profil

Najwazniejsze daty XV-XIX w.

poleca 88% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów Insurekcja kościuszkowska Unia lubelska Powstanie Chmielnickiego Bitwa pod Kircholmem 1605

1450-wynalezienie druku przez Jana Gutenberga
1453-upadek Konstantynopola
1492-odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1517-wystapienie Marcina Lutra, poczatek reformacji
1525-Hold Pruski
1569-Unia Polsko-Litewska,powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodow
1573-pierwsza wolna elekcja Henryk Walezy
1605-zwyciectwo Jana Karola Chodkiewicza pod Kircholmem (Polacy okolo 4000 Szwedzi 12000)
1609-zwyciestwo Stanislawa Zolkiewskiego pod Kluszynem (Polacy okolo 10000 Rosjanie 30000)
1619-kleska Stanislawa Zolkiewskiego w bitwie z Turkami pod Cecora
1620-Zwyciesto Jana Karola Chodkiewicza nad Turkami pod Chocimiem
1627-zwyciestwo hetmana Stanislawa Koniecpolskiego nad Szwedami pod Trzciana
1648-powstanie Kozakow pod wodza Bohdana Chmielnickiego
1652-Wladyslaw Sicinski pierwszy raz zerwal sejm Liberum Veto
1655-1660-potop szwecki
1673-zwyciestwo hetmana Jana Sobieskiego pod Chocimiem
1783-zwyciestwo krola Jana Sobieskiego pod Wiedniem
1700-1721-tzw. wojna polnocna,rosyjsko-szwecka
1764-krolem Polski dzieki poparciu Rosji zostaje Staniclaw August Poniatowski
1772-pierwszy rozbior Polski (Rosja,Prusy,Austria)
1773-powstanie Komisji Edukacji Narodowej-pierwszego na swiecie misterstwa oswiaty
1776-Deklaracja Niepodleglosci,powstanie Stanow Zjednoczonych
1789-Wielka Rewolucja Francuska
1791-konstytucja 3-go maja, druga na swiecie po Amerykanskiej
1794-powstanie Kosciuszkowskie
1795-III rozbior Polski
1797-powstanie Legionow Polskich pod wodza Jana Henryka Dabrowskiego
1799-wladze we francji przejmuje Napolon Bonaparte
1807-utworzenie Ksiestwa Warszawskiego
1815-kongres Wiedenski,utworzenie Krolestwa Polskiego pod zwierzchnictwem Rosji
1830-powstanie listopadowe w zaborze rosyjskim
1848-wiosna ludow
1860-zjednoczenie Wloch
1861-1865-wojna secesyjna w USA
1863-powstanie styczniowe w zaborze rosyjskim
1867-przeksztalcenie Cesarstwa Austryjackigo w Cesarstwo Austro-Wegierskie
1870-zjednoczenie Niemiec pod przywodztwem prus


by ::Sk^n3::

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta