profil

Wykorzystanie internetu w reklamie

poleca 85% 419 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Internet
Internet to globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/internet Protocol); jest największą siecią komputerową na świecie, złożoną z ogromnej liczby mniejszych sieci. Łączy komputery na wszystkich kontynentach, pozwala na wymianę informacji i usług, umożliwia dostęp do ogromnego i stale rosnącego zasobu informacji z całego świata.

Internet oznacza wiele różnych rzeczy dla różnych ludzi. Jest to miejsce spotkań ludzi i wymiany poglądów, odpowiednik miejskiego rynku, tyle tylko, że na planetarną skalę. Jest to miejsce wymiany poczty elektronicznej. Jest to zbiór bogatych i dostępnych dla wszystkich zasobów informacji. Jest to podstawa współpracy naukowej w wielu dziedzinach, a coraz częściej także miejsce promocji i sprzedaży towarów i usług. Wszystko to oznacza system komputerowy, który pozwala dziesiątkom milionów ludzi wymieniać pomysły i informacje.

Podobnie jak cała technika komputerowa internet rozwija się, i to coraz szybciej. Do internetu ma dostęp coraz więcej użytkowników. W Polsce przez ostatnie lata liczba internautów rośnie w bardzo szybkim tempie - według optymistycznych ocen co rok podwaja się. Coraz więcej jest miejsc internetowych, serwerów udostępniających informacje i zasoby.

Do korzystania z internetu zachęca również pojawienie się nowych usług informacyjnych mających charakter graficzny, multimedialny i interakcyjny.

3. Marketing i internet
Internet zmienia krajobraz światowego biznesu, sposób spędzania wolnego czasu, a także relacje i oczekiwania w kontaktach miedzy firmami. Stosunki pomiędzy sprzedającym a kupującym ulegają zmianie, przy czym klient znajduje się w znacznie lepszej pozycji niż dotychczas. W tym miejscu dochodzimy do kwestii „marketingu interakcyjnego” jako narzędzia, które może zachęcić klienta to nawiązania kontaktu ze sprzedawca. Wiele działań z zakresu marketingu interakcyjnego koncentruje się na dostarczaniu informacji o produktach lub usługach, ale w istocie to szybkość dostępu do tych danych przyciąga użytkownika Podstawowa korzyścią, która odnosi sprzedający, jest znaczne obniżenie kosztów dostarczenia klientowi informacji w porównaniu z bardziej tradycyjnymi i pracochłonnymi metodami stosowanymi we współczesnej działalności gospodarczej. I to właśnie powyższy fakt zadecydował o tym, ze marketing interakcyjny koncentruje się jak do tej pory niemal wyłącznie na dostarczaniu informacji.

Dzięki internetowi, sprzedający może dynamicznie przygotowywać indywidualna reklamę dostosowana do danego odbiorcy. Już dziś, wiele firm wykorzystuje internet dla celów reklamy, traktując to jako potencjalne narzędzie znacznego wzrostu sprzedaży. Wydaje się, ze poczynając od tego typu form działalności, internet będzie w coraz większym stopniu wykorzystywany jako rzeczywiste narzędzie marketingu. Podstawowa korzyść, jaka odniosą z tego faktu klienci, to możliwość interakcyjnego dostępu do informacji o produktach o dowolnej porze dnia i z dowolnego miejsca. Natomiast korzyści dla producentów to poszerzenie zestawu narzędzi marketingowych, globalny zasięg, a także uzyskanie znacznie tańszego kanału marketingu i dystrybucji.

4. Reklama.
Reklama w sieci WWW może przybrać szereg postaci. Oto kilka najczęściej spotykanych:
4.1 Strony WWW - Informacje o działalności firmy.
Posiadający własny adres użytkownicy internetu mają wiele możliwości prezentowania informacji o swojej działalności. Umieszczają pod własnym adresem zestaw stron WWW, które w wyczerpujący sposób wyjaśniają zainteresowanym wiele aspektów funkcjonowania firmy. Po uzyskaniu połączenia każdy użytkownik internetu zapoznaje się z główną stroną WWW, zawierającą minimum niezbędnych informacji o instytucji ją firmującej oraz spis zawartości tematycznej kolejnych stron. Strony dotyczą przede wszystkim historii działalności instytucji, budowy jej struktur organizacyjnych, planów przyszłych działań, ogólnego omówienia produktów lub usług oferowanych przez firmę oraz w jaki sposób można prowadzić interaktywną wymianę informacji z firmą. Właściciel stron WWW może zwiększyć ich popularność, zamieszczając różnego rodzaju atrakcje np.: zdjęcia, rysunki, sekwencje filmowe lub dźwiękowe, gry, programy komputerowe itp., które odwiedzający może skopiować.

4.2 Serwisy informacyjne.
Innym sposobem reklamy niż banery jest sponsorowanie serwisów lub ich części. Serwisy w Internecie poświęcone są różnorodnej tematyce, przez co skupiają różnych czytelników. Utworzenie serwisu i jego późniejsze utrzymanie kosztuje i gdyby nie sponsorzy mogłyby nigdy nie powstać. Jest to metoda nieco bardziej delikatna niż ogłoszenia a im mocniej połączone są ze sobą reklamy i zawartość serwisu, tym łatwiej o skuteczny przekaz reklamowy.

4.3 Listy wysyłkowe (technika SPAM).
Jednym ze sposobów wykorzystania komercyjnego internetu jest wysyłka wiadomości pocztą elektroniczną (direct mail). Poczta elektroniczna ma tu sporą przewagę nad papierowymi przesyłkami - wymaga mniej pracy i mniejszych nakładów finansowych.
SPAM (popularna amerykańska mielonka śniadaniowa) jest to określenie na praktyki wysyłania pewnego tekstu, mającego najczęściej charakter reklamowy, do wszystkich (lub znacznej części) odbiorców grup dyskusyjnych. Praktyki te są, ze względu na techniczną łatwość realizacji, dość często stosowane przez reklamujące się firmy, spotykają się jednak z jednoznacznymi, ostrymi, negatywnymi reakcjami odbiorców. W odpowiedzi mogą oni wysyłać do nadawcy lub administratora serwera, z którego wiadomość została nadana, listy protestacyjne, czy też megabajty bezwartościowej informacji do nadawcy, powodując blokadę („zapchanie”) jego konta pocztowego.

4.4 Reklama na stronach WWW
Baner reklamowy - obrazek o różnych wymiarach, najczęściej około 468x60 pikseli, który jest z reguły połączony odnośnikiem z serwerem ogłoszeniodawcy. ,,Kliknięcie” na baner uruchamia prezentację reklamową. Najczęściej jest to po prostu połączenie się określonymi stronami WWW ogłoszeniodawcy. Głównym zadaniem banera jest przyciągnąć uwagę użytkownika internetu tak by zechciał obejrzeć prezentację ogłoszeniodawcy. banery reklamowe wprowadzone zostały do internetu w październiku 1994 roku. Dziś są obecne w tysiącach serwisów na całym świecie, w tym i w kilkudziesięciu polskich.

Portale oferują tekże banery rozwijane, które "rozwija się" po najechaniu na niego kursorem przez użytkownika. Z wielkości podstawowej zmienia się on na reklamę o znacznie większej powierzchni (dla banera z 468x60 na 468x180). Po przesunięciu kursora poza obszar banera, reklama "zwija się" do początkowej wielkości.

Skyscraper - element graficzny umieszczany na górze prawej kolumny strony. Kliknięcie w reklamę powoduje przeniesienie do reklamowanego serwisu. Ilość kontaktów użytkownika z reklamą oraz liczba kliknięć jest rejestrowana w statystykach. Statystyki dostępne są "on line" przez 24 godziny na dobę.

Boks reklamowy to obszar znajdujący się w prawej lub lewej części strony, zawierający tekst, odnośniki lub graficzny element reklamowy. Kliknięcie w reklamę powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.

Billboard reklamowy to graficzny element reklamowy umieszczany centralnie w górnej części strony. Kliknięcie w billboard powoduje automatyczne przejście do reklamowanego serwisu.

Scroller - Reklama w postaci przewijającego się paska na samym dole okna przeglądarki. Może zawierać określony tekst, elementy graficzne, animowane, a nawet interaktywne. Mimo ewentualnego przewijania strony pasek reklamowy pozostaje na swoim miejscu.

Pop-under - graficzny element reklamowy "wyskakujący" w osobnym oknie przeglądarki internetowej po wejściu użytkownika na dany serwis lub stronę. Kontakt z reklamą następuje po zamknięciu lub zminimalizowaniu okna przeglądarki internetowej.

Brandmark to graficzny element reklamowy ozdobny do pop-up'a, jednak nie ograniczony oknem standardowej przeglądarki. Może przybierać dowolne kształty w ramach założonej powierzchni. Musi także posiadać znak x, zamykający reklamę.

Toplayer to animacja w formacie Flash wykorzystująca ruchome elementy graficzne w dowolnych konfiguracjach oraz efekty dźwiękowe. Czas emisji poszczególnych części reklamy jak i częstotliwość wyświetleń dla pojedynczego użytkownika ustalone są indywidualnie na potrzeby danej kampanii.

Mediabreak to kilkusekundowa, pełnoekranowa animacja w formacie Flash, wykorzystująca także efekty dźwiękowe. Reklama ukazuje się zaraz po załadowaniu strony lub jeszcze przed jej wyświetleniem.
Logo w tle – tło strony składa się z wielu logo firmy.

4. Dziesięć powodów dlaczego warto znaleźć się w Internecie.
1. Marketing w Internecie - integralny element promocji firmy.
Umiejscowienie firmy w Internecie może stanowić doskonałe dopełnienie kampanii reklamowej firmy. W roku 1997, na świecie, 75% dyrektorów marketingu już zaplanowało włączenie internetu do swych działań marketingowych w ciągu najbliższego roku.
2. Stworzenie nowoczesnego wizerunku firmy.
internet to najnowsza technologia; firma może udowodnić, że potrafi wykorzystać jej możliwości marketingowe.
3. Przyciągnięcie uwagi innych mediów.
internet jest tematem numer 1. Prezentacja firmy w sieci może z łatwością przyciągnąć uwagę prasy i telewizji.
4. Ogromny i rozwijający się rynek.
Elektroniczna reklama ma szansę dotrzeć do ponad 50 mln potencjalnych klientów, którzy tworzą bardzo wartościową, docelową grupę konsumentów.
Zasięg reklamy w sieci jest nieporównywalny z żadnym innym medium (kraj, Europa, świat - wszystko za tę samą cenę)
5. Ciągły kontakt z klientami.
internet daje jedyną w swoim rodzaju możliwość dwukierunkowej komunikacji. Prezentacja może być tak zaprojektowana, aby prowokować odbiorców do komentowania działań firmy i jakości jej produktów. Otrzymane za pośrednictwem internetu informacje mogą być w każdej chwili zapisane na nośniku magnetycznym lub wydrukowane przez każdego kto uzyska do nich dostęp (które medium daje możliwości kolportażu na koszt klienta ?)
6. Najszybciej rozwijające się medium.
Wszystko wskazuje na to, że już w niedalekiej przyszłości internet stanie się równie popularny, jak telewizja. Tylko teraz firmy mają niepowtarzalną okazję, aby zostać liderem nowego medium.
7. Zamówienia on-line.
Klient ma możliwość składania elektronicznych zamówień, które dotrą do firmy w ciągu kilku minut z drugiego końca świata.
8. Zawsze aktualne informacje.
W przeciwieństwie do tradycyjnej broszury, użycie internetu pozwala na bieżące uaktualnianie cennika i innych informacji o firmie.
9. Wpływ multimediów.
Dźwięk i obraz wywiera na odbiorcy znacznie większe wrażenie niż drukowane materiały promocyjne.
10.Niskie koszty.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut