profil

slowka 2

drukuj
poleca 86% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

side street – boczna ulica Opposite – na przeciw Annoncled – oznajmić

ring road – obwodnica Next – następny Suggest – proponować

town hall – ratusz Next to – obok Interwiev – wywiad, rozmowa

local council – urząd miejski Between – między Crowd – tłum

square – plac, skwer At the end – na końcu Pour – lać

market – rynek In the midlle of – w środku Advertisment – ogłoszenie

multi-storey – wielopiętrowy On - na Disappeared – zniknąć

stadium – stadion Point toat – wskazać na Statue – pomnik

railway station – dworzec kolejowy In - w Gentle - delikatny

foot-path – kładka Walk past - obok Give a ring – zadzwonić

bridge – most On the North sine – na północy Worm – robak

traffic- ruch uliczny Go straight – iść prosto Wing – skrzydło

Return – wrócić Prime Minister – premier Unemployment – bezrobocie

To be executed – być zgładzonym Traffic lights – światła uliczne

Newspaper – gazeta Look after – opiekować się

Grumble – narzekać , gderać Enjoye – zadowolony

Demonstrate – demonstrować Seller – sprzedawać

Departament story – dom towarowy

A lot of ... dużo ( w zd. Ozn.)

Many... books, tourist dużo (rz. Policz. W zd. Pyt i przecz.)

Much sugar unemployment dużo ( rz. Niepol. W zd. Pyt i przecz)


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy