profil

Jaki wpływ na środowisko naturalne ma stosowanie substancji zmniejszających napięcie powierzchniowe wody

poleca 85% 744 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Substancje zmniejszające napięcie powierzchniowe wody to tzw. detergenty. Środki piorące i oczyszczające do których zaliczamy mydła oraz syntetyczne detergenty, należą do związków powierzchniowo czynnych. Ich wodne roztwory mają zdolność usuwania brudu. Jest to wynikiem zmniejszania napięcia powierzchniowego wody (zjawisko występujące na swobodniej powierzchni cieczy, przejawiające się tym, że zachowuje się ona jak napięta, sprężysta błona, wynika z działania niezrównoważonych na powierzchni sił przyciągania między cząsteczkami, z np. jest związany m.in. kulisty kształt kropel,powstanie mennisku, piany). To właśnie siły napięcia powierzchniowego nie pozwalają wodzie samej w sobie być efektywnym środkiem czyszczącym. Detergenty są środkami czyszczącymi, szeroko używanymi zarówno w gospodarstwie domowym jak i w przemyśle. Odporność związków powierzchniowo czynnych na biochemiczną degradację jest jedną z przyczyn zanieczyszczenia rzek i zbiorników wodnych tymi związkami. Nie są one zawsze szkodliwe dla zdrowia, czasami jednak mogą wywołać stany zapalne skóry. Będąc środkami ułatwiającymi rozpuszczanie są pośrednio szkodliwe gdyż powodują rozpuszczenie w wodzie używanej do picia substancji trudno lub zupełnie nie rozpuszczalnych, toksycznych lub rakotwórczych. Detergenty dostające się do wnętrz roślin zakłucają procesy fotosyntezy, dlatego należy je stosować w ograniczonych ilościach. Wody zawierające je,nie należy wlewać bezpośr4ednio do zbiorników naturalnych. Długotrwałe oddziaływanie roztworu soli spowodowane posypywaniem ulic solą w zimie lub przedawkowanie nawozów mineralnych prowadzi do uszkodzenia komórek roślin. Używanie dużych ilości może prowadziś do znacznego skażenia środowiska, powinno używać się je z umiarem.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta