profil

Energia kinetyczna

poleca 85% 407 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Energia kinetyczna osiąga max. Wartość w położeniu równowagi , natomiast w położeniu wych.max podobnie jak prędkość nie istnieje.Energia potencjalna osiąga max. Wartość w położeniu max.wych. ,a najmniejszą w położeniu rownowagi.Energia całkowita w czasie ruchu harm. Pozostaje stała może nastąpić zmiana energii kinetycznej w potencjalna lub odwrotnie ,ale całkowita energia nie zmienia się.Drgania wymuszone -to takie które odbywają się pod wpływem dodatkowej sily-wymuszajacej.Dr. poza rezonansowe charakteryzują się tym ,ze odbywają się one z częstością siły wymuszającej .Dla rezonansu charakterystyczny jest wzrost amplitudy co może spowodować zniszczenie oscylatora.Fala- zaburzenie rozchodzące się w ośrodku ze skończoną prędkością i przenoszące energie polegające na niewielkich ruchach cząsteczek bez zmiany ich średniego położenia. Rodzaje polaryzacji fal:f.poprzeczna-kierunek drgań cząsteczek ośrodka jest prostopadły do kierunku ruchu fali np. fala na sznurze.,f.podluzna kierunki są równoległe np. f.dzwiekowa .Impuls falowy -pojedyncze odkształcenia ośrodka mogą rozchodzić się w ośrodkach jednowym.sznur,dwuwym.woda,trojwym.dźwięk Charakterystyka fal dźwiękowych- a)ciśnienie dzwiekowe,czyli zmienne w czasie ciśnienie ośrodka gazowego wytworzone przez zaburzenie w charakterze drgań b)prędkość akustyczna ,czyli prędkość drgań cząstek ośrodka pod wpływem działania f.dźwięk. c) prędkość f.dzwiekowej czyli prędkość rozchodzenia sprężystego malej amplitudzie w rożnych ośrodkach sprężystych frakcja- jest zjawiskiem charakterystycznym dla wszystkich fal. polega ono na tym , ze fale docierając do przeszkód ulęgają ugięciu i zmieniają kierunek rozchodzenia się.Defracja zachodzi tylko na końcach przeszkody lub otworu przeszkody , wtedy gdy ten otwór jest większy od dł. Fali. jeżeli przeszkoda lub otwór w przeszkodzie ma rozmiary mniejsze niż dł fali to cala przeszkoda stanowi źródło nowej fali ,nowa fala powstaje w wyniku dy frakcji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta