profil

Pierwotne rolnictwo na ziemiach polskich.

poleca 83% 692 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I okres-mieszkańcy naszych ziem utrzymywali się ze zbieractwa i łowiectwa.
kopaniecki kultury rolnej).Pracą na roli zajmowały się głównie kobiety.

Taki stan utrzymywał się do ok. XVII w p.n.e.W tym czasie udomowiono niektóre zwierzęta np.bydło .Do pracy na roli zaprzęgnięto krowy co spowodowało,że uprawa stała się lepsza i wydajniejsza.Rolę narzędzia ornego spełniał początkowo kij a potem radło.Na czoło wspólnoty rodowej wysunął się mężczyzna.

Epoka kamienna –do końca XVI w p.n.e.

Epoka brązu(tj.stopu miedzi i cyny),.pojawienie się doskonalszych narzędzi-doV pne

Epoka żelaza- wyodrębniają się zajęcia rzemieślnicze(garncarstwo i tkactwo) Stałe,powolne doskonalenie się sił wytwórczych oraz pierwszy krok do specjalizacji zawodowej.Podstawową jednostka życia społecznego stał się ród.Kilka rodów składało się na plemię.Naczelnicy(starsi z rodów i plemion)zaczęli zapewniać sobie pozycję uprzywilejowaną.Początkowo owoce i narzędzia pracy były wlasnością całego rodu(lub plamienia).Następnie nastapił rozpad wspólnoty,wzrosła wydajność pracy,to wszystko i postęp spowodowało powstanie własności prywatnej i przejście do życia osiadłego.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta