślę że każdy na to pytanie umie sam odpowiedzieć. Niestety jednak zawsze chociaż jedna osoba na dziesięć zapytanych odpowie inaczej. Co to oznacza? Oznacza to, że żyjemy w społeczeństwie prawie całkowicie pozbawionym skrupułów, a podstawowe normy moralne są niestety już prehistorią.

Podsumowując XX wiek nie przyniósł nam żadnych korzyści poza potężną bombą atomową, wodorową, neutronową, nienawiści między ludzkiej, okrucieństwa. Czy tak musi być na tym świecie?

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Gramatyka i formy wypowiedzi