profil

Liberalizm, konserwatyzm, społeczna nauka kościoła - szkic.

poleca 85% 794 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Liberalizm (XVIII w, odwołuje się do racjonalistów XVII w, J Locke’a i J. S.Milla); skrajny indywidualizm, wolność jednostki, zbiorowość też może być jednostką, (ale nie lubią kolektywizmu), jednostka sama realizuje swoje potrzeby, prawo musi chronić granice jednostki, równe prawo do wolności, poparcie cenzusu majątkowego (wybory), ochrona przyrodzonych niezmiennych i nienaruszalnych praw człowieka, wolność osobista wolność wyrażania myśli wolność rozporządzania posiadanymi dobrami, Państwo stróżem wolności, ograniczenie funkcji Państwa, konieczność podziału władzy.

Konserwatyzm (reakcja na wielka rewolucje 1789); przekonanie o wartości tradycyjnych rozwiązań (Edmund Burke), jeden nadrzędny porządek społeczny, problemy społeczne wynikają z moralności, wątpliwość, co do ludzkiej dobrej woli – człowieka trzeba pilnować, niewiele rozwiązań społecznych, nie lubią postępu (wola ewolucje), rewolucja jest złem sama w sobie, nie wierzą w egalitaryzm (ludzie są równi wobec Boga, ale nie wobec siebie), nie znoszą uniformizacji (ujednolicenia), hierarchia społeczna jest naturalna (paternalizm), istotna rola elit społecznych., każdy powinien być wolny w swoim zakresie

Społeczna nauka kościoła; obowiązek przyczynienia się do ładu społecznego (ludzie są odpowiedzialni za własna rzeczywistość – personalizm), położenie nacisku na godność osoby ludzkiej (z racji bycia człowiekiem, czyli dzieckiem Boga), sprawiedliwość nie znaczy równość (potępienie egalitaryzmu), nacisk na społeczną funkcje państwa, zasada godna praca – godna płaca, nienaruszalność wolności własności etc, popieranie rodzinnej pracy, praca powołaniem człowieka (ale nikogo nie można karać pracą), możliwość samorealizacji związana jest zgodnością człowieka, rodzina podstawowa jednostka, ustrój demokratyczny najkorzystniejszy dla człowieka, odrzucenie rewolucji (ale zmiany są akceptowane), ludzie są powołani do pokoju (pokój zaczyna się w nas samych), odróżnienie osób od ich czynów i poglądów.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta