profil

Kazimierz Wileki i jego państwo - uzasadnienie przydomku.

poleca 83% 1024 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku w miasteczku Kowal na Kujawach. Otrzymał bardzo surowe wychowanie od pobożnej matki, ojciec zaś od najmłodszych lat wprowadzał go w sztukę rządzenia.
Ten ostatni król polski z rodu Piastów władzę sprawował w latach 1333-1370.
Okres panowania Kazimierza Wielkiego budzi podziw.
W chwili objęcia przez niego władzy Polska zajmowała drugorzędną pozycję międzynarodową. Za jego panowania stopniowo przekształciła się w silny organizm polityczny. Terytorium państwa wzrosło ponad dwa razy, a ludność trzykrotnie. Do Polski przyłączono Ruś Halicką i Włodzimirską, Podole, częściowo Mazowsze, Wałcz, Czaplinek.
Nie udało się odzyskać Śląska i Pomorza Gdańskiego. Rezygnację z tych terytoriów, podobnie jak ekspansję w kierunku Rusi - krytycy rządów Kazimierza Wielkiego oceniają jako poważny błąd polityczny. Kazimierz Wielki był zręcznym politykiem. Układy z Luksemburgami czy Krzyżakami są przykładem realizmu politycznego. Nic w nich nie stracił, a zyskał czas i siły na późniejsze działanie. "Królik krakowski" z początków panowania wyrósł na arbitra sporów międzynarodowych, partnera cesarza, cenionego sprzymierzeńca. Kazimierz Wielki był zapobiegliwym gospodarzem i budowniczym. Skarb był pełen, wzrosła liczba miast, wsi i zamków, rozwijał się handel, zreformował skarb, scentralizował administrację i skodyfikował prawo (statuty: wiślicki i piotrkowski); założył w 1364 roku uniwersytet w Krakowie, zorganizował armię. Kazimierz budował nową Polskę i nowe społeczeństwo, wzmógł dobrobyt w kraju ("zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną"). Był energicznym władcą i dobrym organizatorem.
Ostatni z dynastii Piastów zmarł w Krakowie na zapalenie płuc 5 listopada 1370 roku. Kazimierz Wielki został pochowany w Katedrze Krakowskiej.

Uważam, że Kazimierz Wielki wiele dobrego zrobił dla kraju i był jednym z najwspanialszych i najmądrzejszych władców, jacy pojawili się w naszej długiej i barwnej historii, dlatego też najbardziej zasłużył na przydomek "wielki".

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta