profil

Szlachta polska XVII wieku patrioci czy zdrajcy? - rozprawka

poleca 85% 390 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie Chmielnickiego

Patriota – ten kto kocha swoją ojczyznę i swój naród, kto jest dbały o dobro ojczyzny. Jest to wyjaśnienie ze słownika Języka Polskiego odwzorowujące znaczenie tego słowa. Pozostaje tylko pytanie czy patriota to odpowiednie słowo opisujące szlachtę polską z XVII wieku? Uważam, że w większości szlachta Polski postępowała bardziej jako zdrajcy niż patrioci.

Jako pierwszy przykład zdradzieckiego zachowania podam powstanie kozackie z 1648 roku, przywódcą powstania był Bohdan Chmielnicki, ukraiński szlachcic. Chmielnicki zdradził Polskę z chęci zemsty na magnaterii, gdyż doświadczył z jej strony krzywd. Powstanie zakończyło się w 1654 roku ugodą w Perejasławiu z Rosją. Powstaniec kierując się chęciom zemsty pogrążył Rzeczypospolitą w konflikt z Rosją, zdradził kraj w pełnym tego słowa znaczeniu.

Drugim przykładem takiego zachowania jest wydarzenie z 1655 roku kiedy to po napaści Szwecji pospolite ruszenie kapitulowało chociaż liczebnie prawie dorównywała wojskom nieprzyjaciela. (Bogusław Radziwiłł i jego kuzyn Janusz R. uznali protekcje króla Szwecji Karola X Gustawa nad Polską). Po za tym Janusz Radziwiłł przekupił posła, który jako pierwszy za pośrednictwem liberum veto zerwał sejm.
Trzecim przykładem jest chociażby elekcja, to szlachta wybierała króla. Takiego który by im odpowiadał i proponował im odpowiadające im przywileje, które natomiast krzywdziły państwo, najbardziej chłopów i mieszczan. Przywileje szlacheckie zawiązywały coraz większą pętle na państwie ograniczały niezależność króla w państwie, a zależność króla od magnaterii. Musiał on wydawać coraz to nowe prawa magnatom by pozyskać pieniądze na finansowanie np. wojska, rozpowszechniła się korupcja. Za sprawą pieniędzy można było kupić np. jakieś prawo czy ustawę w sejmie.

Szlachta polska XVII swoim zachowaniem i czynami pokazała w jak prosty sposób można zdradzić.
W Polsce już w XVII wieku można było dostrzec korupcję. Szlachta wraz z magnaterią uchwalając i przyjmując prawa, zrywając sejmy nie przejmowały się sytuacją mieszczanami i chłopów, zależało im tylko na swoich majątkach. Ważniejsze dla nich były pieniądze niż dobro państwa. Szlachta zdradzała króla z różnych powodów najczęstszymi były oczywiście pieniądze korupcyjne propozycje nie pochodziły jedynie od władców innych państw, ale co najgorsze od samych Polaków, oni sami przyczyniali się do osłabienia i niszczenia Rzeczypospolitej.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty