profil

Phrasal verbs & idioms (prawie 300 wyrażeń!!!)

poleca 87% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

A change of heart – zmiana opini, odczuć
a/sb’s way of life – styl życia
Add (sth) up – zsumować
All In all – reasumując
As a matter of fact… - szczerze mówiąc
as far as sth goes – do pewnego stopnia
At (long) last – w końcu, nareszcie
At random – losowo, przypadkowo
Back sb/sth up – wspierać kogoś/coś
Base sth on sth – oprzeć (np. film) na (np. powieści)
Be a/the picture of health – byś okazem zdrowia
Be beyond sb – być poza zasięgiem czyjegoś rozumowania
Be dying to do sth – nie móc się doczekać by coś zrobić
Be in control (of sth) – trzymać kontrolę
Be In tune (with sb/sth) – zgadzać się
Be no contest – nie ma porównania
Be no goud (doing sth) – bez sensu
Be snowed under (with sth) – nie móc się wyrobić
Be/get too big for your boots – przeceniać się
Bear sth in mind – zachować coś w pamięci
Blow up – wylecieć powietrze
Boil over – wygotować się
book sb in/into sth – zarezerwować komuś pokój gdzieś
Break (sth) off – odkroić, oderwać, odłamać
Break down – załamać się(o systemie, rozmowach)
Break down – zepsuć się
Break in – włamać się
Break out (of sth) – uciec (skąś)
Break sth off – zerwać (np. zaręczyny)
Break sth up – przerwać
Break up – rozbić się
Break up – skończyć się (np. o spotkaniu)
Break up (with sb) – zerwać z kimś
Bring sb round – ocucić kogoś
Bring sb up – wychowywać
Bring sb up – wychowywać kogoś
Bring sth back – przywracać (wspomnienia)
Bring sth back (for sb) – zwrócić coś (komuś)
Bring sth in – wprowadzić (np. prawo)
Bring sth off – bring off the victory – odnieść sensacyjne zwycięstwo
Bring sth out – wypuszczać (np. produkt)
Bring sth to life (for sb) – uatrakcyjnić coś (komuś)
Bring sth up – przedstawić
Build sth up – rozwijać(np. biznes)
Build sth up – wznieść
butt In (on sb/sth) – wtrącić się
Carry on (with sth/doing sth) - kontynuować
Carry on (with sth/doing sth) – kontynuować
Carry out sth – przeprowadzić
Carry out sth – przeprowadzić (np. testy)
Change your/sb’s mind – zmieniać zdanie
Chase sb off – przegonić
Clear (sth) up – posprzątać
Clear the air – złagodzić sytuację
Clear up sth – przejaśnić się (o pogodzie)
Cloud over – (o niebie) zachmurzyć się
clown around – błaznować
Come on! – pospiesz się!
Come to sth – dochodzi do
Come to terms with sth – pogodzić się z czymś
Come up with sth – odkryć
come up with sth – wynaleźć
come your way – przytrafić się
Cut down – ograniczyć (coś)
Deal with sb – dogadać się
Die out – zaniknąć, wygasnąć (o procederze)
Draw sb into sth – włączyć, wkręcić kogoś
Dress up – wystroić się
Drop in (on sb) – wpaść (do kogoś)
Drop out (of sth) – zrezygnować (z czegoś)
End up – skończyć (np. jako ktoś)
Face up to sth – (pogodzić się z czymś)
Fall back on sb/sth – znaleźć w kimś/czymś oparcie
Fall behind – nie zmieścić się w czasie
Fall down/over – upaść, przewrócić się
fall in love with sb) – zakochać się
Fall over – upaść
find (sth) out – dowiedzieć się
Find (sth) out – odkryć
Find sb out – dowiedzieć się o kimś złej prawdy
finish sb/sth off – wykończyć kogoś
Fit sb/sth In – znaleźć czas na zrobienie czegoś
For a start - po pierwsze
Get ahead – awansować
Get ahead (of sb) – wybić się(ponad kogoś)
Get away (from sth) – uciec (skąś)
Get away with sth/doing sth – uniknąć odpowiedzialności za coś
Get back – powrócić
Get back to – powrócić
Get behind – nie zmieścić się w czasie
Get by (on/in/with sth) – utrzymać się (z czegoś)
Get cracking – zabrać się do czegoś
Get down to sth/doing sth – zabrać się do czegoś
Get in touch (with sb) – skontaktować się z kimś
Get into trouble – wpakować się w kłopoty
Get off (sth) – zejść (z rowera, konia)
Get on – odnieść sukces
Get on with sb – przyjaźnić się z kimś
Get out of sth/of doing sth – wykręcać się od czegoś
Get over sth – dojść do siebie po czymś
Get rid of sb/sth – pozbyć się kogoś/czegoś
Get round sb – namówić kogoś
Gile sb a hard time – utrudniać życie
give sth away – rozdawać
Give sth up – przestać
Give sth/sb away – wyznać
Give up sth/ give up doing sth – przestać coś robić
Give yourself up (to sb) – oddać się w czyjeś ręce
Go back (to sth) – wrócić
Go for sb/sth – wybrać
Go off – zepsuć się (o jedzeniu)
Go off sb/sth – przestać lubić
Go on (about sb/sth) – gadać bez przerwy
Go on doing sth – kontynuować
Go out (with sb) – spotykać się z kimś (regularnie)
go the whole way – iśc na całość
Go wrong – napotykać problemy
Going strong – dobrze się trzymać
Hand sb/sth over (to sb) – przekazać
Hang around – przesiadywać bezczynnie
Hang out – przesiadywać
Have a part (In sth) – brać udział
have come a long way – zrobić duże postępy
help (sb) out – wspomóc
Hold hands (with sb) – trzymać się za ręce
Hold on – poczekać
Identify with sb/sth – identyfikować się
Improve on/upon sth – poprawić (wynik)
In a way – po części
in excess of – ponad
In my mind’s eye – w (moich) myślach
In print – w druku
In spite of (sth/doing sth) – pomimo
In the end – w końcu
In time (for sth/to do sth) – na czas (lub przed czasem)
In touch (with sb) – być w kontakcie
It’s no use (doing sth) – nie ma sensu (robić coś)
Join in (sth/doing sth) – przyłączyć się
Keep on (doing sth) – robić coś ciągle
Keep sb on – zatrzymać kogoś (np. pracownika)
Key sth In – wpisać
kick yourself – powiesić się (w przenośni) I could kick myself for arriving late AT the interview
kit sb out (in sth) – wyposażyć kogoś
knack for doing sth – zdolność do czegoś
Launch into sth – zabrać się do czegoś
Lay sth down – wyłożyć (np. reguły)
Leave sb/sth out (of sth) – odrzucić, odsunąć kogoś
Leave sth behind – zostawić
Live up to sth – live up to expectations – spełniać oczekiwania
Loads of (sth) – mnóstwo
Log on – załogować się
Look back – odwrócić się
Look back (on sth) – wspominać (coś)
Look forward to sth/doing sth – czekać na coś z utęsknieniem
Look into sth – dochodzić czegoś
Look into sth – przyglądać się uważnie, studiować
Look on the bright side (of sth) – patrzeć na dobre strony (czegoś)
Look sth up – szukać (informacji w źródłach)
look through sth – przejrzeć (np. papiery)
Lose your temper – stracić panowanie nad sobą
lose your touch – stracić wprawę
make a habit of doing sth – przyzwyczajać się do czegoś
Make a/some difference – odmieniać
make for sb/sth – iść w kierunku czegoś
Make for sth - zmierzać (w kierunku czegoś)
make fun of sb/sth – naśmiewać się
Make out – dostrzegać z trudnością
Make sense (to do sth) – mieć sens
Make sth out – zrozumieć
Make up your mind – zdecydować
Make your way (to/towards sth) – skierować się
Make your/a mark (on sth) – zostawić ślad po sobie
Meet with sth (e.g. sucess,failure,disaster) – odnieść sukces,…
Move heaven and earth – zrobić wszystko co możliwe
move on – zacząć robić coś nowego
Never mind! – nieważne!
no matter who,what,where etc. – nieważne kto,…
Not on your life! – nigdy w życiu!
Not to worry! – nie ma się czym przejmować!
not worth the effort – niewarty wysiłku
not)…In the least – wcale
Nowhere near (as many/much as) – o wiele mniej
On behalf of sb – w imieniu (czyimś)
On board – na pokładzie
On the contrary – wręcz przeciwnie
On the one hand…; on the other (hand)
On time – punktualnie na czas
On/off duty – na służbie
opt out (of sth) – wstrzymać się (od czegoś)
Out of touch (with sb) – nie mieć z kimś kontaktu
Pay a/the price (for sth/for doing sth) – płacić za coś wysoką cenę
Pick sb up – odebrać kogoś np z dworca)
pick sth up – odebrać
Pick up – odbierać (np. sygnał)
Pile up – narastać, nawarstwiać się
Play a part (in sth) – brać udział
Play on sth – grać na (np. uczuciach, lękach)
Poor thing! – biedak!
Pull over – zjechać na pobocze
Put off doing sth – opóźnić, przełożyć
Put out (to…/from…) – wypływać na morze
Put sb off (sb/sth/doing sth) – rozpraszać kogoś
Put sb off (sb/sth/doing sth) – zniechęcić
Put sb/sth through to – połaczyć kogoś z kimś (przez tel)
Put sb/sth to the test – poddać kogoś/coś testowi
Put sth away – odłożyć na miejsce
Put sth forward – zaproponować, zasugerować
Put sth off – przełożyć (czynność)
Put sth off/ put off doing sth – przełożyć coś (na później)
Put sth out – zgasić
Put sth up – zwiększyć, podnieść (np. ceny)
Put up with sb/sth – znosić, wytrzymywać z kimś/czymś
raise the tone – podnieść prestiż
Result in sth – mieć rezultat w postaci
Ring (sb) back – oddzwonić (do kogoś)
Round sb/sth up – zebrać (np. ludzi)
Run into sb – napotkać kogoś
Run into sth (e.g. fog, rain) – trafić na złą pogodę (mgłę,deszcz)
Run out (of sth) – wyczerpać zapas czegoś
Run sb/sth over – przejechać (kogoś/coś)
Rush by (sb/sth) – popędzić (kogoś/coś)
Send off (for sth) – zamówić coś listownie
Send sb off – ( sportowcu) odesłać kogoś na łąwkę
Send sth in – wysłać (np. dokumenty)
Send sth off – wysłać
Send sth out – wysyłać (np. sygnał)
Set (sth) up – założyć
Set foot (in/on sth) – postawić stopę (gdzieś/na czymś)
Set off – wyruszyć
Set out – wyjechać
Set sth off – spowodować, wywołać
Set sth up – założyć (np. firmę)
Set the scene (for sth) – dawać pretekst do czegoś
Setting the scene (for sth) – wprowadzenie
Settle down – osiedlić się, osiąść na miejscu, urządzić się
Settle down to sth – zasiąść (np. do pracy)
Shake your head– wskazać głową na “nie”
sign up – podpisać
Slip through the net – wydostać się spod kontroli
Slow down – zwolnić
snap decision – nagła decyzja
Sort of – raczej
Sort sth out – rozwiązać (problem)
split up (with sb) – rozstać się, zerwać
Stand for sth – oznaczać (coś)
Stand out – wyróżniać się
stand up for sb/sth – popierać, przystawać na czymś
Stand up to sth – stawić czoło
start off – zacząć od czegoś
Street cred – moda uliczna
stroke of luck – łut szczęscia
Sum sth up – podsumować
Take (sth) off – wziąć (np. tydzień) wolnego
Take (sth) over – przejąć kontrolę
Take after sb – opiekować się
Take it out on sb – wyżywać się na kimś
Take off – (o pomyśle, produkcie) odnieść sukces
Take off – (o samolocie) odlatywać
Take off – odnieść sukces
Take off – wyruszyć
Take part (in sth) – brać udział
Take sb by surprise – zaskoczyć kogoś
Take sb on – zacząć zatrudniać (kogoś)
Take sb’s word for it – uwierzyć komuś od razu
Take shape – zaczyna nabierać realnych kształtów(np.o planach)
Take sth back – cofnąć (np. słowa)
Take sth back – zwrócić coś
take sth for granted – uznać coś za prawdziwe
Take sth in – zrozumieć
Take sth off – zdjąć (ubranie)
Take sth on – zgodzić się przyjąć (np. dodatkową pracę)
Take sth over – przejąć kontrolę, odpowiedzialność
Take sth too far – zaprowadzić sprawy za daleko
Take sth up – zacząć się czymś zajmować, coś robić
Take the advantafe of sb/sth – skorzystać z okazji (np. niskich cen)
Take the trouble to do sth – wysilić się żeby coś zrobić
Take to sb/sth – polubić
take your (own) life – odebrać sobie życie
Things that go bump In the night – zjawiska nadprzyrodzone
Too bad! – Trudno!
Track sb/sth down – odnaleźć
Trail off – (o głosie) zanikać, sciszać
Try sth on – przymierzyć
Tuck sb up – otulić
Turn (sb/sth) into sth – zmenić, przeobrazić
Turn out to be sth – okazało się być
Turn sb/sth down – odrzucić
Turn sth off – wyłaczyć
Turn up – pojawić się
turn your back on sb/sth – zrezygnować, odwrócić się od kogoś/czegoś
Warn sb of – ostrzec kogoś
Welcome the opportunity – być otwartym na coś
Well done! – dobra robota
What a pitty – jaka szkoda!
What a same – jaki wstyd!
Wipe sth out- zmieść z powierzchni
With flying colours – znakomicie, bardzo dobrze
With regard (to sb/sth) – odnośnie
Within earshot – w zasięgu słuchu
Without (a) doubt – bez wątpliwości
Work sth out – obliczyć
Work sth out – rozpracować
Work sth out – rozpracować coś, znaleźć odpowiedź
Yours faithfully – (na koncu formalnych listów gdy nie zwracasz się do nikogo konkretnego)
Yours sincerely – (na koncu listu formalnego gdy zwracasz się do kogoś po nazwisku)

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 12 minuty

Ciekawostki ze świata