profil

Zastosowanie rysunku technicznego w życiu codziennym.

drukuj
poleca 83% 735 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Spis Treści

1. Streszczenie projektu
2. Wstęp
3. Ogólna charakterystyka projektu
4. Źródła informacji
5. Obserwacje, doświadczenia:
· Rysunek techniczny w motoryzacji
· Rysunek techniczny w budowie maszyn
· Rysunek techniczny w elektronice i elektryce
· Rysunek techniczny w meblarstwie
· Rysunek techniczny w architekturze
· Rysunek techniczny w innych działach techniki
6. Wnioski
7. Bibliografia
8. Załączniki

1. Streszczenie projektu

Rysunek techniczny ma bardzo szerokie zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia. Najważniejsze dziedziny życia, w których rysunek techniczny znalazł zastosowanie to architektura, w której odgrywa bardzo ważną rolę jako plan budowy budynków, a także projekt wystroju wnętrz. Równie ważną rolę rysunek odgrywa w elektronice i elektryce. Znajduje zastosowanie jako zapis danego podzespołu w schemacie danego urządzenia. Kolejnym ważnym zastosowaniem rysunku technicznego jest plan budowy maszyn. Dzięki rysunkowi technicznemu wiele maszyn powstaje bez większych kłopotów. Stanowi on instrukcję dla ludzi do szybkiego i bezproblemowego złożenia maszyn. Następną dziedziną w jakiej rysunek odgrywa ważną rolę to motoryzacja. Rysunek techniczny w motoryzacji potrzebny jest do projektowania nowych samochodów, silników i innych części potrzebnych do poprawnej pracy pojazdów motorowych. Plany (rysunek techniczny) samochodów i innych pojazdów pozwalają na szybką i dokładną naprawę. Ostatnie ważniejsze zastosowanie rysunku technicznego to meblarstwo. Używa się go do szybkiego i poprawnego złożenia mebli. Wyżej wymienione zastosowania są dla nas najważniejsze, natomiast rysunek techniczny wykorzystywany jest także w wielu innych dziedzinach życia.

2. Wstęp
Rysunek techniczny jest już od dawna znany i stosowany w wielu dziedzinach życia, możemy uznać, że jest niezbędny w naszym życiu. Niestety nie można nic ciekawego i nowego odkryć w rysunku technicznym. Znalazł on zastosowanie tam gdzie jest niezbędny. W dalszej części projektu przedstawimy te dziedziny gdzie jest bardzo przydatny.


3. Ogólna charakterystyka projektu

Wybraliśmy ten temat, ponieważ nie mieliśmy pola manewru, co do wyboru tematu.

Po zakończeniu naszej pracy oczekujemy, że przybliżymy całej klasie zastosowanie rysunku technicznego.

Tematy, które chcielibyśmy opracować:
Rysunek techniczny w motoryzacji
Rysunek techniczny w budowie maszyn
Rysunek techniczny w elektronice i elektryce
Rysunek techniczny w meblarstwie
Rysunek techniczny w architekturze
Rysunek techniczny w innych działach techniki

Termin oddania pracy 02. 02. 2004 r.

4. Źródła informacji
Niestety w tym dziale nie udało nam się zamieścić żadnych informacji, jakie byśmy uzyskali od fachowców w danej dziedzinie a także nie udało nam się przeprowadzić wywiadu z nauczycielem zajmującym się daną dziedziną.

5. Obserwacje, doświadczenia
Na początek, może, co to jest rysunek techniczny:
Rysunek techniczny, metoda odwzorowania obiektu technicznego, np. budynku, maszyny, elementu konstrukcyjnego, na płaszczyźnie rysunku. Rysunek techniczny przedstawia przedmiot w dwóch, trzech lub więcej rzutach wzajemnie prostopadłych, z uwzględnieniem przekrojów i kładów, tak, aby wszystkie jego detale zostały odwzorowane.

Rysunek techniczny w motoryzacji
Zastosowanie rysunku technicznego w motoryzacji jest ogromne, wykorzystywany jest on do wszelkiego opisu graficznego części danego auta, motocyklu jak również do projektu całego auta (i innych tego typu maszyn), aby pokazać jak to np. auto będzie wyglądać, jakie technologie będą wykorzystywane w nim, jak również jakie części trzeba wyprodukować, zamówić aby to auto stanęło przed fabryką. Taki rysunek przedstawia zazwyczaj dany samochód z kilku rzutów (przykład Zał. 1), następnie silnik oraz inne części maszyny.

Rysunek techniczny w budowie maszyn
Rysunek techniczny w budowie maszyn stosowany jest jako schemat budowy danej maszyny dzięki któremu można szybko i bezproblemowo składać, naprawiać i wymieniać części tej maszyny. Tutaj też rysunek techniczny wykorzystywany jest do opisu całego zbioru maszyn współpracujących ze sobą – czyli do opisu taśm produkcyjnych czy montażowych. Przykładem takiego opisu maszyny może być Zał. 2.

Rysunek techniczny w elektronice i elektryce

Rysunek techniczny w elektronice i elektryce znalazł szerokie zastosowanie, w szczególności w elektronice. Występuje pod nazwą ”schemat”, jednak tutaj występują osobne prawa, co do opisu graficznego. I tak tutaj specjalnymi znakami graficznymi opisuje się dany podzespół w schemacie danego urządzenia


Rezystor - inna jego nazwa to opornik. Można często spotkać takie właśnie dwa symbole graficzne tego elementu.

Potencjometr - ma bardzo podobny symbol do rezystora. Posiada trzecią dodatkową końcówkę (ze strzałką), jest to suwak, którego położenie wyznacza podział całkowitej rezystancji potencjometru.

Kondensator - przy symbolu kondensatora bardzo często jest umieszczana wartość dopuszczalnego napięcia pracy.

Kondensator spolaryzowany - to kondensator elektrolityczny lub tantalowy. Kondensator taki ma okładki oznaczone znakami + lub -. Nie można takiego kondensatora podłączać w układzie odwrotnie niż wskazuje jego polaryzacja tzn. plus do potencjału wyższego, a minus do niższego, jeśli podłączysz odwrotnie to kondensator ulegnie uszkodzeniu.

Kondensator zmienny - te kondensatory są stosowane najczęściej w obwodach częstotliwości radiowej np. dostrajając się do stacji w odbiorniku radiowym posługujesz się właśnie takim kondensatorem.

Cewka indukcyjna - jej symbol przypomina spiralę wykonaną z drutu i tak właśnie wygląda w swej najprostszej postaci - jest spiralą nawiniętą z drutu.

Transformator - jego symbole są różne w zależności od ilości uzwojeń i rodzaju rdzenia, jakie posiada, ale zawsze będą podobne do tych, które umieściłem obok.

Bezpiecznik - prawie każde urządzenie elektryczne posiada taki element zabezpieczający przed przepływem nadmiernego prądu, (np. na wskutek uszkodzenia).

Żarówka - to element, który nie wymaga komentarza.

Bateria (lub akumulator) - jest źródłem energii dla każdego przenośnego urządzenia elektrycznego, obok symbolu podaje się wartość napięcia, dłuższa kreska oznacza zacisk dodatni.

Masa - jest to punkt wspólny (zerowy) dla danego obwodu elektrycznego. Do tego punktu odnosi się wszystkie potencjały występujące w tym obwodzie. Często różnicuje się symbole masy w celu odróżnienia masy sygnałów cyfrowych, analogowych czy też masy napięcia zasilającego.

Zasilanie - takimi symbolami oznacza się punkty podłączenia napięcia zasilającego, oczywiście nie wyczerpują one wszystkich możliwości. Natomiast zawsze obok tych symboli będzie występowała etykieta identyfikująca dane zasilanie i często wartość tego napięcia.

Źródło napięcia - te symbole stosuje się najczęściej na schematach układów, które służą do analizy i wyjaśnienia jakiegoś teoretycznego zagadnienia.
Źródło prądu - komentarz jak wyżej.

Głośnik - kształt tego symbolu nawet przypomina rzeczywisty głośnik widziany z boku, jeśli słuchasz radia to słyszysz efekt pracy tego urządzenia. Głośnik dzięki swej konstrukcji przetwarza sygnał elektryczny na falę akustyczną.

Połączenia - na schematach ideowych oprócz symboli elementów jest mnóstwo pionowych i poziomych linii łączących umieszczone tam elementy. To są właśnie połączenia. Linie, które się tylko przecinają nie mają ze sobą żadnego połączenia w miejscu przecięcia, natomiast linie z zaznaczonym punktem w miejscu przecięcia (lub styku) są połączone ze sobą.

Magistrala - są to też połączenia tylko zupełnie inaczej rysowane. Nie rysuje się osobno każdego połączenia tylko dojścia do magistrali (gruba linia) każde dojście do magistrali dotyczące tego samego połączenia (sygnału) musi być identycznie opisane.

Przełącznik NOPB - jest to przełącznik chwilowy normalnie otwarty (normally open push-button), czyli inaczej mówiąc zostanie zamknięty po naciśnięciu, a z chwilą puszczenia otworzy się.

Przełącznik SPST - pojedynczy przełącznik jednopozycyjny, czyli wyłącznik (single-pole single-throw switch).

Przełącznik SPDT - pojedynczy przełącznik dwupozycyjny (single-pole double-throw switch).

Fotorezystor - jest to element, który zmienia swoją rezystancję pod wpływem padającego nań światła.

Fotodioda - ma zastosowanie jako detektor światła. Padające na nią promienie świetlne powodują generowanie i przepływ prądu fotoelektrycznego.

Fototranzystor - jest to element, który działa tak samo jak zwykły tranzystor z tą różnicą, że zwykły prąd bazy został zastąpiony prądem fotoelektrycznym wytwarzanym przez światło w złączu baza-kolektor.

Rezonator kwarcowy - jest to po prostu odpowiednio wycięty i wyszlifowany kawałek kwarcu, który dzięki swoim parametrom znalazł zastosowanie w układach generacyjnych jako element określający częstotliwość drgań.

Dioda - jej symbol przypomina swoim kształtem strzałkę, która wyznacza kierunek przepływu prądu, gdy dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia.

Dioda Zenera - jej normalnym stanem pracy jest polaryzacja w kierunku zaporowym, dzięki czemu uzyskuje się na niej tzw. napięcie zenera. Diody te wykorzystuje się jako np. najprostsze źródła napięć referencyjnych.

Dioda Schottky'ego - w przypadku, gdy chcemy włączyć diodę w układ z sygnałem o dużej częstotliwości to lepiej jest zastosować właśnie diodę Schottky'ego.

Dioda pojemnościowa - nazywana jest również waraktorem lub warikapem i ma zastosowanie w zakresie częstotliwości radiowych, a w szczególności w układach automatycznej regulacji częstotliwości. Może ona zastąpić kondensator o zmiennej pojemności. Pojemność ta zależy od wartości napięcia przyłożonego w kierunku zaporowym.

Dioda LED - inaczej dioda elektroluminescencyjna (LED - Light Emiting Diode) zachowuje się tak jak zwykła dioda, której napięcie przewodzenia wynosi od 1, 5V do 2, 5V, ale co najważniejsze świeci, gdy jest w stanie przewodzenia.

Mostek prostowniczy - jest to element czterokońcówkowy, który składa się z połączonych ze sobą czterech diod. Oczywiście taki element może być zastąpiony czterema pojedynczymi diodami. Mostek prostowniczy wykorzystuje się w układach zasilaczy gdzie ma za zadanie wyprostować prąd przemienny.

Tranzystor npn - jest elementem o trzech końcówkach i służy do wzmacniania lub przełączania sygnałów. Końcówka ze strzałką oznaczona literą E jest nazywana emiterem, środkowa B to baza, a górna C to kolektor. Strzałka przy emiterze wskazuje kierunek prądu.

Tranzystor pnp - to samo, co dla tranzystora npn tylko kierunek prądu emitera jest przeciwny.

Tranzystor JFET - jest tranzystorem polowym złączowym. Rozróżnia się dwa typy - z kanałem n (symbol ze strzałką skierowaną do wewnątrz) i z kanałem typu p (symbol ze strzałką skierowaną na zewnątrz). Oznaczenia poszczególnych końcówek D - dren, S - źródło, G - bramka.

Tranzystor MOSFET - jest również tranzystorem polowym jak JFET z tą różnicą, że jest to tranzystor z izolowaną bramką. Wśród tranzystorów MOSFET rozróżnia się tranzystory z kanałem wzbogacanym i z kanałem zubożanym. Oczywiście występuje również podział na kanał typu p i n. Nazwy końcówek są identyczne jak dla JFET

Wzmacniacz operacyjny - jest to najczęściej spotykany symbol wzmacniacza operacyjnego. Cechą szczególną symboli wzmacniaczy operacyjnych jest to, że wejścia są zawsze oznaczane znakami + (wejście nieodwracające) i - (wejście odwracające).

Transoptor - ten symbol należy potraktować jako przykład gdyż symboli transoptorów jest bardzo wiele w zależności od ich konstrukcji. Cechą wspólną wszystkich transoptorów jest to, że sprzężenie wejścia z wyjściem odbywa się na drodze optycznej, czyli jest zachowana pełna izolacja elektryczna.

Stabilizator - to jest również przykład jednego z wielu symboli przedstawiających stabilizatory w postaci układów scalonych. W tym przypadku jest to bardzo popularny stabilizator trój końcówkowy z możliwością ustawiania napięcia wyjściowego.

Bramki logiczne - jest ich oczywiście więcej, tu pokazałem jedynie przykłady. Zwykle w jednym układzie scalonym jest po cztery bramki dwuwejściowe. Bramki logiczne spełniają funkcje logiczne, które można rozszyfrować po ich nazwie. Od lewej są bramki AND, NAND, OR i NOR.

Układ cyfrowy - układów cyfrowych jest tak ogromna ilość, że nie ma sensu prezentować tutaj wszystkich symboli (byłoby to zresztą niemożliwe). Pokazałem jedynie skromny przykład w postaci licznika z serii TTL.

Myślę, że rysunek techniczny w postaci schematów elektronicznych jest dość specyficznym rysunkiem. Przedstawia on budowę urządzeń elektronicznych za pomocą specjalnych symboli graficznych oraz połączeń między nimi (przykład Zał. 3).

Zastosowanie w elektryce
W elektryce rysunek techniczny znalazł sobie zastosowanie jako schemat (budowę) instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych, blokach, wieżowcach itp.

Rysunek techniczny w meblarstwie
Rysunek techniczny w meblarstwie znalazł sobie zastosowanie jako przedstawienie graficzne projektów nowych mebli (przykład: Zał. 4) a także projekty zagospodarowania nowych pomieszczeń np. projekt nowej kuchni, jadalni, itp.

Rysunek techniczny w architekturze

Rysunek techniczny odgrywa bardzo ważną role w architekturze, można uznać, że architektura nie mogłaby istnieć bez rysunku technicznego. Na początku trzeba zacząć od wytłumaczenia, czym jest architektura.
Architektura, w znaczeniu potocznym umiejętność projektowania i budowania budynków mających poza zaletami użytkowymi i funkcjonalnymi także walory piękna. Obok malarstwa i rzeźby trzecia najważniejsza sztuka plastyczna, której niekiedy przyznawano rolę decydującą. Architektura była ściśle związana z przemianami społeczno-cywilizacyjnymi oraz stylem życia, w ślad, za którymi zmieniały się jej funkcje i język formalny, a także zakres, np. w starożytności zaliczano do architektury umiejętność budowy zegarów słonecznych, wodociągów i machin wojennych. Od Platona i Arystotelesa przez Witruwiusza, L. B. Albertiego, G. Vasariego, S. Serlia, A. Palladia, N. F. Blondela, J. Moniera i wielu innych wybitnych teoretyków powstało wiele definicji architektury, będących teoretycznym ujęciem przemian zachodzących w niej samej, a zarazem ją kształtujących.
W XIX i 1. poł. XX w. głoszono kolejno, że architektura to ornament dodany do budynku (J. Ruskin), że zaczyna się tam, gdzie kończy się funkcja (E. Luytens) bądź jest sztuką konstruowania (A. Perret), czy też, że architektura jest przemyślaną i precyzyjną grą brył i światła (Le Corbusier). Obecnie upowszechnił się pogląd B. Zeviego, że architektura jest sztuką kształtowania i porządkowania wszelkiej przestrzeni, (co wg E. J. Posenera odróżnia ją od innych sztuk) w celu zaspokojenia potrzeb życiowych człowieka. W tym rozumieniu architektura obejmuje także kształtowanie niewielkich terenów zieleni (architektura ogrodów) i komponowanie dużych obszarów (architektura krajobrazu), zaś granica między tak pojmowaną architekturą i urbanistyką, (która wyodrębniła się w XX w.) jest płynna.
W zależności od kryterium (np. funkcji, materiału, cech narodowych bądź lokalnych itp.) dzielimy architekturę m. in. na: miejską i wiejską, wojskową lub mieszkalną, świecką i sakralną, ceglaną, kamienną i drewnianą, pałacową, dworską czy mieszczańską, francuską, włoską itp. W obrębie architektury polskiej wyróżnia się np. śląską, krakowską, wielkopolską. W zależności od stylu wyróżniamy m. in. architekturę romańską, gotycką, renesansową, manierystyczną, barokową. Istnieje też tzw. mała architektura, projektującą detale architektoniczne i elementy dekoracyjne (fontanny, ogrodzenia itp.).
Ludzi zajmujących się taką działalnością nazywa się architektami. W swej pracy korzystają oni z wiedzy wielu innych dyscyplin, m. in. techniki, ekonomii, socjologii i innych. Wraz z rozwojem procesów technologicznych do architektury wprowadzane były na przestrzeni dziejów nowe materiały: żelazo, żelbet, aluminium, tworzywa sztuczne. W architekturze nowożytnej wyróżnić można cztery główne okresy: romanizm, gotyk, renesans oraz barok.
W architekturze rysunek techniczny stosowany jest do projektowania budynków, ogrodów i innych rzeczy. Jest on potrzebny do tego by na kartce papieru stworzyć wygląd przyszłej budowli. W projektowaniu budowli potrzebne jest także wymiarowanie, aby to, co mamy na arkuszu papieru (lub w komputerze (ostatnimi czasy architekci projektują w specjalnych programach komputerowych)) zgadzało się z tym, co będzie w rzeczywistości (np. , aby długość ściany na kartce odpowiadała długości ściany (powiększonej) w rzeczywistości (przykład: Zał. 5).
Rysunek techniczny w innych działach techniki:

Rysunek techniczny jest wykorzystywany w wielu innych dziedzinach życia np. : w taborze kolejowym. Potrzebny jest on do wyrysowania wagonów, lokomotyw, oraz urządzenia do napraw sieci kolejowej takich jak: drezyny, dźwigi kolejowe, urządzenia do kładzenia torów itp. Rysunek techniczny jest niezastąpiony, dzięki niemu można dokładnie zbudować wagony (i inne). Potrzebny jest on, aby wszystkie części wagonów (i innych) były dobrze dopasowane, zgrane, żeby wszystkie części można było złożyć w jedną całość (przykład: Zał. 6).
Rysunek jest wykorzystywany także w takiej dziedzinie jak reklama. Może się to wydać dziwne, ale w tej dziedzinie też się z niego korzysta. Służy on do projektowania słupów reklamowych. Dzięki niemy na kartce papieru można ustalić jego wygląd oraz jaką powierzchnię słupa mają zajmować reklamy (przykład: Zał. 7).

Rysunek techniczny jest stosowany także w systemach zabezpieczeń. Służy on np. do projektowania rygli na drzwi. Dzięki rysunkowi technicznemu można go odpowiednio wymierzyć oraz zamontować tak, aby nie przeszkadzał w otwieraniu i zamykaniu drzwi
(przykład: Zał. 8).
Rysunek techniczny wykorzystuje się nawet w budowli grzejników. Jest on potrzebny w zaprojektowaniu i wymiarowaniu grzejników (przykład: Zał. 9).

Mógłbym tak zapisać bardzo dużo kartek wymieniając dziedzin, w których rysunek techniczny znalazł zastosowanie, ponieważ rysunek techniczny ma zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach współczesnej ludzkości

7. Wnioski
Zastosowanie rysunku jest różnorakie, wykorzystywany jest on właściwie w każdej gałęzi przemysłu i techniki, a najbardziej do opisu graficznego: wszystkich projektów, budowy maszyn, taśm montażowych, wyników różnych pomiarów oraz planów budowy nowych domów, bloków, wieżowców. Rysunek techniczny jest praktyczny, uniwersalny-, ponieważ na całym świecie obowiązują takie same wytyczne, co do rysowania rysunku technicznego, przez co dany rysunek może być odczytany przez Araba jak i przez Europejczyka. Rysunek techniczny stał się niezbędnym narzędziem do opisu graficznego.
Większość ludzi wykorzystujących na co dzień rysunek techniczny nie wyobrażałoby sobie dzisiaj życia bez niego.


8. Bibliografia
1. Internet:
· http: www. elektronika. owg. pl
· http: www. elektronika. qs. pl
· http: murysz. republika. pl
· http: www. google. pl - różnego typu grafiki w dziale załączniki, dokładnych adresów nie pamiętamy
2. Wszystkie teksty (oprócz tabelki opisującej dany podzespół w schemacie elektronicznym) powstały w głowie, bądź z własnej wiedzy, bądź po przeczytaniu specjalistycznych stron WWW


9. Załączniki
Zał. 1 Rysunek techniczny samochodu Jeep. Przykład zastosowania rysunku technicznego w motoryzacji
Zał. 2 Przykład zastosowania rysunku technicznego w budownictwie maszyn. Rysunek ten przedstawia reduktor.
Zał. 3 Jest to schemat dotyczący zastosowania rysunku technicznego w elektronice. Przedstawia początek schematu budowy telewizora Unimor M448T.
Zał. 4 Rysunek techniczny kabiny natryskowej. Przykład zastosowania rysunku technicznego w meblarstwie.
Zał. 5 Przykład zastosowania rysunku technicznego w architekturze. Rysunek ten przedstawia plan parteru pewnego domu.
Zał. 6 Przykład zastosowania rysunku technicznego w taborze kolejowym.
Zał. 7 Przykład zastosowania rysunku technicznego przy projektowaniu słupów reklamowych
Zał. 8 Rysunek techniczny przedstawiający projekt rygli na drzwi oraz poniżej wykonanie.
Zał. 9 Przykład zastosowania rysunku technicznego w budowli grzejników

Jakub Łabich
Adam Doliński
Bartosz Rybka

Praca opracowana pod kierunkiem pana od techniki mgr Arkadiusza Kozuba

Cała praca wraz z rysunkami w załączniku.


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:12)

no zwała bo dzięki temu umieszczeniu tej pracy na tym serwerze (to była praca moja i mainych koleguf) wynikła niezła afera --> paru imbecyli (z mojej szkoły) ją ściągnęło i podało pod swoimi nazwiskami,a teraz nie chcą się przyznać! Ale sprawiedliwość musi zwyciężyć!!!

27.7.2006 (12:11)

hehe... zwała nawet nie wiedziałem że mój projekt (po części mój) znajduje się na tym serwerze... hehe ale co tam mi to nie robi... to chyba sprawka mojego kumpla... :P

Typ pracy
Rozkład materiału